Giáo dụcLớp 8

15 bài tập tính Vận tốc có giải chi tiết môn Vật lý 8 trường THCS Nguyễn Viết Xuân năm 2020

15 bài tập tính Vận tốc có giải chi tiết môn Vật lý 8 trường THCS Nguyễn Viết Xuân năm 2020 là tài liệu tham khảo cần thiết mà Quà Yêu Thương giới thiệu đến các em, nhằm giúp các em tăng cường khả năng tự luyện tập, đồng thời ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN

BÀI TẬP TÍNH VẬN TỐC MÔN VẬT LÝ 8

 

Câu 1: Một người đi xe đạp khởi hành từ A đến B với vận tốc 12 km/h. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/h. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi thì sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp?

Câu 2: Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 40 km/h. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 60 km/h. Ô tô đuổi kịp xe máy lúc:

Câu 3: Quãng đường AB dài 50km. Có hai ô tô cùng xuất phát một lúc ở A và ở B, đi cùng chiều về phía C. Sau 2,5 giờ ô tô đi từ A và đuổi kịp ô tô đi từ B. Biết ô tô đi từ A với vận tốc 75km/h. Vận tốc của ô tô đi từ B là:

Câu 4: Hai ô tô ở A và B cách nhau 60 km cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều về phía C. Sau 2,5 giờ thì ô tô đi từ A đuổi kịp ô tô đi từ B. Tìm vận tốc mỗi ô tô đi từ A? Biết rằng tổng vận tốc của hai ô tô là 76 km/h.

Câu 5: Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc, một tại A và một tại C để đi về B. A cách C 80 km (hình vẽ). Vận tốc xe đi từ A là 90 km/h còn xe đi từ C có vận tốc 50km/h. Hai xe đến B cùng một lúc.Tính khoảng cách AB?

Câu 6: Lúc 6 giờ sáng, một người lái ô tô xuất phát từ điểm A tới C với vận tốc 40km/h. Cùng lúc đó, từ điểm B cách A 10km, một người đi xe máy với vận tốc 35 km/h và đi cùng chiều với ô tô. Ô tô và xe máy gặp nhau tại điểm C. Hỏi khi đó người đi xe máy đã đi được bao nhiêu km?

Câu 7: Cùng lúc 7 giờ 30 phút sáng có một người đi xe máy từ tỉnh Nam Định đến tỉnh Hòa Bình với vận tốc 40km/h. Đến 8 giờ 45 phút một người đi ô tô đuổi theo người đi xe máy. Biết vận tốc trung bình của người đi ô tô là 70km/h. Hỏi hai người gặp nhau lúc mấy giờ? Khi đó mỗi người đã đi được bao nhiêu km?

Câu 8: Một con chuột nhìn thấy một con mèo cách nó 20m. Ngay lập tức con chuột liền bỏ chạy về hang cách đó 18m với vận tốc 5m/s. Khi con chuột bỏ chạy thì con mèo cũng đuổi theo với vận tốc 10m/s. Con chuột có kịp chạy vào hang không? Vì sao?

Câu 9: Một người đi xe máy và một người đi xe đạp từ A và B cách nhau 20 km cùng khởi hành một lúc để đi về phía C. Sau 1 giờ 20 phút thì người đi xe máy và người đi xe đạp cùng đến C. Tìm vận tốc mỗi người biết rằng người đi xe máy đi nhanh gấp 3 lần người đi xe đạp.

Câu 10: Một chiếc thuyền chuyển động xuôi dòng với vận tốc 17km/h so với bờ sông. Nước chảy với vận tốc 3km/h so với bờ sông. Vận tốc của thuyền so với dòng nước là:

Câu 11: Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều với v = 8m/s so với mặt nước, còn mặt nước tĩnh lặng. Một người đi đều trên sàn thuyền có v = 1,6m/s so với thuyền. Xác định vận tốc của người đó so với mặt nước trong các trường hợp.

a) Người và thuyền chuyển động cùng chiều.

b) Người và thuyền chuyển động ngược chiều.

Câu 12: Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14km/h so với mặt nước. Nước chảy với vận tốc 2km/h so với bờ. Hãy tính vận tốc của thuyền so với bờ?

Câu 13: Một canô chạy thẳng đều xuôi dòng từ bến A đến bến B cách nhau 48km mất khoảng thời gian 4 giờ. Vận tốc của dòng chảy là 6km/h. Một đám bèo trôi theo dòng nước. Chọn đám bèo làm vật mốc thì vận tốc của ca nô là bao nhiêu?

Câu 14: Hai bạn Quân và Thủy cùng xuất phát từ điểm A. Quân đi theo hướng từ A tới C với vận tốc 12km/h, còn Thủy đi theo hướng từ A đến B với vận tốc 8km/h. Nếu chọn Quân làm mốc tọa độ thì vận tốc của Thủy là bao nhiêu? Sau 30 phút thì khoảng cách giữa hai bạn là bao nhiêu?

Câu 15: Lúc 7 giờ sáng, một canô xuôi dòng từ bến A đến bến B cách nhau 48km mất khoảng thời gian 2h. Cùng lúc ấy tại bến A có một đám bèo trôi theo dòng nước. Người ta thấy cứ sau 1 giờ thì thuyền và bèo cách nhau thêm 20km.

a) Chọn đám bèo làm vật mốc thì vận tốc của ca nô là bao nhiêu?

b) Ca nô sau khi đến B thì quay trở lại A. Khi đó vận tốc của thuyền so với đám bèo là bao nhiêu? Công suất của động cơ coi như không đổi.

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1

– Sau 3 giờ thì quãng đường xe đạp đi được là:

   12 . 3 = 36 (km)

– Hiệu hai vận tốc là:

   36 – 12 = 24 (km/h)

– Thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp là:

   36: 24 = 1,5 (giờ)

Câu 2

– Thời gian xe máy đi trước ô tô là:

   11 giờ 7 phút – 8 giờ 37 phút = 2 giờ 30 phút = 2,5 (giờ)

– Khoảng cách giữa hai xe khi ô tô xuất phát là:

   2,5.40 = 100 (km)

– Hiệu vận tốc là:

   60 – 40 = 20 (km/h)

– Ô tô đuổi kịp xe máy sau:

   100 : 20 = 5 (giờ)

– Ô tô đuổi kịp xe máy lúc:

   11 giờ 7 phút + 5 giờ = 16 giờ 7 phút

Câu 3

– Hiệu hai vận tốc là:

   50 : 2,5 = 20 (km/h)

– Vận tốc của ô tô đi từ B là

   75 – 20 = 55 (km/h)

Câu 4

– Hiệu hai vận tốc là:

   60 : 2,5 = 24 (km/h)

– Vận tốc của ô tô đi từ A là:

   ( 76 + 24 ) : 2 = 50 (km/h)

– Vận tốc của ô tô đi từ B là:

    50 – 24 = 26 km/h

– Quãng đường từ A đến lúc xe đi từ A đuổi kịp xe đi từ B là:

   50 . 2,5 = 125 km

Đáp số: 125 km

Câu 5

– Hiệu hai vận tốc là:

   90 – 50 = 40 (km/h)

– Hai xe gặp nhau sau:

   80 : 40 = 2 (giờ)

– Khoảng cách từ A đến B là:

   90.2 = 180 (km)

Câu 6

– Hiệu vận tốc hai xe là:

   40-35= 5 (km)

– Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là:

   10 : 5= 2 (giờ)

– Khi đó người đi xe máy đã đi được :

   35.2 = 70 (km)

Đs: 70km

Câu 7

– Thời gian xe máy đi trước ô tô là:

   8 giờ 45 phút – 7 giờ 30 phút = 1 giờ 15 phút = 1,25 (giờ)

– Khoảng cách giữa hai xe khi ô tô xuất phát là:

   1,25.40 = 50 (km)

– Hiệu vận tốc là:

   70 – 40 = 30 (km/h)

– Ô tô đuổi kịp xe máy sau:

   50 : 30 = 5/3 (giờ) = 1 giờ 40 phút

– Ô tô đuổi kịp xe máy lúc:

   8 giờ 45 phút + 1 giờ 40 phút = 10 giờ 25 phút

– Khi đó mỗi người đã đi được:

   70 x 5/3 = 116,7 (km)

Đs: 10 giờ 25 phút; 116,7 km

Câu 8

– Con chuột kịp chạy vào hang. Vì:

– Hiệu vận tốc của mèo và chuột là:

   10 – 5 = 5(m/s)

– Thời gian cần thiết để con mèo bắt kịp con chuột là:

   20 : 5 = 4 (giây)

– Thời gian cần thiết để con chuột chạy vào hang là:

   18 : 5 = 3,6 (giây)

Vì 4 > 3,6. Như vậy con chuột chạy vào hang trước khi con mèo đuổi kịp.

Câu 9

– Đổi: 1 giờ 30 phút = 4/3 giờ

– Hiệu hai vận tốc hai xe là:

   20 : 4/3 = 15 (km/h)

– Gọi vận tốc người đi xe đạp là v thì vận tốc của người đi xe máy là 3v.

– Ta có: 3v – v = 15 (km/h)

⇒ v = 7,5 (km/h)

– Vậy vận tốc của xe đạp là 7,5km/h.

– Vận tốc của người đi xe máy là:

   3.7,5 = 22,5 (km/h)

Đs: 7,5km/h và 22,5km/h

Câu 10

– Vì dòng nước và thuyền chuyển động cùng chiều nhau. Nên nếu chọn dòng nước là mốc thì vận tốc thuyền là:

   17 – 3 = 14 (km/h)

Câu 11

– Gọi v12 là vận tốc của người so với mặt nước.

   v1 là vận tốc của người so với thuyền

   v2 là vận tốc của thuyền so với mặt nước biển.

– a) Khi người và thuyền chuyển động cùng phương, chiều:

   v12 = v1 + v2 = 1,6+8 = 9,6 (m/s)

– b) Khi người và thuyền chuyển động cùng phương, ngược chiều:

   v12 = v2 – v1 = 8 – 1,6 = 6,4 (m/s)

Đáp số:

   a) 9,6m/s

   b) 6,4m/s

 

—Để xem tiếp nội dung đáp án từ câu 12-15, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính—

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung 15 bài tập tính Vận tốc có giải chi tiết môn Vật lý 8 trường THCS Nguyễn Viết Xuân năm 2020. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

  • Phương pháp giải các bài tập trắc nghiệm Chuyển động cơ học môn Vật Lý 8 cực hay

  • Hướng dẫn giải 1 số dạng toán về Chuyển động cơ học Vật lý 8

  • 91 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Lực đẩy Ác-si-mét có đáp án môn Vật lý 8

​Chúc các em học tập tốt !

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button