Giáo dụcLớp 6

40 câu trắc nghiệm về mạo từ có đáp án

Quà Yêu Thương xin giới thiệu đến các em tài liệu 40 câu trắc nghiệm về mạo từ có đáp án​ nhằm giúp các em luyện tập và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em, chúc các em đạt thành tích cao trong học tập.

40 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ MẠO TỪ CÓ ĐÁP ÁN

1. I would live to live by _____ sea

a. the

b. a

c. an

d. no article

2. Harry is a sailor. He spends most of his life at______ see.

a. a

b. an

c. the

d. no article

3. There are billions of stars in ______ space.

a. a

b. an

c. no article

d. the

4. He tried to park his car but______ space wasn’t big enough.

a. the

b. a

c. an

d. no article

5. We often watch______ television

a. the

b. a

c. an

d. no article

6. Can you turn off______ television, please?

a. the

b. a

c. an

d. no article

7. We had______ dinner in a restaurant.

a. a

b. an

c. no article

d. the

8. We had______ meal in a restaurant.

a. a

b. an

c. the

d. no article

9. Thank you. That was______ very nice lunch.

a. a

b. an

c. the

d. no article

10. Where can______ people buy everything they need?

a. the

b. a

c. an

d. no article is needed

11. Her parents are now working in ______ Europe.

a. the

b. a

c. an

d. no article is needed

12. He majors______ in English.

a. a

b. an

c. the

d. no article is needed

13. Mark Twain, ______ American writer, wrote “Life on the Mississippi River”.

a. an

b. a

c. the

d. no article

14. Paris is splendid by ______ night.

a. a

b. an

c. the

d. no article

15. We might be able to catch______ last train if we hurried.

a. a

b. an

c. the

d. no article

16. ______ used razor blade is______ useless thing.

a. The/ the

b. A/

a c. An/ an

d. no article

17. We live at______ third house from the church.

a. the

b. a

c. an

d. no article

18. My aunt has______ interesting novel.

a. the

b. an

c. a

d. no article

19. It was______ best film I had ever read.

a. the

b. an

c. a

d. no article

20. A video lab is______ useful means for language learning.

a. the

b. an

c. a

d. no article

21. Mrs. Lan went to ______ school to meet her son’s teacher.

a. no article

b. a

c. an

d. the

22. The workmen went to ______ church to repair the roof.

a. no article

b. the

c. a

d. an

23. Carol went to ______ prison to meet her brother.

a. the

b. a

c. an

d. no article

24. This morning I bought a newspaper and a magazine______ newspaper is in my bag but I don’t know where______ magazine.

a. a/ a

b. a/ the

c. the/ the

d. the/ a

25. My parents have ______ cat and ______ dog. The dog never bites the cat.

a. a/ a

b. a/ the

c. the/ the

d. the/ a

26. We live in______ big house in ______ middle of the village.

a. a/ a

b. a/ the

c. the/ the

d. the/ a

27. I’m looking for ____ job. Did Mary get_____ job she applied for?

a. a/ the

b. the/ a

c. a/ a

d. the/ the

28. Did______ police find ______ person who stole your bicycle?

a. a/ a

b. the/ the

c. a/ the

d. the/ a

29. We went out for ______ meal last night ______ restaurant we went was excellent.

a. a/ a

b. the/ the

c. a/ the

d. the/ a

30. As I was walking along the street, I saw ______$10 note on ______ pavement.

a. a/ a

b. the/ the

c. a/ the

d. the/ a

31. The Soviet Union was______ first country to sent a man into ______ space.

a. the/ the

b. no article / no article

c. no article / the

d. the/ no article

32. Did you watch “Titanic” on ______ television or at______ cinema?

a. the/ the

b. no article/ no article

c. no article/ the

d. the/ no article

33. After______ lunch, we went for a walk by ______ sea.

a. the/ the

b. no article/ no article

c. no article/ the

d. the/ no article

34. Peru is______ country in south America______ capital is Lima

a. a/ a

b. a/ the

c. the/ the

d. the/ a

35. I never listen to ______ radio. In fact I haven’t got______ radio.

a. a/ a

b. a/ the

c. the/ the

d. the/ a

36. It was a beautiful day______ sun shone brightly in ______ sky.

a. a/ a

b. a/ the

c. the/ the

d. the/ a

37. It is said the Robinhood robbed______ rich and gave the money to ______ poor.

a. a/ a

b. a/ the

c. the/ the

d. the/ a

38. Life is not so easy for______ unemployed.

a. the

b. a

c. an

d. no article

39. Many people were killed in the accident. The bodies of ______ dead were taken away.

a. the

b. a

c. an

d. no article

40. Lan has been a nurse all her life. She has spent her life caring for ______ sick.

a. the

b. a

c. an

d. no article

ĐÁP ÁN

1a        2d        3c        4a        5d        6a        7c        8a        9a        10d

11d      12d      13a      14d      15c      16b      17a      18c      19a      20c

21d      22b      23a      24c      25a      26b      27a      28b      29c      30c

31d      32c      33c      34b      35d      36c      37c      38a      39a      40a

……..

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu 40 câu trắc nghiệm về mạo từ có đáp án, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Ôn tập kiến thức về động từ trong Tiếng Anh
  • Ôn tập kiến thức về danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong Tiếng Anh

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button