Giáo dụcLớp 6

Bài tập câu phủ định thì hiện tại đơn Tiếng Anh 6 có đáp án

Quà Yêu Thương xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài tập câu phủ định thì hiện tại đơn Tiếng Anh 6 có đáp án nhằm giúp các em luyện tập và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em, chúc các em đạt thành tích cao trong học tập.

BÀI TẬP CÂU PHỦ ĐỊNH THÌ HIỆN TẠI ĐƠN TIẾNG ANH 6 CÓ ĐÁP ÁN

Exercise 1: Make negative sentences.

Example: She has a bath every day. => She doesn’t have a bath every day.

1. I watch football match. –

2. They like playing basketball. –

3. It is boring. –

4. She cleans the floor. –

5. You ride your bike every weekend. –

6. Andy takes nice photos. –

7. They turn on the radio. –

8. He buys a new house. –

9. You are late. –

10. She has a cat. –

11. Lara plays the piano very well.-

12. We work very hard.-

13. He does the same thing every day. –

14. They know my phone number.-

15. I read the newspaper every day.-

16. My brother likes the cinema.-

17. Brian wears a wedding ring.-

18. John lives near us. –

19. I drive to university.-

20. I go shopping with my brother.-

Exercise 2: Write the sentences in negative

1. We sometimes use a dictionary in class.-

2. My friends are friendly.-

3. School finishes at three o’clock.-

4. You live near me.-

5. He likes Pop music.-

6. Jack does his homework before dinner.-

7. I and my sister play tennis in school on Wednesday afternoon.-

8. I’m a singer.-

9. My mother teaches art.-

10. He plays tennis after school-

11. It’s nine o’clock.-

12. We have lunch at school.-

13. Now is seven o’clock .

14. We go to bed at nine o´clock.-

ĐÁP ÁN

Exercise 1: Make negative sentences.

1. I don’t watch football match. 

2. They don’t like playing basketball. 

3. It is not boring. 

4. She doesn’t clean the floor. 

5. You don’t ride your bike every weekend. 

6. Andy doesn’t take nice photos. 

7. They don’t turn on the radio. 

8. He doesn’t buy a new house. 

9. You are not late. 

10. She doesn’t have a cat. 

11. Lara doesn’t play the piano very well.

12. We don’t work very hard.

13. He does not the same thing every day. 

14. They don’t know my phone number.

15. I don’t read the newspaper every day.

16. My brother doesn’t like the cinema.

17. Brian doesn’t wear a wedding ring.

18. John doesn’t live near us. 

19. I don’t drive to university.

20. I don’t go shopping with my brother.

Exercise 2: Write the sentences in negative

1. We sometimes don’t use a dictionary in class.

2. My friends are not friendly.

3. School doesn’t finish at three o’clock.

4. You don’t live near me.

5. He doesn’t like Pop music.

6. Jack does not his homework before dinner.

7. I and my sister don’t play tennis in school on Wednesday afternoon.

8. I’m not a singer.

9. My mother doesn’t teach art.

10. He doesn’t play tennis after school

11. It’s not nine o’clock.

12. We don’t have lunch at school.

13. Now is not seven o’clock .

14. We don’t go to bed at nine o’clock.

……..

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Bài tập câu phủ định thì hiện tại đơn Tiếng Anh 6 có đáp án, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Bài tập về câu hỏi wh-question Tiếng Anh 6 có đáp án
  • 48 câu trắc nghiệm thì hiện tại đơn có đáp án

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button