Giáo dụcLớp 6

Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương I-Tế bào thực vật Sinh học 6 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương I-Tế bào thực vật Sinh học 6 có đáp án với những câu hỏi trong tài liệu do Quà Yêu Thương tổng hợp và biên soạn nằm trong phần Ôn tập Chương Tế bào thực vật Sinh học 6 sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn. Hy vọng bộ tài liệu giúp các em ôn tập tốt nhất. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây.

Chương I: TẾ BÀO THỰC VẬT

Câu 1: Điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các cơ thể sống?

A. Trao đổi chất với môi trường                         B. Lớn lên

C. Sinh sản                                                             D. Di chuyển

Câu 2: Các cơ thể sống có đặc điểm quan trọng nào dưới đây?

A. Trao đổi chất với môi trường để tồn tại        B. Lớn lên

C. Sinh sản                                                             D. Cả a, b và c

Câu 3: Sự đa dạng của thế giới sinh vật (sinh giới) được biểu hiện ở những điểm nào dưới đây?

A. Sự đa dạng của đặc điểm hình thái cơ thể (cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản)

B. Sự đa dạng của đặc điểm sinh lí (kiểu trao đổi chất, kiểu sinh sản,…)

C. Sự đa dạng của môi trường sống

D. Cả a, b và c

Câu 4: Thế giới sinh vật bao gồm các nhóm lớn sau:

A. Thực vật và động vật                                       B. Nấm, thực vật và động vật

C. Vi khuẩn, nấm, thực vật và động vật            D. Vi khuẩn, thực vật và động vật

Câu 5: Câu nào sai trong các câu sau?

A. Thế giới sinh vật rất đa dạng

B. Thế giới sinh vật bao gồm những nhóm lớn sau: Vi khuẩn, nấm, thực vật và đông vật,…

C. Các sinh vật trong tự nhiên không có mối quan hệ mật thiết với nhau và với con người

D. Các sinh vật trong tự nhiên sống ở nhiều môi trường khác nhau

Câu 6: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của thực vật?

A. Sinh sản theo kiểu vô tính và hữu tính

B. Tự tổng hợp được chất hữu cơ cho cơ thể mình

C. Phần lớn không có khả năng di chuyển

D. Phản ứng chạm với các kích thích từ bên ngoài

Câu 7: Điểm nào dưới đây không biểu hiện sự đa dạng của thế giới thực vật?

A. Số loài thực vật trên Trái Đất là rất lớn

B. Số lượng cá thể thực vật trên Trái Đất là rất lớn

C. Có rất nhiều dạng thực vật trên Trái Đất

D. Thực vật sống ở nhiều môi trường khác nhau

Câu 8: Điểm nào dưới đây biểu hiện sự khác biệt giữa nhóm thực vật không có hoa và thực vật có hoa?

A. Không có thân, rễ, lá và có thân, rễ, lá         B. Không có mạch dẫn và có mạch dẫn

C. Không có hoa, quả, hạt và có hoa, quả, hạt  D. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

Câu 9: Các cơ quan nào dưới đây của Thực vật có hoa có chức năng chính là nuôi dưỡng cây?

A. Rễ, thân và lá           B. Thân và lá                 C. Rễ và thân                 D. Rễ và lá

Câu 10: Các cơ quan nào dưới đây của thực vật có hoa có chức năng sinh sản và phát triển nòi giống?

A. Hoa và quả               B. Quả và hạt                 C. Hoa và hạt                D. Hoa, quả và hạt

Câu 11: Đặc điểm nào dưới đây phản ánh đúng nhát về hình dạng của tế bào thực vật ?

A. Hình cầu                   B. Hình bầu dục            C. Hình đa giác             D. Rất nhiều hình dạng

Câu 12: Phát biểu nào dưới đây về mô là đúng?

A. Mô gồm các tế bào nằm trong cùng một cơ quan

B. Mô là các tế bào giống nhau

C. Mô là một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng và cấu tạo, cùng thực hiện một chức năng

D. Mô là một nhóm tế bào cùng thực hiện một chức năng

Câu 13: Tế bào của loại mô nào dưới đây có khả năng phân chia?

A. Mô dẫn                      B. Mô phân sinh           C. Mô biểu bì                D. Mô mềm

Câu 14: Phát biểu nào dưới đây về sự lớn lên và phân chia của tế bào thực vật là sai?

A. Nhờ trao đổi chất mà tế bào lớn lên thành tế bào trưởng thành

B. Các tế bào trưởng thành đều tiến hành phân chia

C. Quá trình phân chia tế bào gồm 3 bước: chia nhân, chia chất tế bào, hình thành vách ngăn

D. Sự phân chia và lớn lên của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển

Câu 15: Câu nào dưới đây thể hiện vật không sống?

A. Cây lúa                      B. Con gái                      C. Hòn đá                       D. Con lươn

Cừu 16: Dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống:

A. Lớn lên, sinh sản, có sự trao đổi vật chất với môi trường

B. Lớn lên, sinh sản, không có sự trao đổi vật chất với môi trường

C. Di chuyển, sinh sản, có sự trao đổi vật chất với môi trường

D. Di chuyển, sinh sản, không có sự trao đổi vật chất với môi trường

Câu 17: Nhóm cây nào sau đây toàn cây có hoa?

A. Cây chuối, cây rau bợ, cây sen                      B. Cây bưởi, cây me, cây quýt

C. Cây cam, cây ổi, cây dương xỉ                       D. Cây rêu, cây xoài, cây nhãn

Câu 18: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa gồm:

A. Rễ, hoa, lá                 B. Thân, quả, hạt           C. Hoa, quả, hạt            D. Rễ, thân, lá

Câu 19: Nhóm cây nào dưới đây toàn cây lâu năm?

A. Cây mít, cây cau, cây dừa                               B. Cây nhãn, cây ổi, cây hoa mai

C. Cây hành, cây táo, cây rau muống                 D. Cây chanh, cây hoa hoàng, cây lúa

Câu 20: Bào quan nào giúp thực vật thực hiện quá trình quang hợp:

A. Lục lạp

B. Lưới nội chất

C. Nhân

D. Màng tế bào

{—Đáp án của tài liệu Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương I-Tế bào thực vật Sinh học 6 có đáp án vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về –}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung tài liệu Bài tập trắc nghiệm ôn tập chương I-Tế bào thực vật Sinh học 6 có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:​

  • Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương Tế bào thực vật Sinh học 6 có đáp án

Chúc các em học tập tốt !

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button