Giáo dụcLớp 8

Bộ 4 đề ôn tập hè Toán 8 có đáp án năm 2021 Trường THCS Nguyễn Khuyến

Để giúp các em ôn tập lại kiến thức cũ Quà Yêu Thương xin giới thiệu đến các em Bộ 4 đề ôn tập hè Toán 8 có đáp án năm 2021 Trường THCS Nguyễn Khuyến để các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong học tập.

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

ĐỀ ÔN TẬP HÈ LỚP 8 NĂM 2021

MÔN: TOÁN

(Thời gian làm bài: 60 phút)

Đề 1

Câu 1:.Giải các phương trình:

a) (4left( 5x-3 right)-3left( 2x+1 right)=9)        

b)  | x – 9| = 2x + 5                  

c) (frac{2}{x-3}+frac{3}{x+3}=frac{3x+5}{{{x}^{2}}-9})

Câu 2. Giải các bất phương trình sau :

a) 2x – x(3x + 1) < 15 – 3x(x + 2)                                 

b) (frac{1-2x}{4}-2le frac{1-5x}{8}+x)

Câu 3 : Bình đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15 km/h. Khi tan học về nhà Bình đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 6 phút. Hỏi nhà Bình cách trường bao xa.

Câu 4: Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông (như hình vẽ). Độ dài hai cạnh góc vuông của đáy là 5cm, 12cm, chiều cao của lăng trụ là 8cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đó.

Câu 5

Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Qua O kẻ đường thẳng song song với AB, cắt AD và BC theo thứ tự ở E và G.

a)  Chứng minh :  OA .OD = OB.OC.

b)  Cho AB = 5cm, CD = 10 cm và OC = 6cm. Hãy tính OA, OE.

c)  Chứng minh rằng: (frac{1}{OE}=frac{1}{OG}=frac{1}{AB}+frac{1}{CD})

ĐÁP ÁN

Câu 1

a) Giải PT: (4left( 5x-3 right)-3left( 2x+1 right)=9) 

⇔ 20x – 12 – 6x -3 = 9

⇔ 14x = 9 + 12 +3

⇔ 14x = 24

⇔ x = (frac{24}{14}) = (frac{12}{7})

Vậy tập nghiệm của PT là  S = {(frac{12}{7})}

b) | x – 9| = 2x + 5

* Với x ≥ 9 thì |x – 9| = x – 9 ta có PT: x – 9 = 2x + 5 ⇔ x = – 14 ( loại)

* Với x < 9 thì |x – 9| = 9 – x ta có PT: 9 – x = 2x + 5 ⇔ x = 4/3(thỏa mãn)

Vậy tập nghiệm của PT là S = {4/3}

c) ĐKXĐ x ≠ ±3

⇔ 2(x + 3) + 3(x – 3) = 3x + 5

⇔ 5x – 3 = 3x + 5

⇔ x = 4( thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của PT là S = {4}

……..

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Đề 2

Câu 1.

a) Giải phương trình sau: (4x-2=3x-5.) 

b) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: (4x-1<8.)

Câu 2.

a) Cho biết x > y, chứng tỏ rằng (-5x-2019,,<,,-5y-2019).

b) Giải phương trình sau: (frac{x-2003}{16}+frac{x-1997}{11}+frac{x-1992}{9}+frac{x-1991}{7}=10.)

Câu 3.

Cho tam giác nhọn DEF, hai đường cao EM và FN cắt nhau tại I.

a) Chứng minh hai tam giác DME và DNF đồng dạng;

b) Chứng minh (IM.,IE=IN.,text{IF});

c) Cho biết (widehat{EDF}={{45}^{0}}). Chứng tỏ rằng ({{left( frac{MN}{text{EF}} right)}^{2}}=frac{1}{2}.)

Câu 4

Giải phương trình sau:

ĐÁP ÁN

Câu 1:

a) Giải phương trình sau: (4x-2=3x-5) 

(4x-2=3x-5Leftrightarrow 4x-3x=-5+2) 

(Leftrightarrow x=-3)

b) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: (4x-1<8)

(4x-1<8Leftrightarrow 4x<9) 

(Leftrightarrow x

Biểu diễn đúng tập nghiệm trên trục số

……..

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Đề 3

Câu 1. Giải các phương trình sau:

a) (4x-8=0)               

b) (left( 3x-7 right)left( 2x+4 right)=0) 

Câu 2.  Giải các bất phương trình sau

a) 3x – 15 > 0                          

b) (frac{2x+2}{3}<2+frac{x-2}{2})

Câu 3 Giải phương trình sau: (frac{2}{x+1}-frac{1}{x-2}=frac{3x-11}{(x+1)(x-2)})

Câu 4 (Giải bài toán bằng cách lập phương trình)

Một người đi xe máy từ A đến B với vân tốc 40 km/h. Lúc về, người đó đi với vận tốc 30 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB.  

Câu 5: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm; BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ABD. Hãy

a)Chứng minh   DAHB  ∽ DBCD

b)Chứng minh : DAHD ∽ DBAD  

c)Tính diện tích tam giác ABD, từ đó tính độ dài đoạn thẳng AH ?

ĐÁP ÁN

Câu 1:

aa) (,,4x-8=0,,Leftrightarrow 4x=8Leftrightarrow x=2).

 Vậy phương trình có nghiệm  x = 2

b. (left( 3x-7 right)left( 2x+4 right)=0)

(Leftrightarrow left( 3x-7 right)=0) hoặc (left( 2x+4 right)=0) 

(Leftrightarrow x=frac{7}{3}) hoặc (x=-2)

Vậy S=(left{ frac{7}{3};-2 right}) 

……..

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Đề 4

Câu 1: Phương trình x=3 tương đương với phương trình nào sau đây?

A. 2x=-6.

B. 2x=6.

C. x=-3.

D. -2x=6.

Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình  (frac{2}{x}+frac{1}{x-6}=3) là

A. (xne 0) và (xne 6).

B. (xne 6).

C. (xne 0).

D. (xne 0) và (xne -6).

Câu 3: Phương trình (left( text{2x}-text{5} right).left( text{x}-text{7} right)=0) có tập hợp nghiệm là

A. (S=left{ -frac{5}{2};,,7 right}).

B. (S=left{ frac{5}{2};,,7 right}).

C. (S=left{ frac{2}{5};,,7 right}).

D. (S=left{ frac{-5}{2};,,-7 right}).

Câu 4: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. (x+frac{2}{3}le 0).

B. (0x+frac{1}{2}>0)..

C. ({{x}^{2}}>frac{1}{4}).

D. (frac{1}{x}+2<0).

Câu 5: Bất phương trình (2x-4>0) có nghiệm là

A. x > 4

B. x > – 4

C. x > -2

D. x > 2

Câu 6: Rút gọn biểu thức (A=left| 3-x right|+5x-8) khi x<3 ta được A bằng

A. (4x-5).

B. (4x-11).

C. (6x-11).

D. (6x-5).

……….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Bộ 4 đề ôn tập hè Toán 8 có đáp án năm 2021 Trường THCS Nguyễn Khuyến. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 4 đề ôn tập hè Toán 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Trung Phụng
  • Bộ 4 đề ôn tập hè Toán 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Trung Châu

​Chúc các em học tập tốt !

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button