Giáo dụcLớp 9

Bộ 4 Đề thi HK2 môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Lý Thường Kiệt có đáp án

Với mong muốn có thêm tài liệu  giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập chuẩn bị trước kì thi HK2 sắp tới Quà Yêu Thương giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 4 Đề thi HK2 môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Lý Thường Kiệt có đáp án được Quà Yêu Thương biên tập và tổng hợp với phần đề và đáp án, lời giải chi tiết. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

TRƯỜNG THCS

LÝ THƯỜNG KIỆT

ĐỀ THI HK2

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN SINH HỌC 9

Thời gian: 45 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Tự thụ phấn bắt buộc ở thực vật và giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến hiện tượng thoái hoá giống vì

A. các gen dị hợp dần đi vào trạng thái đồng hợp.

B. tạo ra các cặp gen đồng hợp lặn gây hại.

C. các cặp gen đồng hợp trội tăng, các cặp gen dị hợp giảm.

D. các gen dị hợp giảm dần qua các thế hệ.

Câu 2. Trong chăn nuôi người ta thường đem lợn ỉ Mỏng Cái lai với lợn Đại Bạch để tạo ra thế hệ con tăng trọng nhanh, tỉ lệ thịt nạc cao. Phép lai trên được gọi là

A. tạo ưu thế lai ở vật nuôi

B. lai khác thứ 

C. lai khác dòng 

D. lai kinh tể

Câu 3. Cơ sở khoa học (di truyền) của hiện tượng ưu thế lai là gì?

A. Sự tập trung các gen trội có lợi ở cơ thể lai F1

B. Là phép lai giữa 2 dòng thoái hoá để khôi phục các tính trạng tốt vốn có.

C. Là phép lai các kiểu gen dị hợp với nhau.

D. Là phép lai tập trung được nhiều gen trội có lợi dùng để làm giống.

Câu 4. Quần thể người có đặc trưng nào sau đây khác so với quần thể sinh vật?

A. Tỉ lệ giới tính

B. Thành phần nhóm tuổi,

C. Mât độ quần thể. 

D. Đặc trưng kinh tế xã hội.

Câu 5. Cá chép có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 2°C đến 44°C, điểm cực thuận là 28°C. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 5°Cđến 42°C, điểm cực thuận là 30°C. Nhận định nào sau đây là đủng?

A. Vùng phân bố cá chép hẹp hơn cá rô phi vì có điểm cực thuận thấp hơn.

B. Vùng phân bố cá rô phi rộng hơn cá chép vì có giới hạn dưới cao hơn.

C. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn.

D. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn dưới thấp hơn.

Câu 6. Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia không có có lợi và cũng không có hại gì, mối quan hệ đó được gọi là

A. ký sinh

B. ức chế cảm nhiễm

C. hội sinh

D. cộng sinh

Câu 7. Mật độ của quần thể tăng cao khi

A. nguồn thức ăn có trong quần thể dồi dào.

B. điểu kiện sống thay đổi.

C. địa bàn sinh sống của quần thể thay đổi.

D. nguồn thức ăn trong quần thể dồi dào và điều kiện sống thay đổi.

Câu 8. Một quần thể chim sẻ có số lượng cả thể ở các nhóm tuổi như sau:

– Nhóm tuổi trước sinh sản: 53 con /ha.

– Nhóm tuổi sinh sản: 29 con/ha.

– Nhóm tuổi sau sinh sản: 17 con/ha.

Biểu đồ tháp tuổi của quần thể này đang ở dạng tháp

A. già.                               B. phát triển.

C. ổn định                         D. giảm sút.

Câu 9. Lưới thức ăn là

A. tập hợp các chuỗi thức ăn trong quần xã.

B. các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung.

C. các chuỗi thức ăn có quan hệ mật thiết với nhau.

D. mối quan hệ dinh dường của các loài sinh vật.

Câu 10. Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn,

A. các tính chắt vật lí, hoá học của nước bị thay đổi

B. các tính chắt vật lí, hoá học, sinh học bị thay đổi.

C. các tính chắt vật lí, hoá học, sinh học của mòi trường bị thay đổi.

D. các tính chắt vật lí, hoá học, sinh học bị thay đổi gây tác hại tới đời sống con người và các sinh vật khác.

Câu 11. Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh?

A. Tài nguyên rừng

B. Tài nguyên đất

C. Tài nguyên khoáng sản 

D. Tài nguyên sinh vật

Câu 12. Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải rắn là

A. xây dựng nhà máy tái chế chất thải thành nguyên liệu, đồ dùng…

B. tạo bể lắng và lọc nước thải,

C. trồng nhiều cây xanh.

D. sản xuất lương thực và thực phẩm an toàn.

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

B

D

A

D

C

C

7

8

9

10

11

12

A

B

B

D

C

A

 

 -(Để xem tiếp nội dung của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

3. ĐỀ SỐ 3

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Mối quan hệ giữa các sợi nấm và tảo ở địa y là mối quan hệ khác loài nào sau đây ?

A. Cộng sinh                          B. Hội sinh

C. Cạnh tranh                         D. Kí sinh

Câu 2. Người ta nuôi cấy tế bào trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo thích hợp dể tạo thành ?

A. mô                                     B. Cơ quan

C. cây non                              D. mô sẹo

Câu 3. Kỹ thuật gen gồm có :

A.  2 khâu                               B. 3 khâu

C. 4 khâu                                D. 5 khâu

Câu 4. Ghép đoạn ADN của tế bào cho vào ADN làm thể truyền nhờ enzim nối tạo nên ADN ?

A. tái tổ hợp                          B. biến dạng

C. ghép                                  D. hai dòng

Câu 5. Sự giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ với con cái là giao phối ?

A. phân tích                           B. phân tính

C. gần                                    D. xa

Câu 6. Trong giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi ở Việt nam có giới hạn dưới và giới hạn trên là ?

A. 5oC và 40oC                B. 5oC và 42oC

C. 4oC và 42oC                D. 5oC và 43oC

Câu 7. Giữa các cá thể sinh vật cùng loài có những mối quan hệ nào sau đây ?

A. Hội sinh

B. Sinh vật ăn sinh vật khác

C. Cộng sinh

D. Hỗ trợ và cạnh tranh

Câu 8. Đặc điểm nào sau đây không có ở quần thể sinh vật mà chỉ có ở quần thể người ?

A. tỉ lệ giới tính

B. kinh tế – xã hội

C. thành phần nhóm tuổi

D. mật độ

Câu 9. Trong chuỗi thức ăn sinh vật nào là sinh vật sản xuất ?

A. thực vật

B. động vật ăn thực vật

C. động vật ăn thịt

D. vi sinh vật

Câu 10. Tác động lớn nhất của con người làm suy giảm môi trường là gì ?

A. bảo vệ môi trường

B.  chăn thả gia súc

C. phá hủy thảm thực vật

D. cải tạo môi trường

Câu 11. Dầu lửa, than đá, khí đốt tự nhiên và các khoáng sản thuộc dạng tài nguyên nào ?

A. tái sinh

B. không tái sinh

C. năng lượng vĩnh cửu

D. không thuộc dạng nào

Câu 12. Ý nào sau đây là không đúng khi nói về hiệu quả của việc bón phân hợp lí và hợp vệ sinh cho cây trồng?

A. Tăng độ màu mỡ cho đất

B. không gây ô nhiễm môi trường

C.  không mang mầm bệnh cho người và động vật

D.  hạn chế hạn hán và lũ lụt   

II. Tự Luận

Câu 13. Quần thể người khác với quần thể sinh vật khác ở những đặc điểm nào ? Do đâu có sự khác nhau đó?

Câu 14. Bằng cách nào con người có thể sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý? (đối với tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng)

Câu 15. Các sinh vật khác loài có những mối quan hệ nào ? Hãy cho ví dụ từng mối quan hệ đó.

Câu 16. Trong một đồng cỏ có các loài sinh vật sau : cào cào, thỏ, chim ăn sâu, rắn, sâu hại thực vật, cáo, ếch nhái, vi khuẩn.

a. Vẽ sơ đồ lưới thức ăn

b. Trong lưới thức ăn này có ít nhất mấy chuỗi thức ăn? Hãy viết ra.

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

A

D

B

A

C

B

7

8

9

10

11

12

D

B

A

C

B

B

 

 -(Để xem nội dung đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 4 Đề thi HK2 môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Lý Thường Kiệt có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

  • Bộ 5 Đề thi HK2 môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Công Trứ có đáp án
  • Bộ 5 Đề thi HK 2 môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Lê Trung Đình có đáp án
  • Bộ 5 Đề thi HK2 môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi có đáp án

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button