Giáo dụcLớp 8

Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 8 có đáp án năm 2021 Trường THCS Hòa Bình

Nhằm cung cấp cho các em học sinh nhiều tài liệu tham khảo hữu ích để ôn luyện thật tốt cho kì thi sắp tới, Quà Yêu Thương xin giới thiệu Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 8 có đáp án năm 2021 Trường THCS Hòa Bình. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH

ĐỀ ÔN TẬP HÈ NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 8

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

I.Trắc nghiệm 

Câu 1: Hãy khoanh tròn chỉ một chữ trước câu trả lời đúng.

1/ Cuộc cách mạng đầu tiên trên thế giới diễn ra ở:

A. Hà Lan

B. Anh.

C. Pháp.

D. Mỹ.

2/ Cuộc cách mạng tháng Mười Nga (1917) là cuộc cách mạng:

A. Tư sản.

B. Giải phóng dân tộc.

C. Xã hội chủ nghĩa.

D. Dân chủ tư sản.

Câu 2 (2 điểm): Hãy điền từ thích hợp vào chỗ ….. để hoàn thành câu kết trong đoạn tuyên ngôn của Đảng cộng sản:

“ ………………………… tất cả các nước …………………………..”.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 3: (3 điểm) Trình bày ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri

Câu 4 (4 điểm): Nêu những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở Châu á sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Kể tên những phong trào đấu tranh tiêu biểu

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu 1:

1.ý đúng là A (0,5 điểm)

2.ý đúng là C (0,5 điểm)

Câu 2:

Điền theo thứ tự: Vô sản, đoàn kết lại

II. Phần tự luận

Câu 3: 

Công xã Pa-ri là hình ảnh của một chế độ mới, xã hội mới…

Cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới…..

Để lại những kinh nghiệm quí báu…..

Câu 4:

Phong trào lên cao và lan rộng khắp các khu vực: Đông Bắc á, đông Nam á, Nam á, Tây á

Giai cấp công nhân  tích cực tham gia đấu tranh….

Các đảng Cộng sản thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào……

Các phong trào tiêu biểu : Cách mạng ở Trung Quốc, ấn Độ, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a.

ĐỀ SỐ 2

Phần I. Trắc nghiệm (4đ)

Câu 1. Đánh dấu (x) vào câu trả lời em cho là đúng:

 Năm 1885 vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương.

  Năm 1885 – 1915 khởi nghĩa Yên Thế.

  Năm 1916 cách mạng Tháng Mười Nga.

  1929 – 1935 cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

Câu 2. Em hãy so sánh khởi nghĩa Yên Thế với phong trào Cần Vương.

Câu 3. Điền vào chỗ trống các sự kiện lịch sử cho đúng với các niên đại lịch sử.

 1858:……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1871:……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1885:……………………………………………………………………………………………………………………………….

 1945:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Phần II. Tự luận

Câu 1. Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược. 

Câu 2. Kể tên những sỹ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách Duy Tân nửa cuối thế kỷ XIX . Nêu những nội dung và hạn chế của những đề nghị cải cách .

ĐỀ SỐ 3

I. Trắc nghiệm khách quan (3đ)

Khoanh tròn vào đáp án em cho là đúng nhất

Câu 1: Nhiều phát minh khoa học vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, đó là:

A. Điện tín, điện thoại                               

B. Rađa, hàng không

C. Điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu

D. Điện tín, rađa, hàng không, điện thoại, điện ảnh.

Câu 2: Nền văn hoá Xô Viết được xây dựng trên cơ sở nào?

A. Tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại.

B. Tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lê-nin và kế thừa tinh hoa di sản văn hoá nhân loại.

C. Bảo tồn giá trị văn hoá của dân tộc Nga.

D. Phát huy và bản tồn những giá trị văn hoá của dân tộc Xô viết.

Câu 3: Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô viết được thể hiện ở điểm nào?

A. Xoá bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học.

B. Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, văn học, nghệ thuật.

C. Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ.

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 4: Yếu tố nào là cơ bản thúc đẩy tư bản Pháp xâm lược Việt Nam?

A. Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa.

B. Chính sách cấm đạo Giatô của nhà Nguyễn.

C. Chế độ cai trị của nhà Nguyễn bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế.

D. Pháp muốn gây ảnh hưởng của mình với các nước khác.

Câu 5: Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi.

B. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu.

C. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.

D. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.

Câu 6: Viết (Đ) hoặc (S) vào các câu sau:

a.  Nghĩa quân Trương Định đốt cháy tàu ét-pê-răng của Pháp.

b. Trương Định được nhân dân tôn làm Bình Tây đại nguyên soái.

c. Bị giặc đem ra chém, Nguyễn Trung Trực  đã khẳng khái nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”.

d. Trước thái độ nhu nhược của triều đình Huế, nhân dân Nam Kì nổi lên khởi nghĩa chống Pháp ở mọi nơi.

II. Tự luận (7đ)

Câu 1. Em hãy liệt kê các địa danh có khởi nghĩa chống Pháp ở Nam kì giai đoạn 1858 – 1873. Kể tên một số phong trào kháng chiến tiêu biểu.

Câu 2: Em biết gì về Trương Định? Em hãy tường thuật diễn biến cuộc khởi nghĩa do Trương Định lãnh đạo.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đang nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 4

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1. Dựa vào yếu tố nào sau đây để thực dân Pháp đề ra kế hoạch xâm lược nước ta nhanh chóng.

A. Lực lượng liên quân Pháp – Tây Ban Nha lớn mạnh

B. Vũ khí hiện đại hơn

C. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn suy yếu

D. Tất cả các yếu tố trên

Câu 2. Hãy cho biết ý kiến nào đúng và đủ nhất trong những ý kiến dưới đây về nguyên nhân thực dân Pháp đánh chiếm Đà Nẵng.

A. Pháp đánh chiếm Đà Nẵng nhằm bảo vệ đạo Gia Tô

B. Pháp đánh chiếm Đà Nẵng để uy hiếp kinh thành Huế, buộc triều đình nhà nguyễn phảI đầu hàng

C. Pháp đánh chiếm Đà Nẵng vì Đà Nẵng có vị trí chiếm lược quan trọng

Câu 3. Đã có những ý kiến sau đây đánh giá về ý nghĩa, tác dụng cuộc phản công của phái chủ chiến tại khinh thành Huế.

A. Thực chất đây chỉ là hành động phản kháng của một số quan lại trong triều đình

B. Cuộc phản công nhằm mục đích gây áp lực với thực dân Pháp để thương lượng lại

C. Cuộc phản công thể hiện tính chất chính nghĩa, có tác dụng phát động cuộc kháng chiến chống Pháp trong toàn quốc

Câu 4. Cuộc khởi nghĩa Ba Đình do ai chỉ huy

A. Phạm Bành, Đinh Công Tráng

B. Nguyễn Thiện Thuật

C. Phan Đình Phùng và Cao Thắng

Câu 5. Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX là .

A. Do tác động của phong trào Cần Vương.

B. Do thuộc dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng lên vùng núi.

C. Để bảo vệ cuộc sống tự do nên những người nông dân ở đây phảI đứng lên đấu tranh.

Câu 6. Vua Hàm Nghi ban “Chiếu Cần Vương” khi đang ở địa danh nào sau đây.

A. kinh đô Huế

B. Căn cứ Tân Sở (Quảng Trị)

C. Căn cứ ở Tuyên Hoá (Quảng Bình)

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế được được diễn ra vào thời gian nào?

A. Năm 1885 – 1895

B. Năm 1883 – 1892

C. Năm 1884 – 1913

Câu 8. Đặc điểm xã hội Việt Nam nửa thế kỉ XIX được thể hiện ở những nét chính nào?

A. Chính sách nội trị, ngoại giao của triều đình nhà Nguyễn quá lỗi thời, ngăn cản sự phát triển của đất nước.

B. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược ngày càng sâu sắc.

C. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa chủ, phong kiến, ngày càng tăng, dẫn đến sự bùng nổ của nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. Em hãy nêu chính sách của Pháp trong các ngành kinh tế. (3,5 điểm)

Câu 2. Xu hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX xuất hiện những cơ sở nào (2,5 điểm)

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đang nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

A- Phần trắc nghiệm

I- Chọn phương án trả lời đúng

Câu 1 : Cách mạng Tân Hợi (Trung quốc) diễn ra vào năm nào ?

A- 1911        

B- 1917      

C- 1921

Câu 2- Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ do :

A- Mâu thuẫn giữa các nước ĐQ về sắc tộc, tôn giáo

B- Mâu thuẫn giữa các nước ĐQ về kinh tế, tài chính

C- Mâu thuẫn giữa các nước ĐQ về nguyên liệu, thị trường, thuộc địa

Câu 3 : Năm 1917, nước Nga diễn ra mấy cuộc cách mạng :

A- 1          

B- 2               

C- 3                 

D- 4

Câu 4 : Nước Nga bước vào thời kỳ xây dựng đất nước trong hoàn cảnh nào ?

A- Kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh

B- Đất nước bị chiến tranh tàn phá, sản lượng công nông nghiệp bị giảm sút nghiêm trọng

C- Được các nước tư bản đầu tư mạnh

Câu 5 : Cách mạng công nghiệp thế kỷ XVIII-XIX thắng lợi ở những nước tư bản nào sau đây ? Hãy đánh số thứ tự theo thời gian.

     Mĩ                 Đức              Anh               Nhật                    Pháp

Câu 6 : Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 – 1933) bùng nổ là do:

A- Nhà nước tư bản không quản lý việc điều hành sản xuất

B- Các nhà tư bản chạy đua theo lợi nhuận, sản xuất ồ ạt

C- Do năng suất của sản xuất dây chuyền quá lớn

II- Điền các thông tin còn thiếu phù hợp với các mốc thời gian sau đây( 1,5 đ)

T/gian

Sự kiện

Kết quả

7/11/1917

 

 

 

 

 

 

 

 

1918 -1923

 

 

 

 

 

 

1939 – 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Phần  tự luận :

Câu 1: Sau khi lật đổ chính quyền Nga hoàng, Nhà nước Xô viết đã làm gì  để xây dựng chính quyền ? ( 5đ )

Câu 2 : Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 – 1933) đã dẫn dến những hậu quả nào ? Theo em, hậu quả nào là nghiêm trọng nhất ?

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 8 có đáp án năm 2021 Trường THCS Hòa Bình. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button