Giáo dụcLớp 8

Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 8 có đáp án năm 2021 Trường THCS Trần Hưng Đạo

Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 8 năm 2021 Trường THCS Trần Hưng Đạo được hoc247 biên soạn và tổng hợp dưới đây sẽ hệ thống tất cả các câu hỏi có đáp án nhằm giúp bạn đọc củng cố kiến thức lý thuyết và rèn luyện kỹ năng giải bài tập môn Sử 9. Mời các bạn cùng tham khảo.

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐỀ ÔN TẬP HÈ NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 8

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

I/ Trắc nghiệm:

1/ Nguyên nhân xâm lược của Pháp đối với Việt Nam là:

A. Mục tiêu khai hoá văn minh.

B  Sự phát triển của chủ nghĩa Thực Dân Pháp.

C. Chính sách cấm đạo của nhà Nguyễn.

2/ Cuộc khởi nghiã nào không nằm trong phong trào Cần Vương?

A. Khởi nghĩa Ba Đình.                    

C. Khởi nghĩa Yên Thế.

B. Khởi nghĩa Bãi Sậy.                     

D. Khởi nghĩa Hương khê.

3/  Phe chủ chiến do ai cầm đầu?

A. Vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

B. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Tiến Thành.

C. Phan đình Phùng và Tôn Thất Thuyết 

4/ Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam vào khoảng thời gian nào ?

A. 1885-1895.                         

C. 1911-1912

B. 1897-1914                        

D. 1914- 1921.

5Việt Nam bị thực dân Pháp chia thành mấy xứ?

A. 2 xứ.              

B. 3 xứ.                  

C. 5 xứ.                

D. 6 xứ.

6/  Trong xã hội nước ta vào cuối thế kỉ XI X- đầu thế kỉ XX đã tồn tại những mâu thuẫn cơ bản nào sau đây?

A. Giữa nông dân với địa chủ.

B. Giữa triều đình nhà Nguyễn với thực dân Pháp.

C. Giữa tư sản Việt Nam với tư sản Pháp.

D. Giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp.

7 / Thực dân Pháp lấy cớ gì để xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất?

A. Triều đình Huế nhờ Pháp ra HạLong đánh dẹp cướp biển.

B. Giải quyết vụ tên lái buôn Đuypuy gây rối ở Hà Nội.

C.  Nhà Nguyễn cằu cứu phong kiến nhà Thanh.

D.  Cả 3 ý trên.

8/ Hãy điền vào ô trống để biết tên ông vua trẻ kiên quyết chống Pháp là ai?

 

A

 

 

G

 

 

9/ Nối thời gian với sự kiện sao cho phù hợp 

Thời gian                                               sự kiện

  1 . 1884-1913                                     A.  Khởi nghĩa Ba Đình.

  2.  1886-1887                                     B.  Khởi nghĩa Yên Thế.

  3.   1991-1983                                    C.  Khởi nghĩa Hương Khê.

  4.  1885-1895                                     D.  Khởi nghĩa Bãi Sậy

  5.  1883-1892

II/  Tự luận 

1/  Hãy nêu chính sách kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam đầu TK XX? Các chính sách đó của Pháp nhằm mục đích gì?

2/ Nhận xét của em về nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm 

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

A

C

A

B

B

D

B

Hàm Nghi

–  Câu 9:                 

Nối: 1 –B       2- A            4- C              5-  D 

II/ tự luận

Câu 1: HS phải đảm bảo các yêu cầu sau.

Nêu được chính sách kinh tế của Pháp ở Việt Nam về các mặt:

– Nông nghiêp : Pháp cướp ruộng đất và bóc lột nông dân theo kiểu phát canh thu tô

– Công nghiệp : Khai thác than và kim loại ; sản xuất xi măng , điện…

– Giao thông vận tải: chúng cho xây dựngdường bộ , đường thuỷ , đường sắt…

Thương nghiệp: độc chiếm thị trường mua bán hàng hoá, nguyen liệu , thu thuế nặng ở mặt hàng rượu và thuốc phiện .

(Tuỳ vào kết quả từng bài của học sinh mà giáo viên cho điểm cho hợp lí)

Câu 2: Học sinh phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Một trong những mụctiêu của công cuộc khai thác thuộc địa là vơ vét sức người , sức của của nhân dân Đông Dương.Do vậy :

– Tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt .

– Nông nghiệp dậm chân tại chỗ.

– Nông nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng .

Kinh tế Việt Nam cơ bản là nền sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu, phụ thuộc.

ĐỀ SỐ 2

Phần I. Trắc nghiệm 

Câu 1. Ý kiến nào sau đây về khởi nghĩa Bãi Sậy là đúng? Hãy đánh dấu (x) vào ô trống đầu câu em chọn (2đ).

 Căn cứ kháng chiến là vùng lau sậy và đầm lầy.

  Lãnh đạo là Nguyễn Thiện Thuật.

  Nghĩa quân áp dụng chiến thuật đánh du kích.

  Tất cả đều đúng.

b. Điểm khác nhau cơ bản giữa hai cuộc khởi nghĩa Ba Đình và Bãi Sậy:

Câu 2. Điền vào chỗ trống các sự kiện cho đúng với mốc thời gian (2đ)

 1885:……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1917:……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1913:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1939:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Phần II. Tự luận (6đ).

Câu 1. Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược. 

Câu 2. Nêu những chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam (Về mặt kinh tế, văn hoá, giáo dục) cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đang nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

I. Trắc nghiệm khách quan

Khoanh tròn đáp án em cho là đúng:

1. Máy móc được phát minh và sử dụng trong sản xuất đầu tiên ở Anh là vào

A.  Những năm 60 của thế kỉ XV                              

B. Những năm 60 của thế kỉ XVI

C. Những năm 60 của thế kỉ XVII                            

D. Những năm 60 của thế kỉ XVIII.

2. Năm 1784 Giêm Oát là người hoàn thành việc phát minh ra:

A. Máy dệt                                                                 

B. Máy kéo sợi

C. Máy hơi nước                                                        

D. Đầu máy xe lửa.

3.  Hệ quả quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp về mặt xã hộilà:

A. Giai cấp tư sản nắm chính quyền              

B. Xã hội mất đi một số giai cấp trong xã hội cũ.

C. Rất nhiều người ở nông thôn ra thành phố.          

D. Hình thành 2 giai cấp : tư sản và vô sản.

4. ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc có ý nghĩa:

A. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, chế độ cộng hoà ra đời.

B. Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản Trung Quốc phát triển.

C. Cuộc cách mạng ảnh hưởng không nhỏ tới phong trào đấu tranh ở một số nước châu á.

D. Cả A, B, C đều đúng.

5. Tìm những thông tin ở cột A tương ứng với những thông tin ở cột B sau đó ghi vào cột bên cạnh.

Ví dụ: 7B

Nhà khoa học

Phát minh

 

 

1. Mác & ăng-ghen

A. Tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng

 

 

2. Niu-tơn

B. Sự phát triển của thực vật và đời sống của mô thực vật.

 

 

3. Đac-uyn

C. Thuyết tiến hoá và di truyền.

 

 

4. Lô-mô-nô-xốp

D. Thuyết vạn vấp hấp dẫn

 

 

5. Puốc-kin-giơ

E. Chủ nghĩa xã hội khoa học

 

 

6. Điền các từ sau vào chỗ trống sao cho phù hợp với đoạn thông tin sau:

Liên minh                                            Hiệp ước

Đế quốc                                               Thuộc địa

“…Mâu thuẫn giữa các nước ………..về vấn đề……………trở nên gay gắt, dẫn đến sự hình thành hai khối quân sự kình địch nhau: khối………………gồm Đức, áo, Hung, I-ta-li-a ra đời năm 1882; khối ……………của ba nước Anh, Pháp, Nga hình thành năm 1907”.

II. Tự luận 

Câu 1: Em hãy nêu diễn biến Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Câu 2: Em hãy trình bày về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)  và những hậu quả của nó.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đang nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 4

I. Trắc nghiệm khách quan

Khoanh tròn đáp án em cho là đúng:

1. Năm 1784 Giêm Oát là người hoàn thành việc phát minh ra:

A. Máy dệt                                                                 

B. Máy kéo sợi

C. Máy hơi nước                                                        

D. Đầu máy xe lửa.

2. Trong lĩnh vực công nghiệp, từ nửa sau thế kỉ XVIII sản xuất bằng máy móc được tiến hành đầu tiên ở:

A. Pháp                                                                      

B. Mĩ

C. Đức                                                                       

D. Anh

3. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước Đông Nam á bị thực dân phương Tây nhòm ngó và xâm lược là do:

A. Các nước này có vị trí địa lí quan trọng           

B. Là các nước giàu tài nguyên thiên nhiên

C. Hầu hết các chế độ phong kiến suy yếu           

D. Cả 3 ý trên.

4. Những nội dung chính của chính sách kinh tế mới do Lê-nin đề xướng:

A. Thực hiện chế độ thu thuế lương thực                   

5. Tìm những thông tin ở cột A tương ứng với những thông tin ở cột B sau đó ghi vào cột bên cạnh.

Ví dụ: 6B

Năm

Sự kiện

 

 

   1) 1871

A. Cách mạng Tháng Mười Nga bùng nổ

 

 

   2) 1889

B. Cách mạng Tân Hợi- Trung Quốc

 

 

   3) 1911

C. Công xã Pari thành lập

 

 

   4) 1914

D. Quốc tế thứ hai thành lập

 

 

   5) 1917

E. Cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 bắt đầu.

 

 

6. Điền các từ sau vào chỗ trống sao cho phù hợp với đoạn thông tin sau:

Liên minh                                            Hiệp ước

Đế quốc                                               Thuộc địa

“…Mâu thuẫn giữa các nước ………..về vấn đề……………trở nên gay gắt, dẫn đến sự hình thành hai khối quân sự kình địch nhau: khối………………gồm Đức, áo, Hung, I-ta-li-a ra đời năm 1882; khối ……………của ba nước Anh, Pháp, Nga hình thành năm 1907”.

II. Tự luận 

Câu 1: Em hãy nêu diễn biến Cách mạngtháng Mười Nga năm 1917.

Câu 2: Em hãy trình bày về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)  và những hậu quả của nó.

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Nước Việt Nam thực sự trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến vào năm nào? (ghi lại đáp án đúng)

A. 1858                  

B. 1874                      

C. 1883                      

D. 1884

Câu 2: Hãy sắp xếp các sự kiện theo một trình tự thời gian hợp lý?

1. Khởi nghĩa Yên Thế

2. Phong trào Đông Du

3. Phong trào chống thuế ở Trung Kỳ

4. Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục

5. Phong trào Cần Vương

Câu 3: Hãy tìm ở cột A những sự kiện lịch sử phù  hợp với nhân vật lịch sử ở cột B?

A

B

a. Người đốt cháy tàu hi vọng

1. Trương Định

b. Người đã được phong Bình Tây Đại Nguyên Soái

2. Nguyễn Trung Trực

c. Người đã khảng khái nói “Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh tây”.

3. Nguyễn Đình Chiểu

d. Người thầy giáo “Đui mắt sáng lòng” dùng ngòi bút làm vũ khí đánh giặc.

4. Nguyễn Hữu Huân

Câu 4: (5 điểm) Hãy  lập  bảng so sánh hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu với hoạt động cứu nước của Phan Châu Trinh (Xu hướng, biện pháp, tác dụng, hạn chế)?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đang nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề ôn tập hè môn Lịch sử 8 có đáp án năm 2021 Trường THCS Trần Hưng Đạo. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button