Giáo dụcLớp 8

Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Long Sơn

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Long Sơn. Tài liệu được biên soạn nhằm giới thiệu đến các em học sinh các bài tập trắc ngiệm, ôn tập lại kiến thức chương trình môn Hóa học. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

TRƯỜNG THCS LONG SƠN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 8

NĂM HỌC 2021-2022

 

Đề số 1

I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

A. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.

B. Là cơ sở kĩ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.

C. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.

D. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.

2. Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên là gì?

A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh.

B. Khẳng định vạn vật chuyển biến, vận động theo quy luật.

C. Tấn công mạnh mẽ vào những giáo lí của thần học.

D. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này, thúc đẩy sản xuất và kĩ thuật phát triển.

3. Cuộc khởi nghĩa của binh lính Xi – pay (Ấn Độ) diễn ra trong thời gian nào?

A. Từ năm 1857 đến năm 1858

B. Từ năm 1858 đến năm 1859

C. Từ năm 1857 đến năm 1859

D. Từ năm 1856 đến năm 1858

4. Đảng Quốc Đại là đảng của giai cấp nào?

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp vô sản

C. Giai cấp phong kiến

D. Giai cấp nông dân

5. Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

A. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.

C. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.

D. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.

6. Mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc thực dân Anh đã làm gì ?

A. Khuất phục triều đình Mãn Thanh

B. Tiến hành cuộc chiến tranh thuốc phiện

C. Tiến hàng chiến tranh với các nước đế quốc Âu, Mĩ, Nhật Bản

D. Cấu kết với các đế quốc khác để xâu xé Trung Quốc

7. Trong cải cách giáo dục, nội dung nào được tăng cường trong chương trình giảng dạy ở Nhật Bản?

A. Nội dung về giáo lí của các tôn giáo

B. Nội dung về pháp luật

C. Nội dung về công nghiệp hóa và hiện đại hóa

D. Nội dung về khoa học kĩ thuật

8. Để đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ trên những lĩnh vực nào?

A. Kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự

B. Kinh tế, chính trị, xã hội

C. Kinh tế, chính trị, văn hóa

D. Văn hóa, giáo dục, quân sự

Câu 2:Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B (1,0 điểm)

Cột A

Cột B

1. Năm 1863-1866

A. Pha-ca-đuốc lãnh đạo nhân dân Xa-van-na-khét tiến hành đấu tranh vũ trang.

2. Năm 1896-1898

B. Các tổ chức công đoàn ở In-đô-nê-xi-a được thành lập.

3. Năm 1884 -1913

C. Cách mạng bùng nổ, nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời nhưng sau đó bị đế quốc Mĩ thôn tính.

4. Năm 1905

D. Khởi nghĩa do A-cha Xoa lãnh đạo.

 

E. Phong trào nông dân Yên Thế

II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)      

Câu 1: Nêu những thành tựu chủ yếu về  kĩ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX? (2 điểm)

Câu 2: Nhận xét tính chất và ý nghĩa cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911? (2 điểm)

Câu 3: Tình hình Nhật  Bản sau cuộc Duy Tân Minh Trị?  Qua cuộc Duy Tân Minh Trị em rút ra được bài học gì cho bản thân? (3 điểm)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1:

1

2

3

4

5

6

7

8

B

D

C

A

B

B

D

A

Câu 2:

1

2

3

4

D

C

E

B

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

– Công nghiệp: Kĩ thuật luyện kim, sản xuất gang, sắt thép,….đặc biệt là sự ra đời của động cơ hơi nước.

– Giao thông vận tải tiến bộ nhanh chóng. Năm 1807, một kĩ sư người Mĩ là Phơn-tơn chế tạo tàu thủy chạy bằng hơi nước. Năm 1802, đầu máy xe lửa xuất hiện ở Anh. Máy điện tín được phát minh ở Nga và Mĩ.

– Nông nghiệp: Sử dụng phân bón hóa học, máy kéo, máy đập, máy gặt đập.

– Quân sự: Nhiều vũ khí mới được sản xuất: Đại bác, súng trường, chiến hạm, ngư lôi, khí cầu.

Câu 2:

– CM Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa dân quốc, tạo điều kiện cho nề kinh tế tư bản phát triển.

– CMTS còn nhiều hạn chế. Đây là cuộc CMTS không triệt để vì nó không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc và không tích cực chống phong kiến.

Câu 3:

– Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX Nhật Bản trở thành một nước tư bản công nghiệp. Giữ được độc lập và trở thành một đế quốc hùng mạnh ở châu Á.

– Nêu được bài học: Dám thay đổi, luôn tìm tòi cái mới, tiếp thu có chọn lọc, vai trò của giáo dục, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công cuộc xây dựng đất nước,…

– Đưa ra được lập luận hợp lí với luận điểm đưa ra, ví dụ cụ thể.

Đề số 2

I.    Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng từ câu 1 đến câu 4

Câu 1:  Giai cấp tư sản và vô sản là hai giai cấp chính của xã hội.

A.  Chiếm hữu nô lệ                                                    B. Nguyên thủy

B.  Phong kiến                                                            D.Tư bản chủ nghĩa

Câu 2:  Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới là.

A.  Cách mạng tư sản Hà Lan                                    B. Cách mạng tư sản Anh

C.  Cách mạng tư sản Bắc Mĩ                                     D. Cách mạng tư sản Pháp

Câu 3:  Sắp xếp các sự kiện lịch sử dưới đây theo trình tự thời gian về những thành tựu của cách mạng công nghiệp Anh từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX

1.   Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước

2.   Giêm Ha- gri- vơ sáng chế ra máy Gien – ni

3.   Ac- crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước

A. 1-2-3                                   B.2-3-1                        C.2-1-3                                    D.3-2-1

Câu 4:  Nhà khoa học nào đã nói; ”Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu” ?

A.  A-tôn-xtôi                                                                         B.M-Sô-lô-khốp

B.  A- Nô – ben                                                                     D.A-Anh-xtanh

Câu 5:  Hoàn thành thông tin trong bảng niên biểu sau

Thời gian

Sự kiện

1911

 

1914 -1918

 

1917

 

1939-1945

 

II.Tự luận ( 6 điểm).

Câu 1: (3 điểm). Nước Nga năm 1917 có mấy cuộc cách mạng ? Đó là cuộc cách mạng nào ? Vì sao ?

Câu 2 : (3 điểm). Trình bày nội dung chủ yếu và tác dụng của chính sách mới ?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Đề số 3

Câu 1. Nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX thể hiện như thế nào?

Câu 2. Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại diễn ra hai cuộc cách mạng?

Câu 3. Lê-nin có vai trò như thế nào trong cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

Câu 4. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế nào đối với các nước tư bản châu Âu và thế giới.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Câu 1:

* Nét mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX thể hiện:

– Phong trào đấu tranh mang đậm ý thức dân tộc, thực hiện mục tiêu đấu tranh vì một nước Ấn Độ độc lập, tự chủ.

– Lần đầu tiên công nhân tham gia phong trào dân tộc, thể hiện vai trò ngày càng cao trong phong trào.

Câu 2:

* Ở nước Nga năm 1917 diễn ra hai cuộc cách mạng vì:

– Sau cách mạng tháng Hai năm 1917 ở nước Nga xuất hiện cục diện hai chính quyền song song tồn tại.

+ Chính phủ lâm thời tư sản và các xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính.

+ Hai chính quyền này đại diện cho lợi ích của các giai cấp đối lập nhau nên không thể cùng tồn tại.

– Chính phủ lâm thời tư sản vẫn tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tranh đế quốc, đàn áp nhân dân lao động.

– Yêu cầu tất yếu của lịch sử nước Nga lúc bấy giờ là làm cuộc cách mạng vô sản lật đổ chính phủ lâm thời tư sản giành chính quyền về tay nhân dân lao động.

Câu 3:

* Vai trò của Lê-nin trong cách mạng tháng Mười Nga năm 1917:

– Là người sáng lập Đảng Bôn-sê-vích Nga.

– Vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn.

– Trực tiếp chỉ đạo cách mạng.

– Có những quyết định táo bạo, sáng suốt, hành động mau lẹ, đúng thời cơ.

Câu 4:

* Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đối với các nước châu Âu và thế giới:

– Về kinh tế:

+ Tàn phá nặng nề nền kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa.

+ Mức sản xuất bị đẩy lùi hàng chục năm.

– Xã hội:

+ Nạn thất nghiệp tăng cao.

+ Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt.

– Về chính trị: chủ nghĩa phát xít lên nắm quyền ở nhiều nước.

– Về quan hệ quốc tế:

+ Xuất hiện hai khối quân sự đối địch nhau.

+ Nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới.        

Đề số 4

Câu 1 (3,0 điểm): Điền các sự kiện lịch sử thế giới vào các mốc  gian sau

TT

Thời gian

                             Sự kiện

1

8/1566

 

2

1642-1688

 

3

1776

 

4

1/1868

 

5

1871

 

6

1914-1918

 

Câu 2 (4,0 điểm): 

* Nước Nga năm 1917 có mấy cuộc cách mạng ? ĐÓ là cuộc các mạng nào / Vì sao ? Trình bày ý ngĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ?

Câu 3 (3,0 điểm ): Trình bày nguyên nhân, hậu  quả của cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới 1929 – 1033. Để thoát khỏi cuộc khủng khoảng các nước tư bản đã làm gì ?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Đề số 5

Câu 1: Lập bảng thống kê các cải tiến, phát minh trong ngành dệt ở Anh theo bảng sau:

TT

Năm

Tên các cải tiến phát minh

Người phát minh

1

1764

 

 

2

1769

 

 

3

1784

 

 

4

1785

 

 

Câu 2: Hãy cho biết nội dung của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản ? 

Câu 3: Vì sao nước Nga năm 1917 lại có 2 cuộc cách mạng?

Câu 4:  Em hãy nêu những nét mới của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi giữa HK1 môn Lịch sử 8 có đáp án năm 2021-2022 Trường THCS Long Sơn. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button