Giáo dụcLớp 7

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Đỉnh Bàn

Quà Yêu Thương xin giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Đỉnh Bàn được biên tập và tổng hợp đầy đủ giúp các em rèn luyện, ôn tập chuẩn bị trước kì thi sắp tới. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em tham khảo và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Chúc các em có một kì thi thật tốt!

TRƯỜNG THCS ĐỈNH BÀN

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 7

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Trình bày những nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Câu 2: Hãy lập bảng thống kê ( theo mẫu) những sự kiện chính của phong trào Tây Sơn từ năm 1777 đến năm 1789.

Thời gian

Những sự kiện chính

1777

 

1785

 

1786

 

1789

 

 

Câu 3: Đánh giá những cống hiến của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc.

Câu 4: Cuối thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX, nước ta đã đạt được những thành tựu nào về kĩ thuật ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Câu 1:

* Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

 – Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất quyết tâm dành lại độc lập , tự do cho đất nước.

– Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.

– Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê lợi , Nguyễn trãi.

* Ý nghĩa lịch sử :

+ Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

+ Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc – thời Lê sơ.

Câu 2:

Thời gian

Sự kiện chính

1777

Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong

1785

Nguyễn Huệ chỉ huy quân Tây Sơn tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm Xoài Mút.

1786

Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.

1789

Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh

Câu 3:

– Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Lê, Trịnh, Nguyễn ; Xóa bỏ danh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.

– Đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập của lãnh thổ tổ quốc. 

Câu 4:

Những thành tựu về kĩ thuật :

+ Từ thế kỉ XVIII, một số kĩ thuật tiên tiến của phương Tây đã ảnh hưởng vào nước ta. Thợ thủ công Nguyễn Văn Tú (người Đàng Trong) đã học được nghề làm đồng hồ và kính thiên lí của Hà Lan.

+ Thợ thủ công nhà nước (thời Nguyễn) chế tạo được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước và thử nghiệm thành công tàu thuỷ chạy bằng máy hơi nước.

ĐỀ SỐ 2

1. Phần trắc nghiệm

Câu 1. Ý nào không phải là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phát triển nông dân Tây Sơn?

A. Chế độ phong kiến Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong khủng hoảng sâu sắc

B. Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ

C. Phong trào nông dân bị đàn áp

D. Đất nước được thống nhất nhưng chính quyền mới lại suy thoái

Câu 2. Nguyên nhân để quân Xiêm kéo sang xâm lược nước ta vào năm 1785 là

A. Quân Nguyễn nhiều lần quấy nhiễu vùng biên giới của Chân Lạp – thuộc quốc của Xiêm

B. Chân Lạp cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sức ép của quân chúa Nguyễn

C. Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm giúp đỡ trước sự tấn công của quân Tây Sơn

D. Quân Tây Sơn không cử sứ thần sang giao hảo với Xiêm

Câu 3. Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Xiêm là

A. Trận Bạch Đằng                                                    

B. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút

C. Trận Chi Lăng – Xương Giang                             

D. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa

Câu 4. Sau khi làm chủ hầu hết các vùng Đàng Trong, lịch sử đặt ra cho phong trào Tây Sơn nhiệm vụ gì

A. Tiến quân ra Bắc hội quân với vua Lê để đánh đổ chúa Trịnh

B. Tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh

C. Tiến quân ra Bắc đánh đổ chính quyền Lê – Trịnh, thực hiện sứ mệnh thống nhất đất nước

D. Tiêu diệt chúa Trịnh lập nên triều đại mới

Câu 5. Trong những năm 1786 – 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Lê, đóng góp của phong trào Tây Sơn là gì?

A. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước

B. Hoàn thành việc thống nhất đất nước

C. Thiết lập vương triều Tây Sơn

D. Mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc

Câu 6. Kẻ “rước quân Thanh về giày xéo đất nước” là

A. Nguyễn Ánh          

B. Lê Chiêu Thống           

C. Tôn Sĩ Nghị             

D. Nguyễn Hữu Chỉnh

Câu 7. Trận đánh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh diễn ra ở đâu?

A. Sông Như Nguyệt                                     

B. Chi Lăng – Xương Giang

C. Ngọc Hồi – Đống Đa                                            

D. Sông Bạch Đằng

Câu 8. Nhà Nguyễn thực hiện chính sách “cấm đạo” đối với

A. Phật giáo               

B. Kitô giáo                

C. Hồi giáo                 

D. Đạo giáo

Câu 9. Vị vua nào dưới triều Nguyễn đã tiến hành cuộc cải cách hành chính?

A. Gia Long               

B. Minh Mạng            

C. Thiệu Trị               

D. Tự Đức

Câu 10. Nguyên nhân căn bản làm cho chính sách quân điền của nhà Nguyễn không còn nhiều tác dụng?

A. Do nhân dân không ủng hộ                       

B. Do việc chia ruộng đất không công bằng

C. Do ruộng đất công còn quá ít                    

D. Do sự chống đối của quan lại địa phương

2. Phần tự luận

Câu 1: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Câu 2: Nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền? Em có nhận xét gì về việc chia nước thành 30 tỉnh và 1 phủ của vua Minh Mạng năm 1831 – 1832?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ? Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?

Câu 2. Hãy nêu những chính sách của nhà nước Lê Sơ đối với nền giáo dục, văn học, khoa học và nghệ thuật thế kỉ XVI ?

Câu 3. Quang Trung đã thực hiện chính sách gì để củng cố quốc phòng, mở rộng ngoại giao ?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa trong hoàn cảnh nào? Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn ủng hộ Lê Lợi?

Câu 2: Qua đoạn trích dưới đây em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê Sơ đối với  lãnh thổ của đất nước?

Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triều: ” Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ   nào lại vứt bỏ? phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”.

(Đại Việt sử kí toàn thư)

Câu 3: Chữ Quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào? Vai trò của chữ Quốc ngữ đối với nền văn hóa dân tộc?        

Câu 4: Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) như thế nào? Theo em vua Quang Trung  có những đóng góp gì cho lịch sử dân tộc?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (

Câu 1: Hãy chọn đáp án em cho là đúng nhất

1. Bộ máy chính quyền thời Lê sơ được tổ chức theo hệ thống nào?

A. Đạo – phủ – huyện – châu – xã.               

B. Đạo – phủ – huyện hoặc châu – xã

C. Đạo – phủ – châu – xã                               

D. Phủ – huyện – châu.

2. Đâu là ranh giới chia cắt đất nước ta thành Đàng Ngoài và Đàng Trong ở thế kỉ XVII?

A. Sông Gianh (Quảng Bình).                      

B. Sông La (Hà Tĩnh).

C. Sông Bến Hải (Quảng Trị).                      

D. Không phải các vùng trên.

3. Những năm 1831 – 1832, nhà Nguyễn chia nước ta thành bao nhiêu tỉnh?

A. 10 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.                      

B. 20 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.

C. 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.                      

D. 40 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.

4. “…là một tài năng hiếm có, một nhà thơ Nôm châm biếm nổi tiếng. Thơ của bà đả kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền sống của người phụ nữ”. Bà là ai?

A. Lê Ngọc Hân.                                            

B. Bà Huyện Thanh Quan.

C. Đoàn Thị Điểm.                                          

D. Hồ Xuân Hương.

Câu 2: Nối thời gian ở cột A với sự kiện ở cột B sao cho thích hợp

Cột A (Thời gian)

Cột B (Sự kiện)

1. Năm 1737

A.  Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương

2. Năm 1738 -1770

B. Khởi nghĩa Hoàng Công Chất

3. Năm 1740 -1751

C. Khởi nghĩa Nguyễn Dương Hưng

4. Năm 1739 – 1769

D. Khởi nghĩa Lê Duy Mật

5. Năm 1741 – 1751

E. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Câu 1: Hãy nêu những việc làm chứng tỏ nhà Lê sơ rất quan tâm đến giáo dục, đào tạo nhân tài.

Câu 2: Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 đến năm 1789.

Câu 3: So sánh để tìm ra điểm khác nhau trong chính sách ngoại giao, ngoại thương của thời Nguyễn với thời Quang Trung.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Đỉnh Bàn. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Đề cương ôn tập HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021
  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Trúc Lâm

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button