Giáo dụcLớp 7

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Hoàng Văn Thụ

Với mong muốn đem đến cho các em học sinh nhiều tài liệu ôn tập, Quà Yêu Thương xin gửi đến Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Hoàng Văn Thụ. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em học tập thật tốt.

TRƯỜNG THCS HOÀNG VĂN THỤ

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 7

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Vì sao giáo dục thời Lê sơ rất phát triển? (2 điểm)

Câu 2: Hãy nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785).(3 điểm)

Câu 3: Quang Trung đã đề ra các chính sách gì để xây dựng đất nước? Các biện pháp ấy có ý nghĩa gì trong sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ? (3 điểm)

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Giáo dục thời Lê sơ phát triển vì:

+ Nhà nước quan tâm đến Giáo dục, mở trường học đến các địa phương, tất cả mọi người đều được đến trường học

+ Lấy phương thức thi cử để chọn người tài (trừ người làm nghề ca xướng): không bỏ sót nhân tài cho đất nước.

+ Có nhiều biện pháp khuyến khích những người thi đỗ đạt cao như: tổ chức lễ vinh quy bái tổ, ban mũ áo, khắc tên trên bia đá.

Câu 2:

a, Nguyên nhân:

– Nguyễn ánh sang cầu cứu quân Xiêm.

b, Diễn biến:

– Năm 1784 quân Xiêm kéo vào Gia Định:

+ Quân thuỷ: 2 vạn quân đổ bộ vào Rạch Giá (Kiên Giang).

+ Quân bộ: 3 vạn quân qua Chân Lạp ® Cần Thơ.

– Tháng 1/1785 Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa.

–  Ngày 19/1/1785, Nguyễn Huệ nhử giặc vào trận địa.

– Đánh đồng loạt vào giặc.

c, Kết quả:

– Quân giặc bị tiêu diệt.

– Cuộc kháng chiến thắng lợi.

d, Ý nghĩa:

– Đập tan âm mưu xâm lược nhà Xiêm.

– Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân.

Câu 3:

Các bịện pháp Quang Trung xây dựng đất nước:

-Nông nghiệp: Ban hành chiếu Khuyến nông, giảm tô thuế, chia ruộng đất cho nhân dân, khuyến khích dân phiêu tán trở về quê sản xuất.

– Công thương nghiệp: Giảm tô, mở cửa thông thương chợ búa, trao đổi buôn bán , đáp ứng nhu cầu  trao đổi hàng hoá của nhân dân.

– Văn hoá, giáo dục:

+ Ban hành chiếu Lập học.

+ Đề cao chữ Nôm: chứng tỏ văn hoá riêng (có chữ viết riêng) của dân tộc.

+ Lập viện Sùng chính: dịch sách từ chữ Hán sang chữ Nôm.

– Quốc phòng, ngoại giao:

+ Củng cố quân đội vững mạnh.

+ Đối ngoại: khôn khéo. Mềm dẻo với nhà Thanh, kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Đại Việt.

+ Kéo quân diệt các thế lực có âm mưu bán nước (Lê Duy chỉ)

+ Viết hịch kêu gọi, khích lệ tinh thần của nhân dân.

* Ý nghĩa của các chính  sách trên: ổn định đất nước, tạo nền móng cho sự phát triển về mọi mặt của DT,

Tóm lại: Quang trung có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nước nhà thế kỉ XVIII, Quang Trung mất đi là sự mất mát to lớn của cả dận tộc ta.

Câu 4:

– Năm 1802, Nguyễn ánh đặt niên hiệu Gia Long, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô.

– Chia nước thành 30 tỉnh và 1 Phủ trực thuộc.

– Năm 1815, ban hành luật Gia Long.

*Quân đội:

– Nhà nước quan tâm, củng cố.

*Đối ngoại:

– Thần phục nhà Thanh.

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Tóm tắt cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 -1427) theo mẫu sau:

Thời gian

Sự kiện

Tháng 2-1418

 

Cuối 1421

 

Tháng 5-1423

 

Cuối 1424

 

Cuối 1425

 

Cuối 1426

 

Tháng 10-1427

 

Tháng 12-1427

 

Câu 2: Trình bày những nét chính về tình hình giáo dục khoa cử thời Lê sơ? Vì sao giáo dục khoa cử thời Lê sơ phát triển?

Câu 3: Vì sao Nguyễn Huệ chọn khúc sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến? Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút?

Câu 4: Nêu kết quả và nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn (1771 – 1789)?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Vì sao giáo dục thời Lê sơ rất phát triển? 

Câu 2: Em hãy nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785).

Câu 3: Vua Quang Trung đã đề ra các chính sách gì để xây dựng đất nước? Các biện pháp ấy có ý nghĩa gì trong sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Giáo dục thời Lê sơ phát triển vì :

+ Nhà nước quan tâm đến Giáo dục, mở trường học đến các địa phương, tất cả mọi người đều được đến trường học

+ Lấy phương thức thi cử để chọn người tài (trừ người làm nghề ca xướng): không bỏ sót nhân tài cho đất nước.

+ Có nhiều biện pháp khuyến khích những người thi đỗ đạt cao như: tổ chức lễ vinh quy bái tổ, ban mũ áo, khắc tên trên bia đá.

Câu 2:

a, Nguyên nhân: Nguyễn ánh sang cầu cứu quân Xiêm.

b, Diễn biến:

-Năm 1784 quân Xiêm kéo vào Gia Định:

+ Quân thuỷ: 2 vạn quân đổ bộ vào Rạch Giá ( Kiên Giang).

+ Quân bộ: 3 vạn quân qua Chân Lạp ® Cần Thơ.

– Tháng 1/1785 Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa.

– Ngày 19/1/1785, Nguyễn Huệ nhử giặc vào trận địa.

– Đánh đồng loạt vào giặc.

c, Kết quả:

-Quân giặc bị tiêu diệt.

-Cuộc kháng chiến thắng lợi.

d, Ý nghĩa: 

-Đập tan âm mưu xâm lược nhà Xiêm.

-Khẳng định sức mạnh của nghĩa quân

Câu 3: Các bịện pháp Quang Trung xây dựng đất nước:

– Nông nghiệp: Ban hành chiếu Khuyến nông, giảm tô thuế, chia ruộng đất cho nhân dân, khuyến khích dân phiêu tán trở về quê sản xuất.

– Công thương nghiệp: Giảm tô, mở cửa thông thương chợ búa, trao đổi buôn bán , đáp ứng nhu cầu  trao đổi hàng hoá của nhân dân.

– Văn hoá, giáo dục:

 + Ban hành chiếu Lập học.

+ Đề cao chữ Nôm: chứng tỏ văn hoá riêng (có chữ viết riêng) của dân tộc. + Lập viện Sùng chính: dịch sách từ chữ Hán sang chữ Nôm.

– Quốc phòng, ngoại giao:

 + Củng cố quân đội vững mạnh.

+ Đối ngoại: khôn khéo. Mềm dẻo với nhà Thanh, kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Đại Việt.

+ Kéo quân diệt các thế lực có âm mưu bán nước (Lê Duy Chỉ)

+ Viết hịch kêu gọi, khích lệ tinh thần của nhân dân.

* Ý nghĩa của các chính  sách trên: ổn định đất nước, tạo nền móng cho sự phát triển về mọi mặt của DT .

Tóm lại: Quang Trung có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nước nhà thế kỉ XVIII, Quang Trung mất đi là sự mất mát to lớn của cả dân tộc ta.

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Câu 2: Em hãy tường thuật lại cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu (năm 1789).

Câu 3: Nhà Nguyễn làm gì để lập lại chế độ phong kiến tập quyền?

Câu 4: Em hãy cho biết công lao của vua Quang Trung đối với đất nước.

Câu 5: Dựa vào kiến thức đã học em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê sơ.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

A. Trắc nghiệm: 

Câu 1: Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật có tên là

A. Hình thư.                                                               

B. Hình luật.

C. Quốc triều hình luật.                                             

D. Hoàng triều luật lệ.

Câu 2: Tôn giáo nào giữ vị trí độc tôn thời Lê sơ?

A. Nho giáo.                                                               

B. Phật giáo.               

C. Đạo giáo.                                                               

D. Thiên chúa giáo.

Câu 3: Văn học dưới thời Lê sơ thể hiện nội dung

A. thể hiện tình yêu quê hương.                                

B. có nội dung yêu nước sâu sắc.

C. đề cao giá trị con người.                           

D. đề cao tính nhân văn.

Câu 4: Năm nào Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long chọn Phú Xuân làm kinh đô?

A. Năm 1802.                                                            

B. Năm 1803. 

C. Năm 1804.                                                             

D. Năm 1805.

Câu 5: Vua Quang Trung dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước thể hiện điều gì?

A. Tinh thần đoàn kết dân tộc.                                  

B. Truyền thống yêu nước.

C. Tinh thần nhân đạo của dân tộc.               

D. Ý thức tự tôn, tự chủ của dân tộc.

Câu 6: “… Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biện…” là lời dặn các quan của vị vua nào?

A. Lê Thái Tổ.                                                

B. Lê Thánh Tông.                 

C. Lê Nhân Tông.                                                      

D. Lê Hiển Tông.

Câu 7: Dưới thời Lê sơ, việc định lại chính sách chia ruộng đất công làng xã gọi là

A. phép quân điền.                                                     

B. phép tịch điền.

C. phép phân điền.                                                     

D. phép lộc điền.

Câu 8: Đầu thế kỉ XVI mâu thuẫn nào diễn ra gay gắt nhất?

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ.                 

B. Mâu thuẫn giữa các phe phái phong kiến.

C. Mâu thuẫn giữa bọn quan lại với nhân dân địa phương.

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến.

Câu 9: “Khôn ngoan qua được Thanh Hà

Dẫu rằng có cánh khó qua Lũy Thầy”

Hai câu thơ trên cho thấy vai trò gì của Lũy Thầy trong lịch sử nước ta từ thế kỉ XVII – XVIII?

A. Dãy núi cao nhất Thanh Hà.                     

B. Vùng đất quan trọng của Đàng Trong.     

C. Ranh giới chia cắt đất nước.                     

D. Nguyên nhân gây chia cắt lâu dài đất nước.

Câu 10: Đào Duy Từ bỏ Đàng Ngoài trốn vào Đàng Trong là do

A. có lời dụ dỗ, mời mọc từ chúa Nguyễn.

B. căm ghét chế độ vua Lê chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.

C. có tài nhưng không được trọng dụng.

D. Thanh Hóa quê ông thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 15 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

A. Trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C

A

B

A

D

B

A

D

C

B

A

D

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Hoàng Văn Thụ. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Đề cương ôn tập HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021
  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Trúc Lâm

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button