Giáo dụcLớp 7

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Long Sơn

Để giúp các em ôn tập lại kiến thức cũ và chuẩn bị kì thi HK2 môn Sử 7 sắp tới. Quà Yêu Thương xin giới thiệu đến các em Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Long Sơn để các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi này.

TRƯỜNG THCS LONG SƠN

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 7

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1. Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ? Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn ?

Câu 2. Hãy nêu những chính sách của nhà nước Lê Sơ đối với nền giáo dục, văn học, khoa học và nghệ thuật thế kỉ XVI ?

Câu 3. Quang Trung đã thực hiện chính sách gì để củng cố quốc phòng, mở rộng ngoại giao ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Câu 1: * Nguyên nhân thắng lợi :

– Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành độc lập cho đất nước.

– Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc.

– Đường lối, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

* Ý nghĩa :

– Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

– Mở ra thời kì phát triển mới của dân tộc – thời Lê Sơ.

* Nguyên nhân quan trọng nhất :

– Đường lối, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

Câu 2:

* Giáo dục:

Vua Lê Thái Tổ dựng lại Quốc Tử Giám ở kinh thành. Mở khoa thi tuyển chọn nhân tài. Đa số đều đi học trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát.

– Nội dung thi cử là các sách của đạo Nho. Đạo Nho chiếm vị trí độc tôn. Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.

* Văn học:

Văn học chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng.

– Nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào khí phách anh hùng, tinh thần bất khuất dân tộc.

* Khoa học – nghệ thuật :

– Sử học : Đại Việt sử ký, Đại Việt sử ký toàn thư

– Địa lí : Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí.

– Y học : Bản thảo thực vật toát yếu.

– Toán học : Đại thành toán pháp.

– Nghệ thuật sân khấu ca, múa, nhạc, chèo, tuồng

– Điêu khắc có phong cách khối đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện.

Câu 3:

* Chính sách quốc phòng :

– Thi hành chế độ quân dịch, ba suất đinh lấy một suất lính.

– Xây dựng quân đội mạnh gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh và kị binh, có chiến thuyền lớn.

* Ngoại giao :

– Đối nội : Tiêu diệt bè lũ Lê Duy Chỉ, quyết định mở cuộc tấn công lớn để tiêu diệt hoàn toàn lực lượng.

– Với nhà Thanh : Mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu về giáo dục của Đại Việt thời Lê Sơ. Vì sao Đại Việt lại đạt được những thành tựu nói trên ?

Câu 2: Trình bày cuộc tiến quân của vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu 1789? Vì sao Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu?

Câu 3: Chữ quốc ngữ ra đời trong hoàn cảnh nào? Vì sao chữ cái La tinh ghi âm tiếng Việt trở thành chữ quốc ngữ của nước ta?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Trình bày tình hình kinh tế nông nghiệp Việt Nam (TK XVI – XVIII). Giải thích Nguyên nhân dẫn đến nông nghiệp Đàng Ngoài không phát triển?

Câu 2: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? Vai trò của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là gì?

Câu 3: Tóm tắt các chính sách về chính tri, đối ngoại của nhà Nguyễn. Những chính sách đối ngoại đã tác đông đến tình hình đất nước như thế nào?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Câu 1:

*Nông nghiệp ở Đàng ngoài 

– Cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều đã phá hoại nghiêm trọng nền sản xuất Nông nghiệp.

– Ruộng đất công làng xã bị cường hảo đem cầm bán vv..

* Nông nghiệp Đàng trong 

– Các chúa Nguyễn tổ chức khai hoang, cấp lương ăn, nông cụ, thành lập làng ấp mới ở khắp vùng Thuận – Quảng

– Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên

* Nguyên nhân nông nghiệp Đàng Ngoài không phát triển: 

– Do chiến tranh giữa các thế lực Phong kiến

– Do nhà nước không quan tâm.

Câu 2: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. 

Nguyên nhân

– Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức, bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta.

– Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.

Ý nghĩa:

– Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn – Trịnh, Lê , thống Nhất đất nước.

-Đánh tan các cuộc xâm lược của quân Xiêm, Thanh, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.

* Vai trò của Quang Trung trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn 

– Lật đổ các tập đoàn phong kiến (Nguyễn, Trịnh, Lê) thống nhất đất nước.

– Đánh đuổi ngoại xâm Xiêm (1785) Thanh (1789)

Câu 3:

*Chính trị 

– Nguyễn Ánh đánh bại triều Tây Sơn ….

– Các năm 1831 -1832 Nhà Nguyễn chia đất nước ra làm 30 Tỉnh và một Phủ trực thuộc.Quân đội gồm nhiều binh chủng vv..

* Đối ngoại 

-Thần phục nhà Thanh.

– Khước từ moi tiếp xúc với phương Tây

* Tác động của chính sách đối ngoại (2 điểm)

– Kìm hãm sự phát triển kinh tế .

– Nhà Nguyễn lệ thuộc nhà Thanh

– Tạo điều kiện để nước Pháp xâm lược nước ta.

ĐỀ SỐ 4

A. Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật có tên là

A. Hình thư.

B. Hình luật.

C. Quốc triều hình luật.

D. Hoàng triều luật lệ.

Câu 2: Tôn giáo nào giữ vị trí độc tôn thời Lê sơ?

A. Nho giáo.

B. Phật giáo.

C. Đạo giáo.

D. Thiên chúa giáo.

Câu 3: Văn học dưới thời Lê sơ thể hiện nội dung

A. thể hiện tình yêu quê hương.

B. có nội dung yêu nước sâu sắc.

C. đề cao giá trị con người.

D. đề cao tính nhân văn.

Câu 4: Năm nào Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long chọn Phú Xuân làm kinh đô?

A. Năm 1802.

B. Năm 1803.

C. Năm 1804.

D. Năm 1805.

Câu 5: Vua Quang Trung dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước thể hiện điều gì?

A. Tinh thần đoàn kết dân tộc.

B. Truyền thống yêu nước.

C. Tinh thần nhân đạo của dân tộc.

D. Ý thức tự tôn, tự chủ của dân tộc.

Câu 6: “… Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biện…” là lời dặn các quan của vị vua nào?

A. Lê Thái Tổ.

B. Lê Thánh Tông.

C. Lê Nhân Tông.

D. Lê Hiển Tông.

Câu 7: Dưới thời Lê sơ, việc định lại chính sách chia ruộng đất công làng xã gọi là

A. phép quân điền.

B. phép tịch điền.

C. phép phân điền.

D. phép lộc điền.

Câu 8: Đầu thế kỉ XVI mâu thuẫn nào diễn ra gay gắt nhất?

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ.

B. Mâu thuẫn giữa các phe phái phong kiến.

C. Mâu thuẫn giữa bọn quan lại với nhân dân địa phương.

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến.

Câu 9: “Khôn ngoan qua được Thanh Hà

Dẫu rằng có cánh khó qua Lũy Thầy”

Hai câu thơ trên cho thấy vai trò gì của Lũy Thầy trong lịch sử nước ta từ thế kỉ XVII – XVIII?

A. Dãy núi cao nhất Thanh Hà.

B. Vùng đất quan trọng của Đàng Trong.

C. Ranh giới chia cắt đất nước.

D. Nguyên nhân gây chia cắt lâu dài đất nước.

Câu 10: Đào Duy Từ bỏ Đàng Ngoài trốn vào Đàng Trong là do

A. có lời dụ dỗ, mời mọc từ chúa Nguyễn.

B. căm ghét chế độ vua Lê chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.

C. có tài nhưng không được trọng dụng.

D. Thanh Hóa quê ông thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt.

Câu 11: Nghệ thuật dân gian thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX phát triển cao là do

A. nó phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân.

B. nó được nhiều khách nước ngoài ưa thích.

C. nó là công cụ truyền giáo.

D. nó được nhân dân ưa thích.

Câu 12: “…là một tài năng hiếm có, một nhà thơ Nôm châm biếm nổi tiếng. Thơ của bà đả kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền sống của người phụ nữ”. Bà là ai?

A. Bà Huyện Thanh Quan.

B. Đoàn Thị Điểm.

C. Lê Ngọc Hân.

D. Hồ Xuân Hương.

II. Tự luận 

Câu 1: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? Qua đó đánh giá công lao của Quang Trung đối với sự nghiệp chống ngoại xâm và xây dựng đất nước? 

Câu 2: Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 

Câu 3: Em hãy trình bày sự phát triển của giáo dục và khoa cử thời Lê sơ? 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

I. Trắc nghiệm:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C

A

B

A

D

B

A

D

C

B

A

D

 

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án tự luận của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Vì sao giáo dục thời Lê sơ rất phát triển?

Câu 2: Em hãy nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785).

Câu 3: Vua Quang Trung đã đề ra các chính sách gì để xây dựng đất nước? Các biện pháp ấy có ý nghĩa gì trong sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Long Sơn. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Đề cương ôn tập HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021
  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Trúc Lâm

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button