Giáo dụcLớp 7

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Nam Hà

Dưới đây là Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 Trường THCS Nam Hà. Đề thi gồm có trắc nghiệm và tự luận có đáp án sẽ giúp các em ôn tập nắm vững các kiến thức, các dạng bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến. Các em xem và tải về ở dưới.

TRƯỜNG THCS NAM HÀ

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 7

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Bộ luật tiến bộ, hoàn thiện nhất nước ta thời phong kiến là:

A. Luật Hình thư.

B. Quốc triều hình luật.

C. Luật Hồng Đức.

D. Luật Gia Long.

Câu 2: Từ thời vua Lê Thánh Tông, cả nước được chia lại thành 13 đạo thừa tuyên, đạo thừa tuyên thứ 13 có tên là gì?

A. Nghệ An.

B. Thanh Hóa.  

C. Quảng Nam.

D. Trung Đô (Thăng Long).

Câu 3: Chữ viết mà vua Quang Trung đã dùng để làm chữ viết chính thức của nhà nước là?

A. Chữ Hán.               

B. Chữ Nôm.             

C. Chữ Quốc Ngữ.      

D. Chữ La-tinh.

Câu 4: Trận thắng quyết định kết thúc thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là?

A. Trận Rạch Gầm – Xoài Mút.

B. Trận Ngọc Hồi – Đống Đa.

C. Trận Tốt động – Chúc Động.

D. Trận Chi Lăng – Xương Giang.

Câu 5. Chọn ý cột A nối với ý cột B sao cho thích hợp và ghi ra giấy thi:

Cột A: Thời gian

Cột B: Sự kiện

1/ Năm 1789

A. Nguyễn Huệ đánh tan 5 vạn quân Xiêm.

2/ Năm 1785

B. Lật đổ chính quyền Vua Lê – chúa Trịnh.

3/ Năm 1777

C. Vua Quang Trung từ trần.

4/ Ngày 16/9/1792

D. Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa, Quang Trung đánh tan 29 vạn quân Thanh.

 

E. Lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

B. TỰ LUẬN

Câu 1: Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Câu 2: Chiến tranh phong kiến Trịnh – Nguyễn đã dẫn đến hậu quả như thế nào?

Câu 3: So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa luật pháp của thời Lý – Trần và thời Lê sơ?     

Câu 4: Tại sao Nguyễn Huệ lên ngôi trước khi kéo quân ra Bắc? Hãy đánh giá những cống hiến của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc? 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM:

1

2

3

4

C

C

B

D

Câu 5.

1 – D; 2 – A; 3 – E; 4 – C.

B. TỰ LUẬN:

Câu 1: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

– Nguyên nhân: 

+ Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất đấu tranh giành độc lập tự do cho tổ quốc.

+ Nhờ sự đoàn kết của tất cả các tầng lớp nhân dân, và sự hăng hái tham gia cuộc khới nghĩa, sự ủng hộ nhiệt tình về mọi mặt cho nghĩa quân.

+ Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

– Ý nghĩa: 

+ Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

+ Mở ra thời kì phát triển mới của dân tộc – Thời Lê sơ.

Câu 2: Chiến tranh phong kiến Trịnh – Nguyễn đã dẫn đến hậu quả:

– Đất nước bị chia cắt kéo dài:

+ Đàng ngoài: “vua Lê- chúa Trịnh” 

+ Đàng trong: chúa Nguyễn. 

– Nhân dân khổ cực triền miên

– Xã hội và kinh tế bị kìm hãm lâu dài.

Câu 3: So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa luật pháp của thời Lý – Trần với thời Lê sơ

– Giống nhau:   

+ Cả hai đều bảo vệ quyền lợi nhà vua và giai cấp thống trị

+ Bảo vệ trật tự xã hội và sản xuất nông nghiệp

– Khác nhau:

+ Luật pháp thời Lê Sơ hoàn chỉnh và có nhiều điểm tiến bộ hơn.

+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa dân tộc, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của Phụ nữ.

Câu 4:

* Nguyễn Huệ lên ngôi trước khi kéo quân ra Bắc vì: 

– Tạo sức mạnh đoàn kết của nhân dân cả nước.

–  Khẳng định chủ quyền của dân tộc ta.

– Cho quân Thanh biết đất nước ta có chủ quyền, có Hoàng đế.

* Những cống hiến của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc.

– Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn – Trịnh – Lê.

– Xoá bỏ sự chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia.

– Đánh tan quân xâm lược Xiêm; Thanh bảo vệ độc lập dân tộc, lãnh thổ quốc gia.

ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Trình bày sự phát triển của văn học và nghệ thuật ở nước ta vào cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX? Vì sao văn học thời kì này lại phát triển đến đỉnh cao?

Câu 2. Nguyên nhân dẫn tới sự bùng nổ phong trào Tây Sơn. Vì sao ngay từ đầu, nhân dân hãng hái tham gia phong trào Tây Sơn?

Câu 3. Hãy hoàn thành hai yêu cầu sau:

a) Vì sao dưới triều Nguyễn, suốt hơn nửa thế kỉ lại diễn ra hàng trăm cuộc nổi dậy? Hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu dưới triều Nguyễn.

b) Hàng trăm cuộc nổi đậy điễn ra đã nói lên thực trạng xã hội bấy giờ như thế nào? 

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? Theo em, nguyên nhân nào là quan trọng nhất dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Câu 2. Hãy nêu những chính sách của nhà nước Lê sơ đối với nền giáo dục, văn học, khoa học và nghệ thuật thế kỉ XVI?

Câu 3. Quang Trung đã thực hiện chính sách gì để củng cố quốc phòng, mở rộng ngoại giao?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Câu 1.

* Nguyên nhân thắng lợi:

– Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.

– Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.

– Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

* Ý nghĩa lịch sử

– Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

– Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc – thời Lê sơ.

* Nguyên nhân quan trọng nhất:

– Đường lối, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

Câu 2.

* Giáo dục

– Vua Lê Thái Tổ cho dựng lại Quốc tử giám ở kinh thành Thăng Long; ở các đạo, phủ đều có trường công, hằng năm mở khoa thi để tuyển chọn quan lại. Đa số dân đều có thể đi học trừ kẻ phạm tội và làm nghề ca hát.

– Nội dung học tập, thi cử là các sách của đạo Nho. Đạo Nho chiếm địa vị độc tôn. Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.

* Văn học

– Văn học chữ Hán: tiếp tục chiếm ưu thế.

– Văn học chữ Nôm: giữ vị trí quan trọng. Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất của dân tộc.

* Khoa học – nghệ thuật:

– Sử học: Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư…

– Địa lí: Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí…

– Y học : Bản thảo thực vật toát yếu…

– Toán học: Đại thành toán pháp…

– Nghệ thuật sân khấu ca, múa, nhạc, chèo, tuồng…

– Điêu khắc: Có phong cách khối đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện.

Câu 3.

* Chính sách quốc phòng:

– Sau chiến thắng Đống Đa, nền an ninh và toàn vẹn lãnh thổ vẫn bị đe doạ: phía Bắc, Lê Duy Chỉ vẫn lén lút hoạt động ở biên giới; phía Nam, Nguyễn Ánh cầu viện Pháp và chiếm lại Gia Định.

– Tiếp tục thi hành chế độ quân dịch: ba suất đinh lấy một suất lính.

– Tổ chức quân đội bao gồm bộ binh, thuỷ binh, tượng binh và kị binh; có chiến thuyền lớn chở được voi chiến hoặc 500 – 600 lính và hàng chục đại bác.

* Chính sách ngoại giao:

– Đối với nhà Thanh: mềm dẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.

– Phía Nam: Nguyễn Ánh tìm cách đánh ra Quy Nhơn; quyết định mở cuộc tấn công lớn, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng Nguyễn Ánh ở Gia Định. Kế hoạch đang tiến hành thì Quang Trung đột ngột từ trần (16/9/1792). Quang Toản lên kế nghiệp, nhưng từ đó nội bộ triều đình Phú Xuân suy yếu dần.

ĐỀ SỐ 4

Câu 1. Trình bày diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang. Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)?

Câu 2. Lập niên biểu hoạt động của phong trào Tây Sơn 1771 đến 1789?

Câu 3. Nhà Nguyễn đã lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Trình bày nguyên nhân, diễn biến và kết quả của trận Rạch Gầm – Xoài Mút (năm 1785).

Câu 2: Trình bày những nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Câu 3: Luật pháp thời Lê sơ có điểm nào giống và khác luật pháp thời Lý – Trần?

Câu 4: Em hãy nêu những đóng góp to lớn của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771 – 1789?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

Câu 1.

* Nguyên nhân: Nguyễn Ánh cầu viện quân Xiêm.

* Diễn biến:

– Giữa 1784, 5 vạn quân thủy và bộ Xiêm tiến vào chiếm đánh miền tây Gia Định.

– 1/1785, Nguyễn Huệ tiến vào Gia Định, khúc sông Tiền từ Rạch Rầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến.

– Sáng 19/1/1785, Nguyễn Huệ dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục. Khi quân Xiêm đến, quân ta từ nhiều phía tấn công.

* Kết quả: Quân Xiêm bị đánh tan. Nguyễn Ánh trốn sang Xiêm.

Câu 2.

* Nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

– Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất quyết tâm dành lại độc lập , tự do cho đất nước.

– Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.

– Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn sáng tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

* Ý nghĩa lịch sử:

– Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

– Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc – thời Lê sơ. 

Câu 3.

* Giống nhau:

– Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần.

– Cấm giết mổ trâu, bò.

* Khác nhau:

– Thời Lý- Trần:

+ Bảo vệ quyền lợi tư hữu.

+ Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.

– Thời Lê Sơ:

+ Bảo về quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

+ Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

+ Hạn chế phát triển nô tì.  

+ Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức.

Câu 4. Những đóng góp to lớn của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc trong những năm 1771-1789 bao gồm:

– Lật đổ các tập đoàn phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền móng thống nhất quốc gia….

– Đánh tan các cuộc xâm lược Xiêm, Thanh bảo về độc lập và lãnh thổ của tổ quốc.

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Nam Hà. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Đề cương ôn tập HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021
  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Trúc Lâm

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button