Giáo dụcLớp 7

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Tân Lâm

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Tân Lâm. Tài liệu được biên soạn nhằm giới thiệu đến các em học sinh các bài tập trắc ngiệm, ôn tập lại kiến thức chương trình môn Lịch Sử. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

TRƯỜNG THCS TÂN LÂM

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 7

THỜI GIAN 45 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc bao nhiêu năm đô hộ của nhà Minh?

A. 10 năm                  

B. 20 năm                   

C. 30 năm                   

D. 40 năm

Câu 2: Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật gì?

A. Hình thư                

B. Hình luật               

C. Luật Hồng Đức                 

D. Luật Gia Long

Câu 3: Vì sao từ thế kỉ XVI nhà Lê suy thoái?

A. Thiên tai, mất mùa, đói kém xảy ra thường xuyên

B. Quan lại cậy thế hà hiếp, bóc lột nhân dân

C. Nhà Lê không được nhân dân ủng hộ

D. Vua quan ăn chơi xa xỉ, nội bộ triều đình chia thành phe phái, tranh giành quyền lực

Câu 4: Phong trào nông dân Tây Sơn bùng nổ vào năm nào?

A. Năm 1770              

B. Năm 1771              

C. Năm 1772              

D. Năm 1773

Câu 5: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là:

A. Bắc Bình Vương                                       

B. Bình Định Vương 

C. Trung ương Hoàng đế                               

D. Quang Trung

Câu 6: Quang Trung chú trọng xây dựng quân đội mạnh là vì:

A. Thế lực phong kiến: Nguyễn, Trịnh – Lê vẫn còn mạnh

B. Muốn mở rộng lãnh thổ đất nước

C. Nền an ninh và toàn vẹn lãnh thổ vẫn bị đe dọa

D. Chống lại âm mưu xâm lược của nhà Thanh

B. TỰ LUẬN

Câu 1: Trình bày diễn biến và kết quả chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10 – 1427).

Câu 2: Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Câu 3: Trong quá trình tồn tại (từ năm 1771 đến năm 1789), phong trào nông dân Tây Sơn đã có những đóng góp to lớn nào cho lịch sử dân tộc?

Câu 4: Vì sao nhà Nguyễn rất chú trọng đẩy mạnh khai hoang làm tăng diện tích canh tác nhưng vẫn còn tình trạng nông dân lưu vong?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

1

2

3

4

5

6

B

C

D

B

D

C

II. Tự luận

Câu 1: Học sinh trả lời được các nội dung sau:

– Ngày 8 – 10 – 1427: Liễu Thăng dẫn quân vào nước ta đã bị phục kích và bị giết ở ải Chi Lăng…

– Lương Minh lên thay dẫn quân xuống Xương Giang nhưng bị quân ta liên tiếp phục kích ở Cần Trạm, phố Cát

– Biết tin Liễu Thăng chết, Mộc Thạnh hoảng sợ vội rút quân về nước

– Vương Thông ở Đông Quan khiếp đảm vội xin hòa, mở hội thề Đông Quan rồi rút quân về nước

Câu 2:

– Nguyên nhân thắng lợi

+ Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập, tự do cho đất nước

+ Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa

+ Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sang tạo của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi

– Ý nghĩa lịch sử

+ Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh

+  Mở ra một thời kì phát triển mới của dân tộc thời Lê Sơ

Câu 3: Học sinh trả lời được các nội dung sau:

– Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia

– Đánh tan quân xâm lược Xiêm – Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ Tổ quốc. 0,5đ

Câu 4: Học sinh trả lời được các nội dung sau:

Diện tích ruộng đất bỏ hoang vẫn còn nhiều

Nhà nước không ngăn chặn được nạn địa chủ, cường hào cướp đoạt ruộng đất của nông dân

ĐỀ SỐ 2

I. Trắc nghiệm: 

Câu 1: Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào ngày, tháng, năm nào?

A. 7-2-1418            

B. 7-3-1418      

C. 2-7-1418            

D. 3-7-1418    

Câu 2: Ai là người đã cải trang làm Lê Lợi, phá vòng vây của quân Minh cứu chúa? 

A. Lê Ngân        

B. Lê Lai        

C. Trần Nguyên Hãn      

D. Lê Sát

Câu 3: Hội thề nào thể hiện tinh thần đoàn kết của các tướng lĩnh trong buổi đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 

A. Đông Quan        

B. Bình Than       

C. Lũng Nhai       

D. Như Nguyệt

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây? 

A. Tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm đánh giặc của nhân dân

B. Tinh thần đoàn kết quân dân trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

C. Có một bộ chỉ huy tài giỏi với đường lối chính trị quân sự đúng đắn, sáng tạo

D. Nhà Minh đang bước vào thời kì khủng hoảng, suy yếu

Câu 5: Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn?

A. Bí mật liên lạc với các hoà kiệt, xây dựng lực lượng

B. Lê Lợi là một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn

C. Lê Lợi đã dốc hết tài sản để chiêu tập nghĩa sĩ

D. Nhân dân căm thù quân đô hộ

Câu 6: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ     

B. Lê Nhân Tông      

C. Lê Thái Tông     

D. Lê Thánh Tông    

Câu 7: Ngô Sĩ Liên là sử thần thời Lê sơ, ông đã biên soạn bộ sử nào?

A. Đại Việt sử kí               

B. Đại Việt sử kí toàn thư          

C.Sử kí tục biên                

D. Khâm định Việt sử thông giám cương mục

Câu 8: Nghĩa quân Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa vào thời gian nào?

A. Mùa xuân 1771                  

B. Mùa xuân 1772

C. Mùa xuân 1773                  

D. Mùa xuân 1774

Câu 9: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung vào năm nào?

A. 1786          

B. 1787           

C. 1788           

D. 1789                 

Câu 10: Tại Sao Nguyễn Nhạc phải tạm hoà với quân Trịnh?

A. Mục đích khởi nghĩa Tây Sơn là chống chính quyền họ Nguyễn

B. Nguyễn Nhạc hoà hoãn với quân Trịnh để dồn sức đánh Nguyễn

C. Bảo toàn lực lượng

D. Quân Tây Sơn ở vào thế bất lợi

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 16 của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

A. Trắc nghiệm (3 điểm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

B

C

D

B

D

B

A

C

B

C

D

ĐỀ SỐ 3

I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1:  Lê lợi dựng cờ khởi nghĩa vào ngày, tháng, năm nào?

A. 7-2-1418            

B. 7-3-1418           

C. 2-7-1418       

D. 3-7-1418    

Câu 2: Lê Lai người dân tộc nào? Quê ở đâu?

A. Dân tộc Tày, quê ở Dựng Tú (Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

B.  Dân tộc Nùng, quê ở Lũng nhai, Thanh Hóa.

C. Dân tộc Kinh, quê ở Lam Sơn, Thanh Hóa.

D. Dân tộc Mường, quê ở Dựng Tú (Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Câu 3: Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và ban hành dưới thời vua nào?

A. Lê Thái Tổ    

B. Lê Thánh Tông    

C. Lê Nhân Tông    

D. Lê Thái Tông

Câu 4: Ngô Sĩ Liên là sử thần thời Lê sơ, ông đã biên soạn bộ sử nào?

A. Đại Việt sử kí.       

B. Đại Việt sử kí toàn thư.    

C.Sử kí tục biên.        

D. Khâm định Việt sử thông giám cương mục.

Câu 5:

Chiều chiều én liệng Truông Mây,

Cảm thương chú Lía bị vây trong thành”

Hai câu thơ trên nhắc đến cuộc khởi nghĩa nào ở Đàng Trong?

A. Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu

B. Khởi nghĩa Cao Bá Quát

C. Khởi nghĩa chàng Lía

D. Khởi nghĩa Tây Sơ

Câu 6: Vua Quang Trung ra “chiếu khuyến nông” để :

A. giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong

B. giải quyết tình trạng đói kém do họ Nguyễn đàng trong để lại

C. giải quyết nạn cướp ruộng đất của địa chủ

D. giải quyết việc làm cho nông dân

Câu 7: Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước thời Lê so với thời Trần?

A. Các tầng lớp quý tộc chia nhau nắm giữ chính quyền ở trung ương và địa phương

B. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, tổ chức nhà nước chặt chẽ hơn, tập quyền hơn

C. Vua đứng đầu triều đình và đặt ra các chức quan văn, võ giúp việc cho vua

D. Vua và các tướng lĩnh thân cận nắm giữ chính quyền ở trung ương và địa phương

Câu 8: Căn cứ Tây Sơn thượng đạo nay thuộc vùng nào?

A. Đèo Măng – Gia Lai.           

B. Tây Sơn – Bình Định.

C. An  Lão – Ninh Bình            

D. An Khê  – Gia Lai.  

Câu 9: Sự kiện nào đánh dấu chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong bị lật đổ?

A. Chúa Nguyễn bị Tây Sơn bắt giết năm 1777

B. Quân của Nguyễn Ánh bị tiêu diệt

C. Ranh giới sông Gianh, Lũy Thầy bị phá bỏ

D. Quân Trịnh làm chủ Phú Xuân

Câu 10: Tại sao Nguyễn Nhạc phải tạm hòa hoãn với quân Trịnh?

A. Do đề nghị của chúa Trịnh

B. Do Tây Sơn đang ở thế bất lợi, cần dồn sức để đánh chúa Nguyễn

C. Do chúa Nguyễn bắt tay với chúa Trịnh chống Tây Sơn

D. Do lực lượng của chúa Trịnh quá mạnh

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 15 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

A. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

D

B

B

C

A

B

D

A

B

1-a; 2-b; 3-d; 4-c

ĐỀ SỐ 4

I. Trắc nghiệm:

Câu 1. Quốc hiệu Việt Nam chính thức ra đời vào?

A. năm 1428 – dưới triều Lê Sơ                           

B. năm 1788 – dưới triều Tây Sơn

C. năm 1804 – dưới triều Nguyễn                         

D. sau cách mạng tháng Tám 1945.

Câu 2: Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lí phía Nam, đặt phủ Gia Định, bao gồm:

A. dinh Trấn Biên và dinh Phiên Trấn                              

B. vùng đồng bằng sông Cửu Long

C. vùng Mĩ Tho và Hà Tiên                                              

D. vùng Đồng Nai, Vũng Tàu.

Câu 3: Thế kỉ XVI – XVIII, một tôn giáo mới xuất hiện ở nước ta là

A. Phật giáo                                                                       

B. Đạo giáo

C. Nho Giáo                                                                      

D. Thiên Chúa giáo.

Câu 4: Để giải quyết tình trạng ruộng đất bị bỏ hoang và nạn lưu vong, vua Quang Trung đã

A. ban bố “Chiếu lập học”                                                

B. lập Viện Sùng Chính

C. ra chiếu “Dụ tướng sĩ”.                                                 

D. ban hành “Chiếu khuyến nông”.

Câu 5: Điền vào bảng thống kê các chiến thắng tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427). 

Thời gian

Các chiến thắng tiêu biểu

Năm 1424

………………………………………………………………………

…………………

Giải phóng Tân Bình – Thuận Hóa

Cuối năm 1426

………………………………………………………………………

…………………

Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang

Câu 6: Nối tên các làng nghề truyền thống gắn liền vớí các dịa danh ở Bến Tre.

Làng nghề

Địa danh

Nối kết

1/ nghề làm bánh tráng

A/  Sơn Đốc – Hưng Nhượng – Giồng Trôm

1   +

2/  nghề làm bánh phồng

B/  Mỹ Lồng – Mỹ Thạnh – Giồng Trôm

2   +

3/  nghề làm kẹo dừa

C/  Bình Thắng – Bình Đại

3   +

4/  nghề đan tre

D/  Phú Lễ – Ba Tri

4   +

 

E/ Thị trấn Mỏ Cày Nam

5   +

II. Tự luận: 7 điểm.

Câu 1: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427). 

Câu 2: Lập bảng thống kê tóm tắt về những cống hiến của phong trào nông dân Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc từ 1771  đến 1792. 

Câu 3: Nêu những  nét nổi bật của luật pháp thời Lê sơ. 

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Vì sao giáo dục thời Lê sơ rất phát triển? 

Câu 2: Hãy nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (1785).

Câu 3: Quang Trung đã đề ra các chính sách gì để xây dựng đất nước? Các biện pháp ấy có ý nghĩa gì trong sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ? 

Câu 4: Sau khi lật đổ triều đình Tây Sơn Nguyễn Ánh đã lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào? Hãy nêu những nhận xét đánh giá của em về các chính sách đó.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Tân Lâm. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Đề cương ôn tập HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021
  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Trúc Lâm

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button