Giáo dụcLớp 7

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Trúc Lâm

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 Trường THCS Trúc Lâm. Đề thi gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án hướng dẫn giải chi tiết hy vọng sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả và đạt điểm số cao trong các kì thi sắp tới.

TRƯỜNG THCS TRÚC LÂM

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 7

THỜI GIAN 45 PHÚT

ĐỀ SỐ 1

A. Trắc nghiệm:

Câu 1: Vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành bộ luật có tên là 

A. Hình thư.

B. Hình luật. 

C. Quốc triều hình luật.

D. Hoàng triều luật lệ. 

Câu 2: Tôn giáo nào giữ vị trí độc tôn thời Lê sơ? 

A. Nho giáo.

B. Phật giáo. 

C. Đạo giáo.

D. Thiên chúa giáo. 

Câu 3: Văn học dưới thời Lê sơ thể hiện nội dung 

A. thể hiện tình yêu quê hương.

B. có nội dung yêu nước sâu sắc.

C. đề cao giá trị con người.

D. đề cao tính nhân văn. 

Câu 4: Năm nào Nguyễn Ánh đặt niên hiệu Gia Long chọn Phú Xuân làm kinh đô?

A. Năm 1802.

B. Năm 1803. 

C. Năm 1804.

D. Năm 1805. 

Câu 5: Vua Quang Trung dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước thể hiện điều gì?

A. Tinh thần đoàn kết dân tộc.

B. Truyền thống yêu nước. 

C. Tinh thần nhân đạo của dân tộc.

D. Ý thức tự tôn, tự chủ của dân tộc.

Câu 6: “… Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biện…” là lời  dặn các quan của vị vua nào? 

A. Lê Thái Tổ.

B. Lê Thánh Tông. 

C. Lê Nhân Tông.

D. Lê Hiển Tông. 

Câu 7: Dưới thời Lê sơ, việc định lại chính sách chia ruộng đất công làng xã gọi là

A. phép quân điền.

B. phép tịch điền. 

C. phép phân điền.

D. phép lộc điền. 

Câu 8: Đầu thế kỉ XVI mâu thuẫn nào diễn ra gay gắt nhất? 

A. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ. 

B. Mâu thuẫn giữa các phe phái phong kiến. 

C. Mâu thuẫn giữa bọn quan lại với nhân dân địa phương. 

D. Mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến. 

Câu 9: “Khôn ngoan qua được Thanh Hà 

 Dẫu rằng có cánh khó qua Lũy Thầy” 

Hai câu thơ trên cho thấy vai trò gì của Lũy Thầy trong lịch sử nước ta từ thế kỉ XVII – XVIII? A. Dãy núi cao nhất Thanh Hà.

B. Vùng đất quan trọng của Đàng Trong.  

C. Ranh giới chia cắt đất nước.

D. Nguyên nhân gây chia cắt lâu dài đất nước.

Câu 10: Đào Duy Từ bỏ Đàng Ngoài trốn vào Đàng Trong là do 

A. có lời dụ dỗ, mời mọc từ chúa Nguyễn. 

B. căm ghét chế độ vua Lê chúa Trịnh ở Đàng Ngoài. 

C. có tài nhưng không được trọng dụng. 

D. Thanh Hóa quê ông thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt. 

Câu 11: Nghệ thuật dân gian thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX phát triển cao là do A. nó phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. 

B. nó được nhiều khách nước ngoài ưa thích.

C. nó là công cụ truyền giáo. 

D. nó được nhân dân ưa thích. 

Câu 12: “…là một tài năng hiếm có, một nhà thơ Nôm châm biếm nổi tiếng. Thơ của bà đả kích  sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền sống của người phụ nữ”. Bà là ai? A. Bà Huyện Thanh Quan. 

B. Đoàn Thị Điểm. 

C. Lê Ngọc Hân. 

D. Hồ Xuân Hương. 

B. Tự luận

Câu 1: Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn? Qua đó đánh giá công  lao của Quang Trung đối với sự nghiệp chống ngoại xâm và xây dựng đất nước?

Câu 2: Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Câu 3: Em hãy trình bày sự phát triển của giáo dục và khoa cử thời Lê sơ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

A. Trắc nghiệm:

10 

11 

12

D

B. Tự luận

Câu 1:

+ Nguyên nhân 

– Do ý chí đấu tranh chống bóc lột và tinh thần yêu nước của nhân dân ta. – Do sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của bộ chỉ huy nghĩa quân và đặc  biệt là Quang Trung. 

+ Ý nghĩa 

– Lật đổ chính quyền phong kiến thối nát: Nguyễn, Trịnh – Lê. – Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho sự thống nhất quốc  gia. 

– Đánh tan âm mưu xâm lược của nhà Xiêm, Thanh giữ vững độc lập và  lãnh thổ dân tộc. 

+ Công lao của Quang Trung: 

– Đánh đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh đặt cơ sở cho việc thống nhất đất  nước và đánh tan quân xâm lược Xiêm – Thanh. 

– Phục hồi kinh tế đất nước, ổn định trật tự xã hội, phát triển nền văn hóa  dân tộc, tăng cường quốc phòng và ngoại giao bảo vệ đất nước.

Câu 2:

– Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành  lại độc lập tự do cho đất nước.  

– Tất cả các tầng lớp nhân dân đều hăng hái tham gia cuộc khởi nghĩa, gia  nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế cho nghĩa  quân.  

– Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham  mưu đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi. 

Câu 3:

– Dựng lại Quốc tử Giám. Đa số dân đều có thể đi học. 

– Mở nhiều trường học ở các lộ. Nhà nước tuyển chọn người giỏi, có đạo  đức làm thầy giáo. 

– Tổ chức các khoa thi để tuyển chọn nhân tài trong nước. – Nho giáo chiếm địa vị độc tôn, Phật giáo, Đạo giáo bị hạn chế.

ĐỀ SỐ 2

A. TRẮC NGHIỆM:

Chọn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất trong các câu hỏi sau 

1. Cuộc khởi nghĩa chống quân Minh do Lê Lợi và Nguyễn Trãi nổ ra vào thời gian nào? ở đâu?

A. năm 1417, ở Lam Sơn- Thanh Hóa                     

B. năm 1418, ở Chí Linh- Thanh Hóa

C. năm 1418, ở Lam Sơn- Thanh Hóa                      

D. Năm 1418, ở Lam Sơn- Hà Tĩnh

2. Để cứu chủ tướng Lê Lợi trong lúc nguy khốn, Lê Lai đã làm gì?

A. Thay Lê Lợi lãnh đạo kháng chiến                                 

B. Giúp Lê Lợi đóng quân an toàn

C. Đóng giả Lê Lợi và hi sinh thay chủ tướng        

D. Câu B và C đúng.

3. Chiến thắng quyết định trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là?

A.Tốt Động-Chúc Động (1426)                    

B. Chi Lăng-Xương Giang (1427)

C. Chí Linh (1424)                                        

D. Diễn Châu (1425)

4. Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài trong khoảng thời gian nào sau đây?

A. 1418-1428             

B. 1417-1427             

C. 1418-1427 

D.1417-1428

5. Nước Đại Việt thời Lê Thánh Tông cả nước chia thành:

A.  12 đạo                  

B. 12 lộ                      

C.12 phủ                    

D. 13 đạo thừa tuyên

6. Dưới thời Lê Sơ hệ tư tưởng nào sau đây chiếm vị trí độc tôn?

A. Phật Giáo              

B. Nho Giáo               

C. Thiên chúa Giáo    

D. Đạo giáo

7. Vị vua nào anh minh nhất thời Lê sơ?

A. Lê Thái Tổ     

B. Lê Thánh Tông       

C. Lê Thái Tông         

D. Lê Nhân Tông

8. Thời Lê Sơ Ngô Sĩ Liên đã viết tác phẩm:

A. Đại Việt sử kí        

B. Đại Việt sử kí toàn thư      

C.Sử kí tục biên         

D. cả A và B

9. Điền vào chỗ còn trống: 

– Vua Lê Thánh Tông  cho biên soạn và ban hành một bộ luật mới gọi  là………………………………….hay………………………………          

10. Ghép các chữ cái đứng trước các ý ở cột I với cột II cho đúng  0.5đ

CỘT I

 

CỘT  II

A.    Năm  1527

1      Xuất hiện Nam Triều

B.    Năm   1533

2      Xuất hiện Bắc  Triều.

C.    Năm   1592

3   Chiến tranh Nam-Bắc triều chấm dứt

B- TỰ LUẬN:

Câu 1: Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc chiến tranh Nam- Bắc triều và Trịnh – Nguyễn? Hậu quả của các cuộc chiến tranh phong kiến ở thế kỉ XVI – XVII ? 3,5đ

Câu 2: Vì sao Quang Trung đánh tan quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu? Trình bày trận Ngọc Hồi-Đống Đa?  3,5đ

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

Phần 1. Trắc nghiệm 

Câu 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng. 

1. Vương Thông vội xin hòa và chấp nhận Hội thề Đông Quan (10-12-1427) để rút quân về nước, vì ?  

A. Quân Minh bị ta đánh bại trong trận Tốt Động-Chúc Động.                    

B. Hai đạo viện binh của Liễu Thăng và Mộc Thạch bị ta tiêu diệt.

C. Tướng giặc là Trần Hiệp, Lý Lượng, Lý Đằng bị giết.

D. Cả ba phương án A,B,C.

2. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống giặc Minh thời gian nào ?

A.  Ngày 07 – 02 – 1418                 

B. Ngày 17 – 12 – 1416                 

C. Ngày 28 – 6 – 1917

3. Dựa vào thông tin dưới đây, hãy cho biết tên nhân vật lịch sử này là ai ?  

A. Ông là một nhà quân sự, chính trị lỗi lạc, là tác giả của bài Đại Cáo Bình Ngô..

B. Ông là người cùng Lê Lợi lãnh đạo nhân dân ta khởi nghĩa chống giặc Minh thắng lợi.

Trả lời: ông là: ……………………………

4. Trong câu nói của vua Lê Thánh Tông dưới đây còn thiếu từ nào trong chỗ trống ?

“ Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc thì tội phải…………”

A. Giết chết                      

B. Chặt đầu                          

C. Đi tù                    

D. Tru di  

5. Thế kỉ XVII, “Kẻ Chợ” là tên gọi của đô thị nào ở nước ta? 

A.  Phố Hiến (Hưng Yên)                                         

B. Thăng Long (Hà Nội)

C. Thanh Hà (Thừa Thiên-Huế)                                 

D. Hội An (Quảng Nam)

6. Địa danh nào là giới tuyến giữa Đàng Trong – Đàng Ngoài trong thời kì chiến tranh Trịnh – Nguyễn ?

A. Sông Gianh (Quảng Bình)                                      

B. Vùng núi Tam Đảo

C. Thanh Hóa – Nghệ An                                            

D. Quang Bình – Hà Tĩnh

7. Luật pháp thời Lê Sơ khác thời Lý -Trần ở điểm nào ?  

A. Bảo vệ quyền lợi của vua và quý tộc.

B. Khuyến khích sản xuất.

C. Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

D. Xác nhận quyền sở hữu tài sản.

8. Thế kỉ XVII, một số giáo sĩ phương Tây học Tiếng Việt (trong đó có A-lêc-xăng-đơ Rôt) để truyền đạo Thiên chúa, họ dùng chữ cái La-tinh để ghi âm Tiếng Việt (có sự hợp tác của một số người Việt Nam). Chữ Quốc ngữ đã ra đời như vậy.  

A.Đúng                                                                                             B. Sai

Câu 2: Chọn các thông tin sau (Lê Sơ, 989, 26,20) và điền thông tin vào chỗ trống  cho thích hợp trong câu sau :

Thời …………..(1) (1428-1527)  tổ chức được ………….(2) khoa thi. Đỗ …………….(3) tiến sĩ và   …………….(4) trạng nguyên.

Phần 2. Tự  luận 

Câu 3. Trình bày diễn biến chính và kết quả của trận Tốt Động-Chúc Động ? 

Câu 4. Vì sao nền giáo dục thời Lê Sơ phát triển mạnh mẽ như vậy ? 

Câu 5. Hãy cho biết hậu quả và tính chất của cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn ?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 4

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Khởi nghĩa  Trần Cảo được  xem là tiêu biểu nhất trong phong trào khởi nghĩa đầu TK XVI vì 

A. nghĩa quân cạo trọc đầu, chỉ để 3 chỏm tóc 

B. nghĩa quân ba lần tấn công Thăng Long, có lần chiếm được Kinh thành 

C. nghĩa quân ba lần bị thất bại 

D. nghĩa quân chia làm 3 cánh quân tấn công nhà Lê 

Câu 2: Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp tết Kỉ Dậu vì

A. để quân lính có sức khỏe, phấn khởi mà đánh giặc

B. quân Thanh mới chiếm được Thăng Long dễ dàng nên chủ quan, kiêu ngạo

C. nếu có người hy sinh thì đ được ăn tết rồi      

D. vào dịp tết, quân Thanh mãi lo ăn tết, không phòng bị

Câu 3: Khi phía Bắc có quân Trịnh, phía Nam có quân Nguyễn, biện pháp đối phó của Tây Sơn là

A. tạm hòa hoãn với Nguyễn, dồn sức đánh  Trịnh

B. tạm hòa hoãn với Trịnh, dồn sức đánh Nguyễn

C. tạm hòa hoãn với Trịnh  và Nguyễn  để củng cố lực lượng

D. chia lực lượng đánh cả Trịnh và Nguyễn 

Câu 4: Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm – Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với giặc vì

A. đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch.

B. đó là một con sông lớn, giữa dòng có cù lao Thới Sơn

C. địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh.

D. hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp.

Câu 5: Điền vào chổ……những từ thích hợp ( Quảng Nam, Hà Nội, Bắc Giang, Hà Tây, Nghệ An) để xác định nơi có làng nghề thủ công nổi tiếng ở nước ta thế kỉ XVII (1 điểm)

1. Gốm Thổ H…………………………

2. Gốm Bát Trng ……………………..

3. Rèn sắt Nho Lm………………………

4. Làm đường mía…………………………

Câu 6: Nối kết thời gian ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột cho phù hợp: (1 điểm)

Cột A (thời gian)

Trả lời

Cột B (sự kiện lịch sử)

1. 7/2/ 1418

1 +……

A. Hội thề Đông Quan

2. 10/1427

2 +……

B. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn

3. 10/12/1427

3 +……

C. L Lợi ln ngơi Hđế, khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt

4. Năm 1428

4 +…

D. Trận Tốt Động – Chúc Động

 

 

E. Trận Chi Lăng – Xương Giang

B. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 7: Trình bày diễn cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1418-1423. Em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân trong giai đoạn này?

Câu 8: Vì sao các thế kỉ XVI-XVII có nhiều thương nhân châu Á, châu Âu đến nước ta buôn bán? Ngày nay việc buôn bán ở nước ta với nước ngoài như thế nào?

Câu 9: Vua Quang Trung có những chính sách gì để phát triển văn hóa, giáo dục? “Chiếu lập học” nói lên hồi bảo gì của vua Quang Trung?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

I. TRẮC NGHIỆM 

1. Thủ lĩnh của “quân ba chỏm” trong phong trào khởi nghĩa nông dân cuối thế kỉ XVI là:

A. Trần Cảo                           

B. Trần Tuân

C. Phùng Chương                              

D. Trịnh Hưng

2. Tác giả của kế hoạch giải phóng Nghệ An là:

A. Lê Lợi                                           

B. Nguyễn Trãi

C. Lê Lai                                            

D. Nguyễn Chích

3. Tên gọi của thành Thăng Long từ năm 1407 đến 1427 là:

A. Đông Kinh                        

B. Đông Quan

C. Đại La                                           

D. Hà Nội

4. Vị vua đã cho ban hành bộ luận Hồng Đức là:

A. Lê Thánh Tông                  

B. Lê Thái Tông

C. Trần Thái Tông                 

D. Lý Thánh Tông

5. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa vào thời gian nào?

A. 2-1418                                           

B. 3-1418

C. 4-1418                                           

D. 5-1418

6. Tác giả của Đại Việt sử kí toàn thư là:

A. Nguyễn Trãi                                  

B. Lê Văn Hưu

C. Ngô Sĩ Liên                                   

D. Lê Quý Đôn

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Hãy tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1424 đến cuối năm 1426. Vì sao Nguyễn Chích đề xuất giải phóng Nghệ An?

Câu 2: Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê Sơ và rút ra nhận xét?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021 có đáp án Trường THCS Trúc Lâm. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Đề cương ôn tập HK2 môn Lịch Sử 7 năm 2021
  • Đề kiểm tra 45 phút môn Lịch sử 7 năm 2020 Trường PTDTBT–THCS Trà Dơn

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button