Giáo dụcLớp 9

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Long Sơn

Dưới đây là nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 Trường THCS Long Sơn được hoc247 biên soạn và tổng hợp, với nội dung đầy đủ, chi tiết có đáp án đi kèm sẽ giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài. Mời các em cùng tham khảo!

 TRƯỜNG THCS LONG SƠN

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NÂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 9

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 2: Trình bày diễn biến, kết quả Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954?

Câu 3:  Cuộc tổng tiến công nổi dậy Mùa xuân 1975 gồm những Chiến dịch nào? Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Câu 1:

– Sau 10 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc đồng thời đó là cơ sở lý luận của Đảng sau này.

– Nguyễn Ái Quốc đã chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập của Đảng cộng sản Việt Nam

– Tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta thông qua sách báo, Nhân đạo, Đời sống công nhân, Báo án chế độ thực dân Pháp, Đường cách mệnh.

– Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin chuẩn bị cho việc thành lập Đảng.

– Đến 1929 ba tổ chức Cộng sản ra đời ngòai những đóng góp cho phong trào cách mạng, ba tổ chức này cản trở không ít cho sự phát triển của cách mạng… Yêu cầu của lịch sử cần phải có một Đảng Cộng sản thống nhất trong cả nước.Với thiên tài và uy tín Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930)

– Tóm lại: Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 2:

a. Diễn biến (Từ 13-3 đến 7-5-1954)

– Đợt 1 (13-3 đến 17-3-1954):

Ta tấn công tiêu diệt Him Lam và phân khu Bắc, 2000 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu.

– Đợt 2  (30-3 đến cuối tháng 4-1954):

Ta tấn công phía Đông Bắc và khu trung tâm (D1, C1, A1…..) cuộc chiến diễn ra giằng co, quyết liệt.

– Đợt 3 (1-5 đến 7-5-1954):

Ta đồng loạt tấn công Khu Trung Tâm, đến 17h 30 phút chiến sự kết thúc: Tướng Đcát-xtri cùng toàn bộ Tham mưu đầu hàng, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng.

b. Kết quả:

– Tướng Đcát-xtri bị bắt sống

-16200 tên dịch bị loại khỏi vòng chiến đấu,

– Bắn rơi 62 máy bay, phá hủy toàn bộ phương tiện chiến tranh

– Góp phần quyết định cho việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ sau này.

Câu 3:

a. Gồm những Chiến dịch

– Chiến dịch Tây nguyên (10-3 đến 24-3-1975)

– Chiến dịch Huế – Đà nẵng (21-3 đến 29-3-1975).

– Chiến dịch Hồ Chí Minh (17h 26-4 đến 11h 30 phút 30-4-1975)

b.Ý nghĩa lịch sử

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc 21 năm  chống Mỹ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc…

Mở ra ra kỷ nguyên mới cho dân tộc: độc lập – thống nhất – đi lên chủ nghĩa xã hội …

Là trang sử chói ngời nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta…

Đây là cuộc chiến tranh có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, tâm lý nước Mỹ “Hội chứng chiến tranh Việt Nam”

Nó là nguồn cổ vũ lớn lao đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới…

Là thắng lợi có tính thời đại sâu sắc, là chiến công vĩ đại của thế kỷ XX

c. Nguyên nhân thắng lợi

Nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng với đường lối quân sự, chính trị đúng đắn…

Nhờ tinh thần yêu nước, đoàn kết, không sợ hy sinh, gian khổ được phát huy cao nhất trong cả nước.

Nhờ sự lớn mạnh của Miền Bắc XHCN, là hậu phương vững chắc cho cách mạng miền nam…

Nhờ có sự đoàn kết của 3 nước Đông dương…

Nhờ sự giúp đỡ của các nước XHCN và lực lượng hòa bình dân chủ  thế giới..

ĐỀ SỐ 2

Câu 1. Những nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỉ XX.

Câu 2. Tại sao nói: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Cách mạng Việt Nam?

Câu 3. Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

Câu 1: 

Nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển thần kỳ của tế Nhật Bản:

– Truyền thống văn hoá, giáo dục lâu đời của Nhật; sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.

– Hệ thống tổ chức quản lý có hiệu quả các xí nghiệp, công ti Nhật Bản.

– Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển, bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng.

– Con người được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỷ luật và coi trong tiết kiệm. Dân tộc Nhật có truyền thống  tự cường, cầu tiến, sẵn sàng học hỏi bên ngoài

Câu 2: 

* Sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam là vì:

– Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm đầu thế kỉ XX; khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.

– Từ đây, cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối cuả gai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Viêt Nam.

– Từ đây, cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

– Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yểu, quyết định cho những bước  phát triển nhảy vọt về sau cuả cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.

Câu 3:

* Nội dung cơ bản của Hiệp định Pa-ri ngày 1973:

– Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

– Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân đồng minh, huỷ bỏ các căn cứ quân sự, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

– Nhân dân Việt Nam tự quyết tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài.

– Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị.

– Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh và dân thường bị bắt.

– Hoa kỳ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương.

* Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định:

– Hiệp định Pa-ri về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân dân ta ở hai miền đất nước, buộc Mĩ phải thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản.

– Đó là thắng lợi quan trọng để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn Miền Nam.

– Góp phần thuận lợi cho nhân dân Lào, Cam-pu-chia giải phóng đất nước.

 

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: (2,0 điểm) Nêu đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta giai đoạn 1946 – 1954.

Câu 2: (3,0 điểm) Tại sao cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta giai đoạn 1945 – 1954 giành được thắng lợi?

Câu 3: (2,0 điểm) So sánh điểm giống và khác nhau giữa chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ của Mĩ tại miền Nam Việt Nam.

Câu 4: (3,0 điểm) Trình bày diễn biến chính của chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 4

A. Phần trắc nghiệm: Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam là:

A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.             

B. Tân Việt cách mạng Đảng.

C. An Nam cộng sản đảng.                                      

D. Đông Dương cộng sản liên đoàn.

Câu 2. Khoá chặt biên giới Việt – Trung bằng hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập “Hành lang Đông Tây”. Đây là 1 trong những nội dung của kế hoạch:

A. Đánh nhanh thắng nhanh.                                    

B. Kế hoạch Rơ ve.

C. Kế hoạch Đờ lát đờ tát xi nhi.                              

D. Kế hoạch Na va.

Câu 3. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Vạn Tường (8/1965) là gì?

A. Tiêu hao sinh lực địch.             

B. Cổ vũ quân dân cả nước quyết tâm đánh Mỹ.

C. Nâng cao uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ở trong nước và trên thế giới.

D. Khẳng định khả năng có thể đánh thắng Mỹ trở thành hiện thực.

Câu 4. Tuyến đường vận chuyển chiến lược xẻ dọc Trưòng Sơn mang tên Hồ Chí Minh được mở từ từ tháng 5/1959 thể hiện điều gì?

A. Lòng biết ơn đối với Bác.

B. Là con đường dài nhất.

C. Quyết tâm xẻ dọc Trưòng Sơn đi cứu nước.

D. Tránh sự bắn phá của kẻ địch.

B. Phần tự luận (8,0 điểm)

Câu 5 (3,0 điểm): Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 6 (2,0 điểm): Trình bày đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta. Hãy làm rõ tính “toàn diện” của đường lối đó?

Câu 7 (3,0 điểm): Sau hiệp định Giơ ne vơ 1954 về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào? Đảng ta đã giải quyết tình hình đó ra sao?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

1

2

3

4

A

B

D

C

 

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

Câu 1 (2 điểm) Hãy hoàn thành bảng so sánh dưới đây về những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược: “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ”?

Câu 2 (2 điểm) Hậu phương miền Bắc đã chi viện cho tiền tuyến miền Nam đánh Mĩ như thế nào trong những năm 1965 đến năm 1968?

Câu 3 (2 điểm)Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam có những điểm nào thể hiện sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng?

Câu 4 (4 điểm) Phân tích ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975)? Là thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, em có suy nghĩ gì về thế hệ thanh niên thời chống Mĩ?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Long Sơn. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Linh Đông
  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Lê Văn Việt

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button