Giáo dụcLớp 9

Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Phan Huy Chú

Dưới đây là Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 Trường THCS Phan Huy Chú. Đề thi gồm có trắc nghiệm và tự luận có đáp án sẽ giúp các em ôn tập nắm vững các kiến thức, các dạng bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến. Các em xem và tải về ở dưới.

TRƯỜNG THCS PHAN HUY CHÚ

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ 9

Thời gian 45 phút

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Trình bày ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)?

Câu 2: Nêu diễn biến chính của chiến dịch Hồ Chí Minh. Hãy phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ ?

Câu 3: So sánh sự giống và khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

Câu 4: Tại sao lại khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Nêu được các ý chính sau :

Ý nghĩa lịch sử :

* Trong nước : 

– Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, ách thống trị của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta.

– Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

* Thế giới : 

– Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc sau chiến tranh thế giới thứ hai.

– Góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trước hết là ở các nước châu Á, châu Phi và Mỹ La- tinh.

Nguyên nhân thắng lợi :

* Chủ quan : 

– Nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.

– Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, có Mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng.

– Có lực lượng vũ trang ba thứ quân sớm được xây dựng và không ngừng lớn mạnh, có hậu phương rộng lớn được xây dựng vững chắc về mọi mặt.

* Khách quan :

– Sự liên minh ba nước Đông Dương.

– Sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác, của nhân dân Pháp và loài người tiến bộ.

Câu 2:

– Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26 – 4 đến 30 – 4) : 

Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”. 

5 giờ chiều 26 – 4, quân ta nổ súng mở đầu Chiến dịch Hồ Chí Minh. 10 giờ 45 ngày 30 – 4, xe tăng ta tiến thẳng vào Dinh Độc lập. Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. 

11 giờ 30 phút, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc lập, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. 

Đã kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.

Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.

Câu 3:;

* Giống nhau: 

– Cả hai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Chiến tranh cục bộ” đều là chiến lược thực dân kiểu mới của Mĩ  thực hiện ở miền Nam Việt Nam.

– Đều nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta.

– Đều gây đau thương, tan tóc cho nhân dân ta.

* Khác nhau:

– Chiến lược “Chiến tranh tranh đặc” biệt lực lượng chủ yếu là quân đội Sài Gòn dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ.

– Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” lực lượng chủ yếu tham chiến là quân đội Mĩ, đội đội đồng minh và sự phối hợp hỗ trợ của quân đội Sài Gòn

Câu 4 (1 điểm): Chiến thắng Điện Biên Phủ đã quyết định việc chấm dứt chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương vì:

– Đây là chiến thắng quân sự lớn nhất của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp, làm phá sản hoàn toàn “kế hoạch Na-Va” – kế hoạch nhằm tìm “lối thoát trong danh dự” của Pháp. (0.5 điểm)

– Với chiến thắng Điện Biên Phủ, ta buộc Pháp kí Hiệp định Giơ-ne-vơ công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương. (0.5 điểm)

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Kể tên ba chiến dịch tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1946 đến năm 1954. Trong ba chiến dịch đó, chiến dịch nào có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)?

Câu 2: Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta bùng nổ ngày 19-12-1946?

Câu 3: Chiến lược ‘‘Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và chiến lược ‘‘Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam có điểm gì giống và khác nhau?

Câu 4: Trong chiến lược ‘‘Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973), đế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc Việt Nam – Lào – Cam-pu-chia? Kết quả ra sao?

Câu 5: Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975). Theo em, từ nguyên nhân thắng lợi đó, bài học kinh nghiệm gì được rút ra cho cách mạng Việt Nam đối với cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời đại?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

Câu 1: Thành công của cách mạng tháng Tám 1945 được đánh dấu bằng sự kiện nào ?

Câu 2: So sánh sự giống và khác nhau giữa chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược    “ Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở Miền Nam Việt Nam ?

Câu 3: Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975) ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

Câu 1:

-Thành công của cách mạng tháng Tám 1945 được đánh dấu bằng sự kiện ngày 2/9/1945.

– Tại quảng trường ba Đình lịch sử, trước đông đảo quần chúng thủ đô, chủ tịch HCM đã đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước VNDCCH

Câu 2:

HS trình bày được.

Giống nhau: – Cả 2 chiến lược “ chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “ chiến tranh cục bộ” đều là chiến lược thực dân kiểu mới của Mĩ thực hiện ở MNVN.

– Đều nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta.

– Đều gây đau thương tang tóc cho nhân dân ta

Khác nhau:

– chiến lược CTĐB lực lượng chủ yếu là quân đội Sài Gòn dưới sự hỉ huy của cố vấn Mĩ.

– Chiến lược CTCB Mỹ số đông quân mĩ là chủ lực và đồng  minh, quy mô mở rộng ra cả Miền Bắc bằng cuộc “ chiến tranh phá hoại” và bằng không quân, hải quân.

– Mức độ của chiến tranh cục bộ là ác liệt hơn chiến tranh đặc biệt.

Câu 3: HS nêu được.

– Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi là nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đường lối tiến hành đồng thời  CMXHCN ở Miền Bắc và c/m DTDC ở Miền Nam.

– Nhân dân ta ở hai miền đoàn kết, nhất trí, giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp giải phóng Miền Nam, xây dựng và bảo vệ Miền Bắc thống nhất nước nhà.

– Hậu phương Miền Bắc không ngừng lớn mạnh, có khả năng đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở 2 miền.

– Sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau trong đấu tranh chống kẻ thù chung của 3 nước Đông Dương.

– Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các lực lượng cách mạng, hoà bình dân chủ trên thế giới nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác

ĐỀ SỐ 4

Câu 1. Trình bày tóm tắt diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.

Câu 2. Nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954).

Câu 4. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975:

Lập bảng niên biểu diễn biến theo nội dung dưới đây:

Thời gian

Tên chiến dịch

Tóm tắt diễn biến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Hoàn thành bảng niên biểu sau:

Thời gian

Sự kiện

6/1925

 

22/12/1944

 

19/8/1945

 

19/12/1946

 

21/7/1954

 

17/1/1960

 

 

Câu 2: Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử dân tộc?

Câu 3: Trong giai đoạn 1946 – 1954, thắng lợi quân sự nào đã làm phá sản hoàn toàn Kế hoạch Nava của Pháp – Mĩ? Trình bày âm mưu của địch, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 có đáp án năm 2021 Trường THCS Phan Huy Chú. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Linh Đông
  • Bộ 5 đề thi HK2 môn Lịch Sử 9 năm 2021 có đáp án Trường THCS Lê Văn Việt

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button