Giáo dụcLớp 9

Bộ 5 Đề thi HK2 môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi có đáp án

Tài liệu Bộ 5 Đề thi HK2 môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi có đáp án được Quà Yêu Thương biên tập và tổng hợp và giới thiệu đến các em học sinh lớp 9, với phần đề và đáp án, lời giải chi tiết giúp các em rèn luyện ôn tập chuẩn bị cho kì thi HK2 sắp tới. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

TRƯỜNG THCS

NGUYỄN VĂN TRỖI

ĐỀ THI HK 2

NĂM HỌC 2020-2021

MÔN SINH HỌC 9

Thời gian: 45 phút

 

1. ĐỀ SỐ 1

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Khi lai giữa các dòng thuần mang kiểu gen khác nhau thì ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thế hệ con lai

A. thứ nhất.                            B. thứ hai

C. thứ ba.                               D. thứ tư.

Câu 2. Môi trường là

A. nguồn thức ăn cung cấp cho sinh vật.

B. tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật. 

C. khí hậu tác động lên sinh vật

D. yếu tố về nhiệt độ và độ ẩm

Câu 3. Trong môi trường, các cá thể sinh vật được xếp vào nhóm nhân tố sinh thái

A. vô sinh                               B. hữu sinh

C. vô cơ.                                 D. hữu cơ.

Câu 4. Ưu thế lai cao nhất biểu hiện ở kiểu gen

A. AaBbdd.                           B. aaBBDD

C. AaBbDd.                           D. aabbdd.

Câu 5. Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái

A. vô sinh                               B. hữu sinh

C. hữu cơ                               D. vô cơ.

Câu 6. Trong một chuỗi thức ăn, cây xanh là

A. sinh vật phân giải

B. sinh vật tiêu thụ.

C. sinh vật sản xuất

D. sinh vật dị dưỡng.

Câu 7. Loài chỉ có ở một quần xã hoặc có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác trong quần xã được gọi là

A. loài đặc trưng             B.  loài phổ biến

C.  loài ưu thế                 D. loài quý hiếm

Câu 8. Nhóm sinh vật nào dưới đây được xếp vào nhóm động vật hằng nhiệt?

A. Cá sấu, thỏ, ếch, dơi.

B. Bồ câu, cá rô phi, cá chép, chó sói

C. Cá rô phi, cá chép, ếch, cá sấu.

D. Bồ câu, chỏ sói, thỏ, dơi.

Câu 9. Quan hệ giữa hai loài sinh vật trong đó cả hai bên cùng có lợi là mối quan hệ

A. hội sinh                           B. cộng sinh

C.  ký sinh.                          D. cạnh tranh

Câu 10. Địa y sống bám trên cành cây. Giữa địa y và cây có mối quan hệ

A. hội sinh.                         B. cộng sinh

C. kí sinh                            D. nửa kí sinh.

Câu 11. Thí dụ nào dưới đây là quần thể sinh vật?

A. Các cá thể giun đất, giun tròn đang sống trên một cánh đồng.

B. Các cá thể cá chép, cá mè đang sống chung trong một ao

C. Các cây có hoa cùng mọc trong một cánh rừng.

D. Các cây ngô (bắp) trên một cánh đồng.

Câu 12. Trong các tác nhân sau đây, tác nhân chủ yếu nào gây ra ô nhiễm môi trường?

A. Các loài sinh vật trong quần xã tạo ra

B. Sự thay đổi của khí hậu

C. Các điều kiện bất thường của thời tiết

D. Tác động của con người.

II. Tự Luận

Câu 13. Cá rô phi ở nước ta bị chết khi nhiệt độ xuống dưới 5,6°C hoặc cao hon 42°C và sinh sốnệ tốt nhất ở nhiệt độ 30°c.

Đối với cá rô phi ở Việt Nam, các giá trị về nhiệt độ 5,6°C; 42°C; 30°C gọi là gì? Khoảng cách hai giá trị từ 5,6°C đến 42°C gọi là gì? Vẽ đồ thị về giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam.

Cá chép sống ở nước ta có các giá trị nhiệt độ tương ứng 2°C; 44°C và 28°C. So sánh hai loài cá rô phi và cá chép, loài nào có khả năng phân bố rộng hơn?

Câu 14. Từ bảng số lượng cá thể của 3 loài sau, hãy vẽ tháp tuổi của từng loài và cho biết tháp đó thuộc dạng tháp gì?

Loài sinh vật

Nhóm tuổi trước sinh sản

Nhóm tuổi sinh sản

Nhóm tuổi sau sinh sản

Chuột đồng

50 con/ha

48 con/ha

10 con/ha

Chim trĩ

75 con/ha

25 con/ha

5 con/ha

Nai

15 con/ha

50 con/ha

5 con/ha

 

Câu 15. Trên đồng cỏ, các con bò đang ăn cỏ. Bò tiêu hoá được cỏ nhờ các vi sinh vật sống trong dạ cỏ. Các con chim sáo đang tìm ăn các con rận sống trên da bò.

Em hãy tìm mối quan hệ cộng sinh giữa các sinh vật trên.

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

A

B

B

C

A

C

7

8

9

10

11

12

A

D

B

A

C

D

 

 -(Để xem tiếp nội dung của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

3. ĐỀ SỐ 3

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Trong các đặc trưng của quần thể, đặc trưng nào quan trọng nhất?

A. Tỉ lệ đực cái

B. Sức sinh sản

C. Thành phần nhóm tuổi

D. Mật độ.

Câu 2. Dấu hiệu đặc trưng của quần xã là

A. thành phần nhóm tuổi.

B. tỉ lệ giới tính.

C. kinh tế- xã hội

D. số lượng các loài trong quần xã.

Câu 3. Trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sinh vật nào sau đây được gọi là sinh vật sản xuất?

A. Cỏ và các loại cây bụi.

B. Con bướm.

C. Con hổ.

D. Con hươu. 

Câu 4. Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống là

A. giao phấn xảy ra ở thực vật.

B. giao phối ngẫu nhiên xảy ra ở động vật

C. tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối cận huyết ở động vật.

D. lai giữa các dòng thuần chủng khác nhau.

Câu 5. Biểu hiện của thoái hoá giống là

A. con lai có sức sống kém dần.

B. con lai có sức sống cao hơn bố mẹ chúng

C. con lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ.

D. năng suất thu hoạch luôn được tăng lên.

Câu 6. Nguồn tài nguyên khoáng sản được con người tận dụng khai thác nhiều nhất ở giai đoạn:

A. Thời kỳ nguyên thuỷ

B. Xã hội công nghiệp             

C. Xã hội nông nghiệp

D. Thời kì nguyên thủy và xã hội nông nghiệp

Câu 7. Sinh vật: Trăn, Cỏ, Châu chấu, Gà rừng, Vi khuẩn có mối quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào sau?

A. Cỏ → Châu chấu → Trăn → Gà → Vi khuẩn.

B. Cỏ → Trăn → Châu chấu → Vi khuẩn→ Gà.

C. Cỏ → Châu chấu → Gà → Trăn → Vi khuẩn.

D. Cỏ → Châu chấu → Vi khuẩn→ Gà → Trăn.

Câu 8. Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể nào sau đây trong quần xã?  

A. Quần thể chim sâu và quần thể sâu đo

B. Quần thể ếch đồng và quần thể chim sẻ.           

C. Quần thể chim sẻ và quần thể chào mào.

D. Quần thể cá chép và quần thể cá mè.

II. Tự Luận

Câu 9. Qua các kiến thức đã học, em hãy cho biết, nước ta đã và đang làm gì để bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật?

Câu 10. Hãy sắp xếp các nhân tố sinh thái: đá, nước, thực vật, nhiệt độ, động vật, gió, mưa, ánh sáng, vi sinh vật  đúng nhóm sinh thái thích hợp?

Câu 11. Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường? Đề xuất biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học ?

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

D

D

A

C

A

B

C

A

 

-(Để xem nội dung đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

5. ĐỀ SỐ 5

I. Trắc Nghiệm

Câu 1. Khi nào số lượng cá thể trong quần thể tăng cao?

A. Dịch bệnh tràn lan

B. Xuất hiện nhiều kẻ thù trong môi trường sống  

C. Nguồn thức ăn dồi  dào và nơi ở rộng rãi

D. Xảy ra cạnh tranh gay gắt trong quần thể     

Câu 2. Tháp tuổi không có dạng nào sau đây?

A. Dạng phát triển

B. Dạng ổn định

C. Dạng giảm sút

D. Dạng cân bằng  

Câu 3. Những dạng năng lượng nào sau đây là năng lượng sạch?

A. Nặng lượng từ than đá

B. Năng lượng từ dầu mỏ   

C. Năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng lượng từ lòng đất    

D. Năng lượng từ than củi  

Câu 4. Một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài là một mắt xích vừa tiêu thụ mắt xích  trước, nó vừa bị mắt xích sau nó tiêu thụ. Dãy các loài sinh vật trên được gọi là gì?

A. Chuỗi thức ăn

B. Lưới thức ăn

C. Quần xã sinh vật

D. Quần thể sinh vật

Câu 5. Cách sống của con người trong thời kỳ nguyên thủy như thế nào?

A. Đốt rừng và chăn thả gia súc

B. Đốt rừng và khai thác khoáng sản

C. Săn bắt và hái lượm

D. Săn bắt động vật hoang dã

Câu 6. Hệ sinh thái là gì?

A. Bao gồm toàn bộ các sinh vật trên trái đất và điều kiện địa chất khí hậu toàn cầu

B. Bao gồm quần xã sinh vật và điều kiện môi trường vô cơ xung quanh  

C. Bao gồm quần xã sinh vật và điều kiện môi trường hữu cơ xung quanh

D. Bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã

II. Tự Luận

Câu 7. Tài nguyên tái sinh và không tái sinh khác nhau như thế nào ? Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên ?

Câu 8. Cho các sinh vật: Trâu, bọ chét, sán lá gan, giun đất, giun đũa, cá, chim, ốc, dế chũi. Hãy cho biết môi trường sống của các loài sinh vật trên. Từ đó cho biết môi trường là gì và có mấy loại môi trường?

Câu 9. Hãy liệt kê những hành động làm suy thoái môi trường mà em biết trong thực tế. Mỗi học sinh cần phải làm gì để thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường?

 

ĐÁP ÁN

I. Trắc Nghiệm

1

2

3

4

5

6

C

D

C

A

C

C

—–

 -(Để xem nội dung đáp án của Đề thi, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập tải về máy)-

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 Đề thi HK2 môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

  • Bộ 5 Đề thi HK2 môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Công Trứ có đáp án
  • Bộ 5 Đề thi HK 2 môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Lê Trung Đình có đáp án
  • Bộ 5 Đề thi HK2 môn Sinh Học 9 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Trãi có đáp án

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button