Giáo dụcLớp 6

Bộ 5 đề thi HK2 môn Toán lớp 6 có đáp án Trường THCS Trung Châu

HỌC247 xin giới thiệu đến Bộ 5 đề thi HK2 môn Toán lớp 6 Trường THCS Trung Châu. Tài liệu được biên soạn nhằm giới thiệu đến các em học sinh các bài tập tự luận, ôn tập lại kiến thức chương trình môn Toán. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

TRƯỜNG THCS TRUNG CHÂU

ĐỀ THI HK2 LỚP 6

MÔN: TOÁN

(Thời gian làm bài: 90 phút)

 

Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM: (4điểm)  Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số ?

A. (frac{0,5}{-4})

B. (frac{3}{13})

C. (frac{0}{8})

D. (frac{1}{-9})

Câu 2: Số nghịch đảo của (frac{-6}{11}) là:

A. (frac{11}{-6})

B. (frac{6}{11})

C. (frac{-6}{-11})

D. (frac{-11}{-6})

Câu 3: Khi rút gọn phân (frac{-27}{63}) ta được phân số tối giản là:

A. (frac{-3}{7})

B. (frac{9}{21})

C. (frac{3}{7})

D. (frac{-9}{21})

Câu 4: (frac{3}{4}) của 60 là:

A. 45

B. 30

C. 40

D. 50

Câu 5: Số đối của (frac{-7}{13}) là:

A. (frac{7}{13})

B. (frac{-7}{-13})

C. (frac{13}{-7})

D. (frac{7}{-13})

Câu 6: Hỗn số (2frac{1}{4}) viết dưới dạng phân số là:

A. (frac{9}{4})

B. (frac{7}{4})

C. (frac{6}{4})

D. (frac{8}{4}) 

Câu 7: Giá trị của a bằng bao nhiêu nếu (frac{2}{5}) của a bằng 4 ?

A. 10

B. 12

C. 14

D. 16

Câu 8: Cho hai góc kề bù trong đó có một góc bằng 700. Góc còn lại bằng bao nhiêu ?

A. 1100

B. 1000

C. 900

D. 1200 .

B. TỰ LUẬN: (6điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:   

a) (frac{-1}{8}+frac{-5}{3})                 

b) (frac{-6}{35}cdot frac{-49}{54})                 

c) (frac{-4}{5}:frac{3}{4})                 

Câu 2: (1 điểm) Tính nhanh:   

a) (frac{31}{17}+frac{-5}{13}+frac{-8}{13}-frac{14}{17})                       

b) (frac{-5}{7}cdot frac{2}{11}+frac{-5}{7}cdot frac{9}{11}+frac{5}{7}) 

Câu 3: (2,0 điểm) Khối 6 của một trường có tổng cộng 90 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng 1/6 số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng 40% số học sinh cả khối. Số học sinh trung bình bằng (frac{1}{3}) số học sinh cả khối, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại.

Bài 4: (1,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOt = 400

và góc xOy = 800.

a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

b. Tính góc yOt  ?

c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?

ĐÁP ÁN

A. TRẮC NGHIỆM: 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

A

A

A

A

A

A

A.

………

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Đề 2

Bài 1: Tính nhanh          

a,  (frac{-3}{7}-left( frac{2}{3}-frac{3}{7} right))                   

b, (frac{2}{15}:left( frac{1}{3}.frac{4}{5}-frac{1}{3}.frac{6}{5} right)) 

Bài 2: Tìm x biết:         

a, (frac{3}{4}+frac{1}{4}.x=frac{5}{8})                    

b, 25 %.x  + x = – 1,25

Bài 3:  Kết quả thống kê bài kiểm tra toán cuối năm học của lớp 6A như sau: Số bài điểm giỏi chiếm 25% tổng số bài; số bài điểm khá chiếm (frac{1}{3}) tổng số bài; còn lại 15 bài đạt điểm trung bình và yếu. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh?

Bài 4: Cho hai góc kề bù (widehat{xOy}) và (widehat{yOz}), biết (widehat{xOy}={{60}^{0}}) 

a, Tính số đo góc yOz

b, Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Chứng tỏ Oy là tia phân giác của góc xOm

Bài 5:  Tính:  (A=frac{1}{1.3}+frac{1}{3.5}+frac{1}{5.7}+…+frac{1}{2011.2013}) 

……..

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Đề 3

Bài 1: (2.0 điểm)

1. Thực hiện phép tính:

a. (left( frac{3}{8}+frac{-3}{4}+frac{7}{12} right):frac{5}{6}+frac{1}{2})     

b. (frac{-3}{7}.frac{5}{9}+frac{4}{9}.frac{-3}{7}+2frac{3}{7}) 

2. Tìm x, biết:

a. (frac{2}{3}x-frac{1}{2}x=frac{5}{12})                 

b. (left( 2frac{4}{5}x-50 right):frac{2}{3}=51) 

Bài 2: (2.0 điểm)

Sơ kết Học kỳ I, lớp 6A có 32 học sinh gồm có ba loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh giỏi chiếm (frac{1}{4}) số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng (frac{3}{8}) số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A.

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.

Bài 3: (2.5 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho (widehat{xOy}={{80}^{0}}); (widehat{xOz}={{40}^{0}}).

a) Trong ba tia  Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) So sánh (widehat{xOz}) và (widehat{zOy}).

c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

Bài 4: (0.5 điểm)

Tính  (A=,frac{1}{2.5}+frac{1}{5.8}+frac{1}{8.11}+…+frac{1}{92.95}+frac{1}{95.98})

……..

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Đề 4

Câu 1: (1 điểm) Nêu và viết công thức tổng quát tính chất cơ bản của phân số.

Câu 2: (1 điểm) Thế nào là hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù?

B. BÀI TẬP

Bài 1: (2 điểm) Tính:

a)  (-5) . (-7);                  

b)  (-4) . 2017;                 

c) (frac{-3}{4}+frac{5}{6});               

d)  (frac{8}{-5}.frac{-7}{6}).       

Bài 2: (1 điểm). Tìm x thuộc Z, biết: 12 – x = 4(2x – 3) + 2.

Bài 3: (2 điểm). Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) (left( -1,5 right).frac{-2}{3}+left( 2,5-frac{3}{4} right):1frac{3}{4});

b) (B=frac{1}{1.4}+frac{1}{4.7}+frac{1}{7.10}+…+frac{1}{100.103}).

Bài 4: (1 điểm) (frac{2}{5}) đàn gà nhà bạn Hà là gà trống. Số gà trống là 14 con. Hỏi:

a) Đàn gà nhà bạn Hà có bao nhiêu con?

b) Tỉ số phần trăm số gà trống trong đàn gà?

…….

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Đề 5

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:   

a) (frac{1}{8}+frac{3}{8})                 

b) (frac{-1}{8}+frac{-5}{3})                 

c) (frac{-6}{35}cdot frac{-49}{54})                

d) (frac{-4}{5}:frac{3}{4})                 

Câu 2: (2 điểm) Tính nhanh:   

a) (frac{31}{17}+frac{-5}{13}+frac{-8}{13}-frac{14}{17})                         

b) (frac{-5}{7}cdot frac{2}{11}+frac{-5}{7}cdot frac{9}{11}+frac{5}{7}) 

Câu 3: (1điểm) Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% số táo. Sau đó Hoàng ăn 4/9 số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy quả táo?

Câu 4: ( 3 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy ; Ot sao cho (widehat {xOt} = {30^0}); (widehat {xOy} = {60^0}) 

a) Trong 3 tia Ox, Oy, Ot thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao ?

b) Tính số đo góc (widehat {tOy}).

c) Tia Ot có là phân giác của  không? Vì sao?

………

—(Để xem tiếp nội dung của đề thi các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)— 

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi HK2 môn Toán lớp 6 Trường THCS Trung Châu. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Chuyên đề Phương trình chứa ẩn ở mẫu Toán 8
  • Chuyên đề Phương trình tích Toán 8

​Chúc các em học tập tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button