Giáo dụcLớp 9

Bộ 5 đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch Sử năm 2021 có đáp án Huyện Đan Phượng

Nhằm giúp các em có thêm đề thi tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp đến. Quà Yêu Thương đã biên soạn Bộ 5 đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch Sử năm 2021, đề thi gồm tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm được chọn lọc từ đề thi của Huyện Đan Phượng sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc với đề thi. Đồng thời, kèm với mỗi đề thi đều có đáp án và gợi ý giải giúp các em vừa luyện tập vừa đối chiếu kết quả.

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM 2021

MÔN LỊCH SỬ

THỜI GIAN 60 PHÚT

 

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Người chỉ huy cuộc Binh biến Đô Lương là ai?

A. Đội Cấn.

B. Võ Nguyên Giáp

C. Hồ Tùng Mậu

D. Đội Cung

Câu 2: Phong trào giải phóng dân tộc trong giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX đã thu được kết quả là

A. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân về cơ bản sụp đổ.

B. hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân sụp đổ hoàn toàn.

C. xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai).

D. 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập vào năm 1960.

Câu 3: Mốc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới là gì

A. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra đời.

B. Thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

C. Thành lập Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.

D. Nước cộng hòa dân chủ Đức ra đời.

Câu 4: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951) họp tại đâu?.

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Pác Bó (Cao Bằng).

C. Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

D. Ma Cao (Trung Quốc).

Câu 5: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai?

A. Hà Huy Tập.

B. Trần Phú.

C. Lê Hồng Phong.

D. Nguyễn Ái Quốc.

Câu 6: Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự thành lập của các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?

A. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.

B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng.

C. An Nam Cộng sản Đảng, Việt Nam Quốc dân đảng.

D. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 7: Tỉnh nào được coi là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh?

A. Bắc Kạn

B. Lạng sơn.

C Cao Bằng.

D. Hà Giang.

Câu 8: Sắp xếp thời gian với sự kiện gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc sao cho phù hợp.

1) 1917-1923

a) Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô.

2) 1923-1924

b) Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc)

3) 1924

c) Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc.

4)1924-1925

d) Nguyễn Ái Quốc ở Pháp.

A. 1b; 2c; 3a; 4d.

B. 1d; 2a: 3b; 4c.

C. 1b; 2d; 3a; 4c.

D. 1a; 2d; 3b; 4c.

Câu 9: Sự kiện nào được coi là “ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản?

A, Mĩ tiến hành cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950)

B. Ban hành hiến pháp mới (1946).

C. Mĩ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954).

D. Nhật kí với Mĩ “Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật” (1951).

Câu 10: Vì sao cách mạng khoa học-kĩ thuật để lại những hậu quả tiêu cực?

A. Do con người sử dụng chưa đúng các thành tựu.

B. Do năng lượng nguyên tử có sức sát thương lớn.

C. Do chiến tranh thường xuyên xảy ra.

D. Do các thành tựu chưa được hoàn thiện.

Câu 11. Xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhạt phản hóa thành những giai cấp tầng lớp nào?

A. Địa chủ-Tư sản-Tiểu tư sản-Nông dân-Công nhân.

B. Tư sản-Võ sản-Địa chủ-Tiểu tư sản Tư sản mại bản.

C. Tiểu tư sản Công nhân-Nông dân-Địa chủ-Phong kiến.

D. Địa chủ-Tư sản dân tộc-Nông dân-Công nhân-Trí thức.

Câu 12: Từ cuối năm 1953 đến đầu 1954, quân chủ lực của Pháp, bị phân tán ở những địa điểm nào?

A. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang.

B. Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plây-cu, Luông Pha-bang.

C. Điện Biên Phủ, Thả khẹt, Plây-cu, Luông Pha-bang.

D. Điện Biên Phủ, Xê-nô, Plây-cu, Sầm Nưa.

Câu 13: Thắng lợi quân sự nào của quân và dân ta đã buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954?

A. Chiến thắng Biên giới thu-đông (1950),

B. Chiến dịch Hòa Bình (1952).

C. Chiến thắng Việt Bắc thu-đông (1947).

D. Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954).

Câu 14: Nguyên nhân khách quan nào giúp kinh tế các nước Tây Âu phục hồi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Tinh thần lao động tự lực của nhân dân các nước Tây Âu.

B. Sự giúp đỡ của Liên Xô.

C. Sự viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mác-san.

D. Được đền bù chiến phí từ các nước bại trận.

Câu 15: Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII (tháng 5-1941) đã xác định nhiệm vụ bức thiết của cách mạng Việt Nam là

A. giải phóng dân tộc.

B. cách mạng ruộng đất.

C. phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

D. thành lập Mặt trận Việt Minh.

Câu 16: Mặt trận Liên Việt là kết quả sự thống nhất giữa các tổ chức nào?

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Thanh niên Việt Nam

B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Liên Việt.

C. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt..

D. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Câu 17: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng quyết định lấy ngày 3/2 hàng năm là ngày kỉ niệm thành lập Đảng?

A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III.

B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV.

C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I.

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II.

Câu 18: Theo quyết định của Hội nghị I-an-ta, Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của

A. Liên Xô.

B. Pháp.

C. Mĩ.

D. Anh.

Câu 19: Phát minh quan trọng nhất thế kỉ XX về công cụ sản xuất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai là

A. máy tự động.

B. hệ thống máy tự động.

C. máy tính điện tử.

D. Bản đồ gen người.

Câu 20: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931 là

A. chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá rộng rãi.

B. thực dân Pháp tăng cường chính sách khủng bố.

C đời sống nhân dân cực khổ, mâu thuẫn xã hội gay gắt.

D. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh.

Câu 21: Phong trào cách mạng năm 1930-1931 xác định kẻ thù chủ yếu của nhân dân ta là gì?

A. Phong kiến và địa chủ.

B. Phát xít và đế quốc.

C. Phát xít Nhật và tay sai.

D. Đế quốc và phong kiến.

Câu 22: Từ năm 1946 đến năm 1950, công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô đã đạt được thành tựu gì?

A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.

B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.

C. Xây dựng xong cơ sở vật chất- kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

D. Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm lần thứ tư.

Câu 23: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Đông Nam Á (trừ Thái Lan) vốn là thuộc địa của

A. Đế quốc Mĩ

B. các nước thực dân Phương Tây.

C. phát xít Nhật.

D. thực dân Pháp.

Câu 24: Cuộc đảo chính ngày 19-8-1991 nhằm lật đổ Tổng thống Goóc-ba-chốp KHÔNG dẫn đến hậu quả gì?

A. Nhà nước Liên bang hầu như tê liệt.

B. Các nước cộng hòa đua nhau đòi tách khỏi liên bang.

C. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.

D. Các thế lực chống phá nổi dậy giành chính quyền.

Câu 25: “Hành lang Đông Tây” của thực dân Pháp bị chọc thủng ở đâu?

A Hà Nội.

B. Sơn La.

C. Hòa Bình.

D. Hải Phòng.

Câu 26: Những vùng đất nào sau đây thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ theo quyết định của Hội nghị I-an-ta?

A. Tây Đức, Trung Quốc, Nhật Bản.

B. Tây Đức, Đông Đức, Nhật Bản.

C. Tây Âu, Tây Đức, Nhật Bản.

D, Đông Đức, Đông Âu, Nhật Bản.

Câu 27: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội những nước Đồng minh nào vào Việt Nam để giải giáp phát xít Nhật?

A. Liên Xô, Mĩ.

B. Liên Xô, Anh.

C. Trung Hoa Dân quốc, Anh.

D. Trung Hoa Dân quốc, Pháp.

Câu 28: Nội dung nào KHÔNG thuộc chính sách đối nội của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Cấm Đảng Cộng sản Mĩ hoạt động.

B. Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.

C. Thực hiện chính sách phân biệt chủng tộc.

D. Đàn áp phong trào công nhân.

Câu 29: Nguyên nhân dẫn đến quan hệ giữa 3 nước Đông Dương với các nước ASEAN đối đầu vào cuối những năm 70 của thế kỉ XX là do

A. sự kích động và can thiệp của một số nước lớn.

B. Mĩ, Anh, Pháp thành lập khối SEATO.

C. Việt Nam đưa quân tình nguyện vào Cam-pu-chia.

D. chính sách can thiệp của Mĩ.

Câu 30: Đoạn trích “Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tô quốc” thể hiện nội dung nào của đường lối kháng chiến?

A. Toàn diện kháng chiến.

B. Trường kì kháng chiến.

C. tự lực cánh sinh kháng chiến.

D. Toàn dân kháng chiến.

Câu 31: Sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (1949) là kết quả trực tiếp của

A. sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nhật.

B. cuộc đấu tranh chống chế độ phong kiến.

C. cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

D. cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân phương Tây.

Câu 32: Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền nào của các nước Đông Dương?

A. Được tổ chức Tổng tuyển cử tự do.

B. Được chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời.

C. Các quyền dân tộc cơ bản.

D. Được hưởng độc lập, tự do.

Câu 33: Chế độ phong kiến Việt Nam hoàn toàn sụp đổ với sự kiện nào?

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập (2-9-1945).

B. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị (30-8-1945).

C. Đồng Nai Thượng, Hà Tiên giành thắng lợi (28-8-1945).

D. Khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội (19-8-1945).

Câu 34: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi bùng nổ sớm nhất ở

A. Trung Phi.

B. Bắc Phi.

C. Nam Phi.

D. Đông Phi.

Câu 35: Tổ chức nào là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam?

A. Đội du kích Bắc Sơn.

B. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

C. Mặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam.

D. Việt Nam giải phóng quân.

Câu 36: Hình thức đấu tranh nào sau đây được Đảng cộng sản Đông Dương đặc biệt nhấn mạnh trong phong trào cách mạng 1936-1939?

A. Bí mật, bất hợp pháp.

B. Biểu tình, bạo động cách mạng.

C. Vũ trang cách mạng, công khai, hợp pháp.

D. Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai.

Câu 37: Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?

A. Bãi công của công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng (1928).

B. Bãi công của công nhân đồn điền cao su Phú Riềng (1929).

C. Phong trào “vô sản hoá” (1928).

D. Bãi công của công nhân Ba Son (8-1925).

Câu 38: Bằng việc ký Hiệp định Sơ bộ (06/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946), chúng ta đã đập tan âm mưu chống phá chính quyền cách mạng của các thế lực nào đưới đây?

A. Thực dân Pháp câu kết với Tưởng.

B. Đế quốc Mĩ câu kết với Tưởng.

C. Tưởng câu kết với Mĩ.

D. Thực dân Pháp câu kết với Anh.

Câu 39: Vì sao từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, khu vực Mĩ La-tinh được ví như “Lục địa bùng cháy”?

A. Cách mạng Cu ba thắng lợi rực rỡ.

B. Phong trào đấu tranh chính trị bùng nổ mạnh mẽ.

C. Các nước này đều giành độc lập..

D. Cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ.

Câu 40: Thời cơ của Cách mạng tháng Tám năm 1945 được Đảng ta xác định trong khoảng thời gian nào?

A. Ngay khi quân Đồng minh đánh bại phe phát xít.

B. Ngay khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.

C. Từ khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh kéo vào nước ta giải giáp quân Nhật.

D. Từ khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản đến trước khi quân Đồng minh kéo vào nước ta giải giáp quân Nhật.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

1

D

11

A

21

B

31

C

2

A

12

B

22

D

32

C

3

B

13

D

23

B

33

B

4

C

14

C

24

D

34

B

5

B

15

D

25

C

35

B

6

A

16

C

26

C

36

D

7

C

17

A

27

C

37

D

8

B

18

A

28

B

38

A

9

A

19

C

29

B

39

D

10

A

20

C

30

D

40

C

 

ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Trình bày hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.

Câu 2: Hãy cho biết thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN?

Câu 3: Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã phân hóa như thế nào? Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh?

Câu 4: Nêu nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta (1954 – 1975).

Câu 5: Sự kiện lịch sử nào là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành phong trào tự giác? Ý nghĩa của sự kiện đó đối với cách mạng Việt Nam?

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần đáp án của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Thành tựu đánh dấu nền khoa học – kỹ thuật Xô viết có bước phát triển vượt bậc trong thời kì 1945-1950 là

A. đưa người vào vũ trụ.

B. đưa người lên mặt trăng.

C. chế tạo thành công bom nguyên tử.

D. chế tạo được tàu ngầm nguyên tử.

Câu 2. Sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô (3-1985), Gooc- ba-chốp đã thực hiện

A. tăng cường quan hệ với Mĩ.

B. đường lối cải tổ.

C. tiếp tục những chính sách cũ.

D. hợp tác với các nước phương Tây.

Câu 3. Điều kiện khách quan nào sau đây tạo thuận lợi cho các dân tộc Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?

A. Các nước Đồng minh tiến vào giải phóng Đông Nam Á.

B. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Nam Á.

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

D. Được sự giúp đỡ của quân Mĩ.

Câu 4. Các quốc gia Đông Nam Á tham gia sáng lập tổ chức ASEAN là

A. Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin

B. Thái Lan, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.

C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.

D. Thái Lan, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và Phi-líp-pin.

Câu 5. Quốc gia khởi đầu trong phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Ai-cập.

B. An-giê-ri.

C. Xu-đăng.

D. Ăng-gô-la.

Câu 6. Quốc gia nào dưới đây được coi như “Một ngọn cờ tiên phong đi hàng đầu” trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?

A. Cu-ba.

B. Ni-ca-ra-goa.

C. Bô-li-vi-a.

D. Chi-lê.

Câu 7. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973 tình hình nổi bật của kinh tế nước Mĩ là

A. công nghiệp giữ vai trò quan trọng nhất.

B. phụ thuộc chặt chẽ vào các nước châu Âu

C. trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.

D. nhanh chóng khôi phục nền kinh tế và đạt được bước phát triển “thần kì”.

Câu 8. Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô chấm dứt ?

A. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.

B. Các nước cộng hòa tách ra khỏi Liên bang Xô viết và tuyên bố độc lập.

C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) thành lập.

D. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.

Câu 9. Sự liên kết cao nhất của các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay gắn với sự ra đời của tổ chức nào dưới đây ?

A. Cộng đồng than-thép châu âu.

B, Liên minh châu  âu.

C. Cộng đồng châu  âu.

D. Cộng đồng kinh tế châu âu.

Câu 10. Cơ sở hình thành khuôn khổ của trật tự thế giới hai cực Ianta sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. quyết định về việc phân chia khu vực ảnh hưởng ở châu âu của Hội nghị Ianta.

B. quyết định về việc phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á của Hội nghị Ianta.

C. toàn bộ những thỏa thuận của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh sau Hội nghị Ianta.

D. toàn bộ những thỏa thuận quy định về việc phân chia ảnh hưởng giữa hai cường quốc Liên Xô và Mĩ tại Hội nghị Ianta.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

1

C

11

D

21

B

31

B

2

B

12

C

22

A

32

A

3

C

13

A

23

A

33

A

4

C

14

B

24

D

34

C

5

A

15

B

25

C

35

A

6

A

16

B

26

C

36

D

7

C

17

A

27

D

37

C

8

D

18

D

28

C

38

D

9

B

19

A

29

A

39

C

10

D

20

B

30

D

40

A

 

ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Sự kiện tiêu biểu nhất trong phong trào dân chủ trong những năm 1936 – 1939 là

A. Sự ra đời của các ủy ban hành động năm 1936.

B. Cuộc mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1 – 5 – 1938 tại khu Đấu Xảo (Hà Nội).

C. Thắng lợi trong cuộc bầu cử vào Viện dân biểu Bắc Kỳ và Viện Dân biểu Trung Kỳ.

D. Phong trào mít tinh, biểu tình, biểu dương lực lượng khi phái viên của Chính phủ Pháp Gôđa sang điều tra tình hình Đông Dương và Brêviê nhậm chức Toàn quyền Đông Dương.

Câu 2: Lý do nào là quan trọng nhất để Đảng ta chủ trương khi thì tạm thời hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp, khi thì hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?

A. Tưởng dùng bọn tay sai Việt quốc, Việt cách để phá ta từ bên trong.

B. Thực dân Pháp được sự giúp đỡ hậu thuẫn của Anh xâm lược nước ta.

C. Chính quyền cách mạng còn non trẻ, không thể một lúc chống 2 kẻ thù mạnh.

D. Tưởng có nhiều âm mưu chống phá cách mạng.

Câu 3: Ý nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản được xác định trong Hiệp ước Bali (2/1976)?

A. Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

B. Không can thiệp vào công việc của nhau.

C. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực đối với nhau.

D. Mọi quyết định của tổ chức phải được nhất trí của các nước thành viên.

Câu 4: Theo quy định của Hội nghị I-an-ta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Tây Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản, Nam Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Pháp.

B. Mĩ.

C. Liên Xô.

D. Anh.

Câu 5: “Một tấc không đi, một li không rời” là quyết tâm của nhân dân miền Nam nhằm chống lại

A. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

B. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh.

C. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

D. Chiến lược “Dùng người Việt đánh người Việt”.

Câu 6: Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai tồn tại ở Nam Phi trong thời gian bao lâu?

A. Hơn 50 năm.

B. Hơn một thế kỉ.

C. Hơn hai thế kỉ.

D. Hơn ba thế kỉ.

Câu 7: Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?

A. Tháng 8/1929.

B. Tháng 10/1929.

C. Tháng 7/1929.

D. Tháng 9/1929.

Câu 8: Tác dụng lớn nhất của phong trào “vô sản hóa” ở Việt Nam trong những thập niên hai mươi của thế kỷ XX?

A. Nâng cao ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp công nhân.

B. Thúc đẩy phong trào đấu tranh của các giai cấp: nông dân, trí thức.

C. Thúc đẩy phong trào đấu tranh của mọi tầng lớp nhân dân.

D. Phong trào công nhân trở thành nòng cốt của phong trào yêu nước.

Câu 9: Hiệu lệnh chiến đấu trong toàn thủ đô Hà Nội, mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc là

A. Tối 19/12/1946, công nhân nhà máy Yên Phụ phá máy, Hà Nội mất điện.

B. Quân dân Hà Nội phá nhà máy xe lửa.

C. Nhà máy nước Hà Nội ngừng hoạt động.

D. Pháp ném bom Hà Nội.

Câu 10: Sau chiến tranh, Nhật Bản có khó khăn gì mà các nước tư bản Đồng minh chống phát xít không có?

A. Sự tàn phá nặng nề của chiến tranh.

B. Phải dựa vào viện trợ của Mĩ dưới hình thức vay nợ.

C. Thiếu thốn lương thực, thực phẩm.

D. Là nước bại trận, nước Nhật mất hết thuộc địa.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 4 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

1

B

11

A

21

D

31

D

2

C

12

D

22

A

32

A

3

D

13

A

23

D

33

B

4

B

14

A

24

A

34

A

5

C

15

B

25

D

35

B

6

D

16

C

26

C

36

A

7

D

17

A

27

C

37

B

8

A

18

B

28

C

38

B

9

A

19

D

29

D

39

D

10

D

20

D

30

A

40

A

 

ĐỀ SỐ 5

Câu 1: Những người con ưu tú của Đảng như: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai bị thực dân Pháp xử bắn sau cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

B. Khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940).

C. Khởi nghĩa Nam Kì (11/1940).

D. Binh biến Đô Lương (1941).

Câu 2: Nhật Bản trở thành một trong 3 trung tâm kinh tế – tài chính lớn nhất thế giới từ khi nào?

A. Những năm 80 của thế kỉ XX.

B. Những năm 60 của thế kỉ XX.

C. Những năm 70 của thế kỉ XX.

D. Những năm 90 của thế kỉ XX.

Câu 3: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 21 của Đảng, từ cuối 1973 đến 1/1975 quân dân ta ở miền Nam đã giành được nhiều thắng lợi. Thắng lợi nào sau đây chưa chính xác?

A. Đánh trả địch trong các cuộc hành quân “bình định – lấn chiếm”.

B. Giải phóng Buôn Ma Thuột.

C. Giải phóng Đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long.

D. Bảo vệ, mở rộng vùng giải phóng.

Câu 4: Biện pháp cấp thời nào đã được Chính phủ nước ta sử dụng để giải quyết nạn đói sau Cách mạng tháng Tám 1945?

A. Mua thóc gạo của nước ngoài, tiết kiệm, nhường cơm sẻ áo.

B. Kêu gọi nước ngoài viện trợ lương thực.

C. Tổ chức quyên góp, tiếp kiệm, nhường cơm sẻ áo, nghiêm trị kẻ đầu cơ gạo.

D. Nghiêm trị những kẻ đầu cơ tích trữ gạo, nhập khẩu giống lúa mới.

Câu 5: Nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của cách mạng Đông Dương thời kì 1939 – 1945 là

A. Đề cao nhiệm vụ chống đế quốc và phong kiến.

B. Đề cao nhiệm vụ chống phong kiến.

C. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

D. Đề cao nhiệm vụ dân chủ.

Câu 6: Theo sự thỏa thuận của Hội nghị cấp cao Anh, Mĩ, Liên Xô tại I-an-ta (từ 4-12/4/1945), Việt Nam thuộc phạm vi ảnh hưởng của nước nào?

A. Các nước phương Tây.

B. Pháp.

C. Liên Xô.

D. Mĩ.

Câu 7: Mục đích của Mĩ trong “Kế hoạch Mác-san” là

A. Thông qua viện trợ kinh tế để xác lập ảnh hưởng, sự khống chế của Mĩ đối với các nước tư bản đồng minh.

B. Củng cố sức mạnh của hệ thống Tư bản chủ nghĩa trên thế giới.

C. Giúp đỡ các nước tư bản trên thế giới phục hồi lại nền kinh tế sau chiến tranh.

D. Phục hồi sức mạnh quân sự Đức, biến Đức trở thành một tiền đồn chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản từ Đông sang Tây.

Câu 8: Chính sách văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp thực hiện nhằm mục đích gì?

A. Mở các trường học dạy tiến Pháp.

B. Thi hành chính sách văn hóa nô dịch.

C. Xuất bản sách báo tuyên truyền chính sách “khai thác” của Pháp.

D. Tạo điều kiện cho nền văn hóa, giáo dục Việt Nam phát triển.

Câu 9: Theo Hiệp định Giơnevơ, Việt Nam sẽ thống nhất đất nước bằng con đường nào?

A. Thỏa thuận giữa chính quyền hai bên để sát nhập 2 miền sau khi Pháp rút hết.

B. Trưng cầu dân ý hai miền để xác định việc thống nhất sẽ diễn ra bằng cách thức nào.

C. Trưng cầu ý kiến của nhân dân Nam Bộ để xác định tương lai của Miền Nam Việt Nam.

D. Tổng tuyển cử tự do trong cả nước.

Câu 10: Năm nào đánh dấu sự hình thành hệ thống XHCN thế giới?

A. 1945.

B. 1944.

C. 1949.

D. 1950.

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết từ câu 11 đến câu 40 của đề thi số 5 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

1

C

11

B

21

A

31

D

2

C

12

B

22

B

32

D

3

B

13

B

23

A

33

C

4

C

14

B

24

A

34

D

5

C

15

B

25

D

35

A

6

B

16

D

26

B

36

B

7

A

17

A

27

C

37

B

8

B

18

A

28

C

38

C

9

D

19

D

29

C

39

D

10

C

20

A

30

D

40

D

 

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bộ 5 đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch Sử năm 2021 có đáp án Huyện Đan Phượng. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục sau đây:

  • Bộ 5 đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch Sử năm 2021 có đáp án Sở GD&ĐT Nam Định
  • Bộ 5 đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch Sử năm 2021 có đáp án Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc
  • Bộ 5 đề thi thử vào lớp 10 môn Lịch Sử năm 2021 có đáp án Trường THPT Hoàng Mai

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button