Giáo dụcLớp 6

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 1 Cơ học môn Vật lý 6 có đáp án

Với mong muốn giúp các em học sinh có thêm nhiều tài liệu bổ ích trong việc học tập môn Vật lý. HỌC247 xin giới thiệu tới các em Chuyên đề Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 1 Cơ học môn Vật lý 6, gồm các câu hỏi trắc nghiệm đa dạng có đáp án hướng dẫn cụ thể. Hy vọng rằng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG 1 CƠ HỌC MÔN VẬT LÝ 6

Câu 1: Chọn phương án SAI.

Người ta sử dụng dơn vị đo độ dài là

A. Mét      B. kilômét      C. mét khối       D. đềximét

Câu 2. Kết luận nào đúng khi nói về GHĐ và ĐCNN của thước dưới đây?

A. GHĐ là 15cm và ĐCNN là 1cm.

B. GHĐ là 10cm và ĐCNN là 1mm.

C. GHĐ là 1cm và ĐCNN là 2mm.

D. GHD là 15cm và DDCNN là 2mm.

Câu 3. Trước khi đo độ dài của một vật, càn phải ước lượng độ dài cần đo để

A. Chọn dụng cụ đo thích hợp.

B. Chọn thước đo thích hợp.

C. Đo chiều dài cho chính xác.

D. Có cách đặt mắt cho đúng cách.

Câu 4. Một bạn dùng thước đo chiều cao của một cái cốc hình trụ, Kết quả đo là 10,4cm. DCNN của thước nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

A. 2mm.      B. 1cm.

C. 10dm.      D. 1m.

Câu 5. Để đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 1 lít, trong các bình chia độ đã cho sau đây, chọn bình bình chia độ nào phù hợp nhất?

1. Bình 100ml và có vạch chia tới 1ml.

2. Bình 500ml và có vạch chia tới 5ml.

3. Bình 1000ml và có vạch chia tới 5ml.

4. Bình 2000ml và có vạch chia tới 5ml.

A. Bình 1.      B. Bình 2.      C. Bình 3.       D. Bình 4.

Câu 6. Một người bán dầu chỉ có một cái ca 0,5 lít và một cái ca 1 lít. Người đó chỉ bán được dầu cho khách hang nào sau đây?

A. Khách hàng 1cần mua 1,4 lít.

B. Khách hàng 2 cần mua 3.5 lít.

C. Khách hang 3 cần mua 2,7 lít.

D. Khách hang 4 cần mua 3,2 lít.

Câu 7. Dùng một bình chia độ có GHĐ 2oml và ĐCNN 1ml để đo một vật rắn không thấm nước. Ban đầu mực nước trong bình là 13ml, sau khi bỏ vật rắn vào bình thì mực nước là 17ml. Thể tích của vật rắn không thấm nước nhận giá trị là

A. 5ml.      B. 4ml.

C. 4,0ml.      D. 17,0ml.

Câu 8. Để đo thể tích chất lỏng, người ta dùng dụng cụ:

A. Cốc uống nước.      B. Bát ăn cơm.

C. Ấm nấu nước.      D. Bình chia độ.

Câu 9. Trên một can nhựa có ghi “2 lít”. Điều có có nghĩa là gì?

A. Can có thể đựng trên 2 lít.

B. ĐCNN của can là 2 lít.

C. Giới hạn chưa chất lỏng của can là 2 lít.

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 10. Lấy 60cm3 cát đổ vào 100cm3 nước. Thể tích của cát và nước là:

A. 160cm3.      B. Lớn hơn 160cm3.

C. Nhỏ hơn 160cm3.      D. Có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn 160cm3.

Câu 11: GHĐ của thước là

A. Độ dài lớn nhất ghi trên thước.

B. Độ dài giữa hai vạch chia lien tiếp trên thước.

C. Độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.

D. Độ dài giữa hai vạch bất kí ghi trên thước.

Câu 12. Để đo chiều dài cuốn sách giáo khoa vật lí 6, cần chọn thước nào trong các thước sau đây?

A. Thước có GHĐ 30cm và ĐCNN 1mm.

B. Thước có GHĐ 10cm và ĐCNN 1mm.

C. Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

D. Thước có GHD 10m và ĐCNN 1cm.

Câu 13. Khi đo nhiều lần một đại lượng trong điều kiện không đổi mà thu được nhiều giá trị khác nhau thì giá trị nào dưới đây được lấy làm kết quả của phép đo.

A. Giá trị lặp lại nhiều lần nhất.

B. Giá trị ở lần đo cuối cùng.

C. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

D. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

Câu 14. Trước khi đo độ dài một vật, ta cần ước lượng độ dài của vật để

A. Tìm cách đo thích hợp

B. Chọn thước đo thích hợp.

C. Kiểm tra kết quả sau khi đo.

D. Cả ba phương án trên.

Câu 15. Bạn Lan cao 138cm, bạn Hùng cao 1,42m. Vậy Hùng cao hơn Lan

A. 4dm      B. 0.4m

C. 0.4cm      D. 4cm

Câu 16. Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chưa 65cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mưc nước trong bình lên tới vạch 100cm3. Thể tích hòn đá là

A. 65cm3      B. 100cm3

C. 35cm3      D. 165cm3

Câu 17. Một chai nửa lít có chứa một chất lonhr ước chừng nửa chai. Để đo thể tích chất lỏng trên ta nên chọn bình chia độ nào trong các bình sau đây?

A. Bình 200cc có vạch chia tới 2cc.

B. Bình 200cc có vạch chia tới 5cc.

C. Bình 250cc có vạch chia tới 5cc.

D. Bình 500cc có vạch chia tới 5cc.

Câu 18. Để đo thể tích của một chất lỏng còn gần đầy chai 0,5 lít, trong các bình chia độ đã cho sau đây, chọn bình chia độ nào hợp nhất?

A. Bình 100ml và có vạch chia tới 1ml.

B. Bình 2000ml và có vạch chia tới 5ml.

C. Bình 500ml và có vạch chia tới 5ml.

D. Bình 1000ml và có vạch chia tới 5ml.

Câu 19. Có thể dùng bình chia độ hoặc bình tràn để đo thể tích vật nào sau đây?

A. Viên phấn.      B. Bao gạo.

C. Hòn đá.      D. Một gói bông.

Câu 20. Hai lít (l) bằng với:

A. 2cm3      B. 2m3

C. 2mm3      D. 2dm3

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:Chọn C.

Câu 2:Chọn D.

Câu 3:Chọn B.

Câu 4:Chọn A.

Câu 5:Chọn C.

Câu 6:Chọn B.

Câu 7:Chọn B.

Câu 8:Chọn D.

Câu 9:Chọn C.

Câu 10:Chọn C.

Câu 11:Chọn A.

Câu 12:Chọn A.

Câu 13:Chọn D.

Câu 14:Chọn B.

Câu 15:Chọn D.

Câu 16:Chọn C.

Câu 17:Chọn D.

Câu 18:Chọn C.

Câu 19:Chọn C.

Câu 20:Chọn D.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Chuyên đề Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 1 Cơ học môn Vật lý 6 có đáp án cực hay. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em hãy chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

  • 94 bài tập bồi dưỡng Vật lý 6 có đáp án hướng dẫn chi tiết

​Chúc các em học tập tốt !

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button