Giáo dụcLớp 6

Chuyên đề bài tập tổng hợp ôn tập phần Cơ học môn Vật lý 6 năm 2020 có giải chi tiết

Quà Yêu Thương.net xin gửi đến các em Chuyên đề bài tập tổng hợp ôn tập phần Cơ học môn Vật lý 6 năm 2020 có giải chi tiết. Thông qua chuyên đề này, các em sẽ nắm được các phương pháp cơ bản về tính thể tích, khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật… cùng với nhiều bài tập ví dụ minh hoạ rất hay và bổ ích. Mời các em cùng theo dõi!

BÀI TẬP TỔNG HỢP ÔN TẬP PHẦN CƠ HỌC MÔN VẬT LÝ 6 NĂM 2020

BÀI TẬP 1:

Tính khôi lượng của nước trong một bồn chứa. Biết nước trong bồn có thể tích 1500 lít, khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3.

HD: Khối lượng riêng của nước: D = 1000 kg/m3.     

 Thể tích của nước:

V = 1500 lít = 1,5 m3                

 Khối lượng của nước:       

m = D.V = 1000.1,5 = 1500 kg.            

BÀI TẬP 2:

Một hòn đá có khối lượng 1,6kg và có thể tích 0,0012m3

a) Tính trọng lượng của hòn đá

b) Tính khối lượng riêng của hòn đá

c) Tính trọng lượng riêng của hòn đá

HD:

a) Trọng lượng của hòn đá là:P=10.m=10.1,6=16(N)                                    

b) Khối lượng riêng của hòn đá là:

   D=m:V=16:0,0016=10 000(kg/m3)

c) Trọng lượng riêng của hòn đá là:                           

    d=10.D=10.10 000=100 000(N/m3)          

BÀI TẬP 3:

Một vật có khối lượng 25kg. Tính trọng lượng của vật?

HD: Tóm tắt

m = 25kg

P = ? N                 

Giải:

Trọng lượng của vật là:

P = 10.m  = 10.25 = 250(N)             

Đáp số: 250N

BÀI TẬP 4:

Tính trọng lượng 3 lít dầu ăn, biết khối lượng riêng của dầu ăn là 800 Kg/ m3

HD: Tóm tắt

V = 3 l = 0,003m3

D = 800 kg/m3

m =  ?  kg.

P = ?  N                                 

Giải

Khối lượng của 3 lít dầu ăn là:

m = V.D = 0,003.800 = 2,4(kg)

Trọng lượng của 3 lít dầu ăn là:

  P = 10.m   = 10. 2,4 = 24(N)

Đáp số: 24 N

BÀI TẬP 5:

Một vật có khối lượng 3900g và có thể tích 0,0005 m3 . Hãy tính

            a/ Trọng lượng của vật?

            b/ Khối lượng riêng của chất làm vật?

HD:

– Trọng lượng của vật:

p=10×3.9=39Kg                

-Khối lượng riêng của vật:

D= m/V=3.9/0.0005= 7800Kg/m3           

BÀI TẬP 6:

Hãy đổi các đơn vị sau đây:

            a) 2m = ………….. mm.                               b) 40mm = …………. m.

            c) 3kg = ……………. g.                               d) 400g = …………..N

            e) 2 kg = …………….N.                                     f) 0,5m= ………….dm3

BÀI TẬP 7:

Một túi  kem giặt VISO có khối lượng  1kg  và  có thể tích 0,9 dm3. Tính khối lượng riêng của kem bột giặt VISO và so sánh với khối lượng riêng của nước. (Biết rằng khối lượng riêng của nước là Dnuoc= 1000 kg/ m3)

HD:            

 0,9dm3 = 0,0009 m3                                                                   

 Khối lượng riêng của túi kem  giặt VISO:

D = m/V=1/ 0,0009 = 1111,1  (kg/m3)

So sánh : KLR của túi kem  giặt VISO lớn hơn KLR của nước.

BÀI TẬP 8:

 Một vật có khối lượng 5,2 tấn và có thể tích 2 m3.

a/ Tính trọng lượng của vật đó.

b/ Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của chất làm nên vật đó.

HD: Đổi 5,2 tấn = 5 200 kg

a/ Trọng lượng của vật:

P = 10.m  

   = 10. 5 200   = 52 000 N  

b/ Khối lượng riêng của chất làm vật đó:

 D =  m : V      = 5 200 :  2 = 2 600 kg/m3     

Trọng lượng riêng của chất làm vật đó:

 d =  P : V  = 52 000 : 2          

     = 26 000 N/m3     

BÀI TẬP 9:

a) Viết công thức tính khối lượng riêng của một chất? Cho biết tên gọi và đơn vị các đại lượng có trong công thức trên.

b) Nói khối lượng riêng của đá là 2600kg/m3. Con số này có ý nghĩa gì?

HD:

a) Công thức tính khối lượng riêng của một chất: D =  m/V

Trong đó:

+  m là khối lượng (kg).

+ D là khối lượng riêng (kg/m3).

+ V là thể tích của vật (m3)

b)  Khối lượng riêng của đá là 2600kg/m3 có ý nghĩa 1mđá sẽ có khối lượng là 2600kg

BÀI TẬP 10:

Một bình chia độ có chứa sẵn 50cmnước, người ta thả hòn đá chìm hẳn vào trong bình thì mực nước trong bình dâng lên tới vạch 75cm3. Tính thể tích hòn đá?

HD:

Thể tích hòn đá:

V = Vsau –  Vđầu = 75 – 50 = 25(cm3)

BÀI TẬP 11:

Một thùng cát có khối lượng 15kg và thể tích 10lít. Hãy tính:

a) Khối lượng riêng của cát.

b) Trọng lượng riêng của cát.

HD:

a) Khối lượng riêng của cát là:

D = m/V = 15/0,01 = 1500 (kg/m3)

b) Trọng lượng riêng của cát là:

d = 10.D = 1500 . 10 = 15000 (N/m3)

BÀI TẬP 12:

a) Viết công thức tính khối lượng riêng?

b) Cho một vật có khối lượng là 5 400kg và có thể tích là 2m3. Tính khối lượng riêng của vật đó?

HD:

a) Công thức tính khối lượng riêng D = m/V

b) Thế số, tính đúng khối lượng riêng ;

D = 5 400 / 2 = 2 700(kg/m3)

 (ghi đơn vị sai hay không ghi đơn vị trừ 0,25đ)

–Để xem tiếp nội dung các bài tập tổng hợp ôn tập phần Cơ học môn Vật lý 6, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính—

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Chuyên đề bài tập tổng hợp ôn tập phần Cơ học môn Vật lý 6 năm 2020 có giải chi tiết. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

  • Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 1 Cơ học môn Vật lý 6 có đáp án

  • Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm và tự luận Vật Lý 6 ôn tập phần Cơ học

Chúc các em học tập tốt !

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button