Giáo dụcLớp 7

Chuyên đề nền Công nghiệp Bắc Mỹ môn Địa Lý 7 năm 2021

Quà Yêu Thương xin giới thiệu với các em tài liệu Chuyên đề nền Công nghiệp Bắc Mỹ môn Địa Lý 7 năm 2021 nhằm ôn tập và củng cố các kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Mời các em cùng theo dõi!

NỀN CÔNG NGHIỆP BẮC MỸ

 

1. LÝ THUYẾT

Công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới

 

Cơ cấu ngành

Phân bố

Hoa Kì

Cơ khí, luyện kim đen, lọc dầu, sx ô tô, đóng tàu, công nghệ cao. Vũ trụ hàng không phát triển mạnh, hiện đại.

Chủ yếu quanh vùng hồ lớn và vên Thái bình dương,…

Canada

Công nghiệp khai khoáng, luyện kim, lọc dầu, chế tạo xe lửa, hóa chất,…

Phân bố ở phía bắc Hồ Lớn và duyên hải Đại Tây Dương.

Mê-hi-cô

Khai thác dầu khí và quặng màu, dầu khí và chế biến thực phẩm,…

Tập trung thủ đô Mê-hi-cô Xi-ti và ven vịnh Mê-hi-cô.

 

2. BÀI TẬP VÍ DỤ

Câu 1: Dựa vào hình 39.1, nêu sự phân bố các ngành công nghiệp ở Bắc Mĩ.

Trả lời

– Khai thác và chế biến gỗ: Ca-na-đa, Tây Bắc Hoa Kì.

– Sản xuất ô tô: Tây Nam Hoa Kì (ven Thái Bình Dương); nam Hoa Kì và nam Mê-hi-cô.

– Lọc dầu:  phía Tây Hoa Kì (ven Thái Bình Dương); phía nam Hoa Kì, nam  Mê-hi-cô.

– Đóng tàu:  phía Đông Hoa Kì – ven biển Đại Tây Dương.

– Cơ khí: phía Nam Ngũ Hồ; Tây Nam Hoa Kì và Mê-hi-cô.

– Luyện kim màu phân bố rộng khắp, luyện kim đen tập trung hơn ở nam Ngũ Hồ.

– Dệt: vùng Đông Bắc Hoa Kì.

– Hóa chất:  gần các biên giới.

– Công nghệ cao: phía Nam và ven Thái Bình Dương thuộc lãnh thổ Hoa Kì.

Câu 2: Nêu các ngành công nghiệp quan trọng của các nước Bắc Mĩ. Những năm gần đây, sản xuất công nghiệp ở Hoa Kì biến đổi như thế nào?

Trả lời

– Các ngành công nghiệp quan trọng của các nước Bắc Mĩ:

+ Hoa Kì: phát triển tất cả các ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành kĩ thuật cao.

+ Ca-na-đa: chủ yếu là các ngành hóa chất, luyện kim màu, khai thác lâm sản.

+ Mê-hi-cô: chủ yếu là các ngành cơ khí, luyện kim, hóa chất, đóng tàu, lọc dầu.

– Biến đổi của sản xuất công nghiệp Hoa Kì trong những năm gần đây:

+ Những ngành công nghiệp gắn với các thành tựu công nghệ mới nhất được phát triển nhanh dẫn đến sự xuất hiện của “Vành đai Mặt Trời” ở phía tây và phía nam Hoa Kì.

+ Các ngành công nghiệp cơ khí, luyện kim, hóa chất, chế tạo ô tô,… phát triển ở các thành phố lớn của Ca-na-đa, Mê-hi-cô dưới sự đầu tư của các công ty đa quốc gia Hoa Kì.

+ Các ngành sản xuất máy tự động, ngành điện tử, vi điện tử, sản xuất vật liệu tổng hợp, sản xuất máy bay phản lực, tên lửa vũ trụ,… trở thành công nghiệp mũi nhọn của Hoa Kì.
Câu 3: Hãy nối cột A (tên nước) với các ý ở cột B (vùng công nghiệp phát triển) để đúng các vùng công nghiệp phát triển của các nước Bắc Mĩ.

3. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Ngành công nghiệp nào không phát triển mạnh ở phía nam và duyên hải Thái Bình Dương (vành đai Mặt Trời):

A. Sản xuất máy móc tự động

B. Điện tử, vi điện tử

C. Khai thác khoáng sản

D. Sản xuất vật liệu tổng hợp, hàng không vũ trụ

Đáp án: C

Câu 2: Ở Bắc Mĩ, nước nào có nền công nghiệp phát triển cao?

A. Hoa Kì

B. Ca-na-đa

C. Mê-hi-cô

D. Tất cả đều đúng

Đáp án: D

Câu 3: Ngành công nghiệp nào ở Bắc Mĩ chiếm 80% sản lượng của toàn ngành công nghiệp?

A. Công nghiệp luyện kim, chế tạo máy

B. Công nghiệp hoá chất, dệt

C. Công nghiệp chế biến

D. Công nghiệp thực phẩm

Đáp án: C

Câu 4: Ngành công nghiệp nào sau đây ở Bắc Mỹ chưa phải là công nghiệp hàng đầu thế giới?

A. Hàng không.

B. Vũ trụ.

C. Nguyên tử, hạt nhân.

D. Cơ khí.

Các ngành công nghiệp hàng đầu thế giới của Bắc Mĩ là hàng không, vũ trụ, cơ khí,…

Chọn: C.

Câu 5: Ưu thế của công nghiệp Mê-hi-cô hiện nay là

A. Khai khoáng, luyện kim.

B. Dệt, thực phẩm,

C. Khai khoáng và chế biến lọc dầu.

D. Cơ khí và điện tử.

Mê-hi-cô là quốc gia có ưu thế về khai thác dầu khí và quặng kim loại màu, hóa dầu, chế biến thực phẩm,…

Chọn: C.

Câu 6: “Vành đai Mặt Trời” là tên gọi của

A. vùng công nghiệp mới của Bắc Mĩ

B. vùng công nghiệp lạc hậu của Hoa Kì

C. vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì

D. vùng công nghiệp mới ở phía Nam và ven Thái Bình Dương của Hoa Kì.

Vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” là nơi chiếm ưu thể của ngành sản xuất máy móc tự động, điện tử, vi điện tử và hàng không vũ trụ nằm ở phía nam và duyên hải Thái Bình Dương.

Chọn: D.

Câu 7: Vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” là nơi chiếm ưu thể của ngành

A. Luyện kim và cơ khí.

B. Điện tử và hàng không vũ trụ.

C. Dệt và thực phẩm.

D. Khai thác than, sắt, dầu mỏ.

Vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” là nơi chiếm ưu thể của ngành sản xuất máy móc tự động, điện tử, vi điện tử và hàng không vũ trụ nằm ở phía nam và duyên hải Thái Bình Dương.

Chọn: B.

Câu 8: Sự sa sút của các ngành công nghiệp truyền thống của vùng Đông Bắc Hoa Kì là không phải do

A. trình độ kĩ thuật chưa cao

B. thiếu thị trường tiêu thụ

C. thiếu lao động và nguyên liệu

D. Lịch sử định cư lâu đời.

Do trình độ kĩ thuật chưa cao, thiếu lao động, thiếu thị trường tiêu thụ cùng với đó là sự bất bênh về nguồn nguyên liệu nên các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc những năm gần đây đang có sự sa sút đáng kể.

Chọn: D.

Câu 9: Ngành công nghiệp nào không phát triển mạnh ở phía nam và duyên hải Thái Bình Dương (vành đai Mặt Trời)?

 1. Sản xuất máy móc tự động
 2. Điện tử, vi điện tử
 3. Khai thác khoáng sản
 4. Sản xuất vật liệu tổng hợp, hàng không vũ trụ

Câu 10: Các ngành công nghiệp truyền thống của Hoa Kì tập trung ở

 1. Phía nam Hồ Lớn và vùng Đông Bắc ven Đại Tây Dương.
 2. Phía nam và duyên hải Thái Bình Dương.
 3. Tây Bắc và ven vịnh Mê-hi-cô.
 4. Trung tâm Hoa Kì.

Câu 11: Các ngành công nghiệp chủ yếu ở vùng phía nam và ven Thái Bình Dương của Hoa Kì là

 1. Hàng không vũ trụ, dệt, luyện kim, thực phẩm.
 2. Sản xuất máy móc tự động, điện tử, hàng không vũ trụ.
 3. Chế tạo máy công cụ, hóa chất, điện tử, viễn thông.
 4. Sản xuất vật liệu tổng hợp, chế tạo máy công cụ, hóa chất.

Câu 12: Các ngành công nghiệp quan trọng của Ca-na-đa không phải là

 1. Công nghiệp gỗ, bột giấy và giấy, thực phẩm.
 2. Điện tử, viễn thông, hàng không vũ trụ.
 3. Chế tạo xe lửa, hóa chất.
 4. Khai thác khoáng sản, luyện kim.

Câu 13: Các ngành công nghiệp quan trọng của Mê-hi-cô là

 1. Luyện kim, chế tạo máy công cụ, điện tử, viễn thông.
 2. Khai thác và chế biến gỗ, luyện kim, chế tạo ôtô, hóa chất.
 3. Khai thác dầu khí và quặng kim loại màu, hóa dầu, chế biến thực phẩm.
 4. Khai khoáng, luyện kim, cơ khí chính xác, điện tử.

Câu 14: Ở Bắc Mĩ, nước nào có nền công nghiệp phát triển cao?

 1. Hoa Kì
 2. Ca-na-đa
 3. Mê-hi-cô
 4. Tất cả đều đúng

Câu 15: Ngành công nghiệp nào ở Bắc Mĩ chiếm 80% sản lượng của toàn ngành công nghiệp?

 1. Công nghiệp luyện kim, chế tạo máy
 2. Công nghiệp hóa chất, dệt
 3. Công nghiệp chế biến
 4. Công nghiệp thực phẩm

—(Hết)—

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Chuyên đề Nền công nghiệp Bắc Mỹ môn Địa Lý 7 năm 2021. Để xem thêm nhiều tài liệu hữu ích khác, các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button