Giáo dụcLớp 7

Chuyên đề nền Nông nghiệp Bắc Mỹ môn Địa Lý 7 năm 2021

Cùng Quà Yêu Thương ôn tập các kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới trong tài liệu Chuyên đề nền Nông nghiệp Bắc Mỹ môn Địa Lý 7 năm 2021. Mời các em cùng tham khảo!

NỀN NÔNG NGHIỆP BẮC MỸ

 

1. LÝ THUYẾT

Nền nông nghiệp tiên tiến:

– Điều kiện tự nhiên

   + Điều kiện tự nhiên thuận lợi: Đồng bằng trung tâm diện tích rộng, khí hậu thuận lợi, sông hồ lớn cung cấp nước phù sa

   + Nhiều giống cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật.

– Đặc điểm phát triển:

   + Nông nghiệp tiên tiến, hiệu quả cao.

   + Phát triển được nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn.

   + Hoa Kì và Ca –na –da chiếm vị trí hàng đầu thế giới.

– Những hạn chế trong phát triển nông nghiệp Bắc Mĩ

   + Thời tiết khí hậu có nhiều biến động bất thường.

   + Nông sản có giá thành cao, bị cạnh tranh mạnh.

   + Sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sây gây ô nhiễm môi trường.

– Các vùng nông nghiệp

   + Phân bố từ Bắc xuống Nam: trồng lúa mì; ngô, lúa mì chăn nuôi bò sữa và trồng cây công nghiệp nhiệt đới, cây ăn quả.

   + Phân bố từ Tây sang Đông: Trên núi cao chăn nuôi, phía Đông hình thành các vành đai chuyên canh cây công nghiệp và chăn nuôi.

2. BÀI TẬP VÍ DỤ

Câu 1: Dựa vào hình 38.2, trình bày sự phân bố một số sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi trên lãnh thổ Bắc Mĩ.

Trả lời

Sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ.

– Lúa mì: phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì.

– Ngô: phía Bắc đồng bằng Trung Tâm (Hoa Kì), trên sơn nguyên Mê – hi – cô và ven biển vịnh Mê – hi – cô.

– Các cây công nghiệp nhiệt đới (dừa, lạc , bông vải , mía) và cây ăn quả (cam, chuối): ven vịnh Mê-hi-cô.

– Nho: phía tây nam Hoa Kì.

– Đậu tương: Phía nam vùng đồng bằng Trung Tâm của Hoa Kì

– Cà phê: sơn nguyên Mê – hi – cô.

– Lợn: vùng đồng bằng Trung Tâm của Hoa Kì.

– Bò: vùng núi và cao nguyên phía tây Hoa Kì, sơn nguyên Mê – hi – cô.

Câu 2: Những điều kiện nào làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-đa phát triển đến trình độ cao?

Trả lời

Những điều kiện làm cho nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca- na-đa phát triển đến trình độ cao:

– Điều kiện tự nhiên:

+ Có diện tích đất nông nghiệp lớn.

+ Khí hậu ôn đới và cận nhiệt.

+ Có nhiều hồ rộng và sông lớn, nguồn cung cấp nước dồi dào.

– Điều kiện kinh tế – xã hội:

+ Trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến.

+ Có các trung tâm khoa học, ứng dụng công nghệ, số lượng máy nông nghiệp nhiều.

+ Lao động có trình độ cao.
Câu 3: Dựa vào hình 38.2, trình bày sự phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ.

Trả lời

– Sự phân hóa các điều kiện tự nhiên từ bắc xuống nam và từ tây sang đông có ảnh hưởng sâu sắc tới phân bố sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ:

– Ở vùng đồng bằng trung tâm:

      + Lúa mì trồng nhiều ở phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì.

      + Xuống phía nam là vùng trồng xen lúa mì, ngô, đậu tương và chăn nuôi lợn, bò sữa.

      + Ven vịnh Mê-hi-cô là nơi trông cây công nghiệp nhiệt đới (bông, mía) và cây ăn quả.

– Ở vùng núi và cao nguyên phía tây Hoa Kì có khí hậu khô hạn, chăn thả gia súc.

– Phía tây nam Hoa Kì có khí hậu cận nhiệt đới, trồng nhiều cây ăn quả: nho, cam, chanh.

– Trên sơn nguyên Mê – hi – cô, chăn nuôi gia súc lớn, trồng ngô, và các cây công nghiệp nhiệt đới để xuất khẩu.

3. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đâu không phải nguyên nhân nào làm cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao?

A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi.

B. Trình độ khoa học kĩ thuật cao.

C. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

D. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Bắc Mĩ là khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi, sự phân hóa đa dạng của tự nhiên dẫn đến sự đa dạng về cây trồng và vật nuôi. Bên cạnh đó là với trình độ khoa học kĩ thuật và thị trường tiêu thụ tại chỗ cũng như ngoài khu vực rộng lớn đã giúp cho vùng Bắc Mĩ có một nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ và đạt đến trình độ cao.

Chọn: D.

Câu 2: Nền nông nghiệp ở Bắc Mĩ là nền nông nghiệp

A. Rộng lớn. B. Ôn đới. C. Hàng hóa. D. Công nghiệp.

Nền nông nghiệp ở Bắc Mĩ là nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển đạt đến trình độ cao.

Chọn: C.

Câu 3: Nền nông nghiệp Bắc Mỹ không có hạn chế

A. Giá thành cao.

B. Nhiều phân hóa học, thuốc hóa học.

C. Ô nhiễm môi trường.

D. Nền nông nghiệp tiến tiến

Nền nông nghiệp Bắc Mĩ còn nhiều hạn chế. Đó là giá thành cao nên thường bị cạnh tranh mạnh trên thị trường, nhiều phân hóa học và thuốc hóa học, ô nhiễm môi trường,…

Chọn: D.

Câu 4: Trong 3 nước của Bắc Mĩ, nước nào có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp cao nhất?

A. Ca-na-đa. B. Hoa kì. C. Mê-hi-cô. D. Ba nước như nhau.

Quốc gia có tỷ lệ dân cư tham gia hoạt động nông nghiệp cao nhất là nước Mê-hi-cô, sau đó là Hoa Kì và cuối cùng là Ca-na-da.

Chọn: C.

Câu 5: Trên các sơn nguyên của Mê-hi-cô, ngoài chăn nuôi gia súc lớn, người ta còn trồng:

A. Ngô và các cây công nghiệp nhiệt đới.

B. Lúa gạo và các cây công nghiệp cận nhiệt đới.

C. Cây hoa màu và các cây công nghiệp nhiệt đới.

D. Cây hoa màu và cây công nghiệp ôn đới.

Trên các sơn nguyên của Mê-hi-cô, ngoài chăn nuôi gia súc lớn, người ta còn trồng cây ngô và các cây công nghiệp nhiệt đới để xuất khẩu.

Chọn: A.

Câu 6: Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiến tiến, không biểu hiện ở

A. Quy mô diện tích lớn.

B. Sản lượng nông sản cao.

C. Chất lượng nông sản tốt.

D. Sử dụng nhiều lao động có trình độ.

Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiến tiến, biểu hiện ở việc quy mô diện tích rất lớn, sản lượng nông sản cao với chất lượng tốt và thường sử dụng rất ít lao động.

Chọn: D.

Câu 7: Chăn nuôi gia súc lấy thịt tập trung ở

A. Đồng bằng Bắc Mĩ.

B. Phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì;

C. Ven vịnh Mê-hi-cô

D. Vùng núi và cao nguyên phía tây Hoa Kì

Chăn nuôi gia súc lấy thịt tập trung ở vùng núi và cao nguyên phía tây Hoa Kì và được chuyển về phía đông để vỗ béo trước khi đưa vào lò mổ.

Chọn: D.

Câu 8: Nước nào có bình quân lương thực đầu người cao nhất trong các nước Bắc Mĩ?

A. Ca-na-đa. B. Hoa Kì. C. Mê-hi-cô. D. Ngang nhau.

Ca-na-da là nước có bình quân lương thực đầu người cao nhất trong ba nước, tiếp đến là Hoa Kì và Mê-hi-cô.

Chọn: A.

Câu 9: Quốc gia ở Bắc Mĩ có sản lượng lương thực có hạt lớn nhất là

A. Ca-na-đa.

B. Hoa kì.

C. Mê-hi-cô.

D. Ba nước như nhau.

Quốc gia ở Bắc Mĩ có sản lượng lương thực có hạt lớn nhất là Hoa Kì, tiếp sau đó là Ca-na-da và cuối cùng là Mê-hi-cô.

Chọn: B.

Câu 10: Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp Hoa Ki và Ca-na-da

A. Năng suất cao.

B. Sản lượng lớn.

C. Diện tích rộng.

D. Tỉ lệ lao động cao.

Đặc điểm nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-da là năng suất cao, diện tích rộng và sản lượng rất lớn. Trong khi đó, tỉ lệ lao động lại rất thấp.

Chọn: D.

Với nội dung bài Kinh tế Bắc Mĩ các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về nền nông nghiệp Bắc Mĩ…

 

—(Hết)—

 

Trên đây là toàn bộ nội dung Chuyên đề nền Nông nghiệp Bắc Mỹ môn Địa Lý 7 năm 2021. Để xem thêm nhiều tài liệu hữu ích khác, các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button