Giáo dụcLớp 7

Kiểm tra 15 phút tiếng Anh 7 lần 2 HK 1 THCS Lê Lợi

HỌC247 giới thiệu đến các em tài liệu tham khảo đề kiếm tra 15 phút tiếng Anh lớp 7 lần 2 HK1 THCS Lê Lợi.

KIỂM TRA 15 PHÚT 

TIẾNG ANH 7

I. Complete the sentences with the correct form or tense of the verbs in brackets (3ms)

1. He would like (listen)…………………………………. to music.

2. My father (be)………..……… in the living room now . He (read)……………………… a newspaper.

3. How ………….……their mother  (go)………..……………. (shop)……………………..………….?

4. He (be) …………………………………….. rich someday.

II. Complete  the open dialogue: (3ms)

Nga        : Good morning, Mr. Hai.

Mr. Hai   : Good morning.  ………………………………………………………………. ?

Nga        : Le Thi Nga.

Mr. Hai   : …………………………………………………………………………………?

Nga        : I live with my uncle and aunt.

Mr. Hai  : What’s …………………………………………………………………………?

Nga        :  20 Nguyen Trai Street. 

III. Make questions from the underlined word or phrases. (4ms)

1. My mother is a nurse at Hoa Binh Hospital.

…………………………………………………………………………………………..….?

2. It’s only 300 meters from my house to the park.

……………………………………………………………………………………..……….?

3. The movie theater is in the center of Quy Nhon City.

………………………………………………………………………………………..…….?

4. In hot weather, people often feel thirsty.

………………………………………………………………………………………..…….?

….

Trên đây là đề kiếm tra 15 phút tiếng Anh lớp 7 lần 2 HK1 THCS Lê Lợi. Để xem đầy đủ tài liệu và chi tiết đáp án các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button