Giáo dụcLớp 8

Nội dung ôn tập bài 24, 26 môn Hóa học 8 năm 2020 Trường THCS Ngô Chí Quốc

Quà Yêu Thương xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh Nội dung ôn tập từ bài 24 đến bài 26 môn Hóa học 8 năm 2020 trong kì nghỉ dịch Covid 19 được biên soạn và tổng hợp từ đề thi của trường THCS Ngô Chí Quốc, đề thi gồm có các câu trắc nghiệm với đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập, làm quen các dạng đề đồng thời đối chiếu kết quả, đánh giá năng lực bản thân từ đó có kế hoạch học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo!

NỘI DUNG ÔN TẬP TỪ BÀI 24 ĐẾN BÀI 26 MÔN HÓA HỌC 8 NĂM 2020 TRƯỜNG THCS NGÔ CHÍ QUỐC

 

I.TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Oxit là hợp chất của oxi với                      

A. một nguyên tố phi kim.                                         B. một nguyên tố kim loại.

C. một nguyên tố hóa học khác.                                D. một chất khác.

Câu 2: Chất nào không tác dụng được với oxi?

A. Sắt.                         B. Lưu huỳnh.                         C. Phốt pho.                            D. Vàng.

Câu 3: Dãy nào sau đây biểu diễn toàn oxit?

A. CuO, CaCO3, SO3.                                                 C.  FeO; KCl, P2O5.

B. N2O5 ; Al2O3 ; SiO2 .                                                                  D.  CO2 ; H­2SO4 ; MgO.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

A.  Oxi là phi kim hoạt động hoá học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao.

B.  Oxi tạo oxit axit với hầu hết kim loại.

C.  Oxi không có màu và mùi.

D.  Oxi cần thiết cho sự sống.

Câu 5: Qúa trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?

A. Sự gỉ của các vật dụng bằng sắt.                B. Sự cháy của than, củi, bếp ga.

C. Sự quang hợp của cây xanh.                      D. Sự hô hấp của động vật.

Câu 6: Hãy cho biết 3,01.1024 phân tử oxi có khối lượng bao nhiêu gam?

A. 120g.                                  B. 140g.                                  C.160g.                                   D.150g.

Câu 7: Cho các hiện tượng sau:

1. Đồ vật bằng sắt để lâu ngày trong không khí sẽ bị gỉ.

2. Sự hô hấp ở cơ thể người và động vật.

3. Sự quang hợp của cây xanh.

4. Đốt than trong không khí tạo ra khí cacbonic.

5. Nung nóng đồng hiđroxit tạo thành đồng oxit và nước.

Các hiện tượng xảy ra sự oxi hóa là:

A. 1,2,3                                   B. 1,2,3,4.                               C.2,3,4,5.                                D.1,2,4.

Câu 8. Hãy chỉ ra những phản ứng hoá học có xảy ra sự oxi hoá trong các phản ứng cho dưới đây:

1) 4H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O                                 2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2H2 + O2 → 2H2O                                                 4) CO2 + 2Mg → 2MgO + C

5) SO3 + H2O → H2SO4                                             6) 3Fe + 2O2 → Fe3O4

7) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

A. 1, 2, 4, 6.                            B. 3, 6.                                    C. 1, 3, 4.                                 D. 3, 4, 5, 6.

Câu 9. Cho các oxit có công thức hoá học sau:

1) SO2 ;  

2) NO2 ;  

3) Na2O ;  

4) CO2

5) N2O5 ;

6) Fe2O3

7) CuO ; 

8) P2O5

9) CaO ;

10) SO3

a) Những chất nào thuộc loại oxit axit?

A. 1, 2, 3, 4, 8, 10.                  B. 1, 2, 4, 5, 8, 10.                  C. 1, 2, 4, 5, 7, 10.      D. 2, 3, 6, 8, 9, 10.

b) Những chất nào thuộc loại oxit bazơ?

E. 3, 6, 7, 9, 10.                       F. 3, 4, 5, 7, 9.                         G. 3, 6, 7, 9.                H. Tất cả đều sai.

Câu 10 : Phản ứng nào dưới đây là phản ứng hoá hợp?

A.   CuO + H2  → Cu + H2O                     

B.   CaO +H2O → Ca(OH)2

C.   2KMnO4  → K2MnO4 + MnO2 + O2       

D.   CO2 + Ca(OH)→ CaCO3 +H2O

Câu 11: Phản ứng nào dưới đây không phải là phản ứng hoá hợp:

A. 3Fe + 2O2  → Fe3O4                            B.    S + O2  → SO2

C. CuO +H2 → Cu + H2O                       D.  4P + 5O2 →  2P2O5

Câu 12: Một loại oxit sắt trong đó cứ 14 phần sắt thì có 6 phần oxi ( về khối lượng). Công thức của oxit sắt là:

A. FeO.                       B. Fe­2O­3.                                 C. Fe3O4.                                 D. Không xác định.

Câu 13: Một loại đồng oxit có tỉ lệ khối lượng giữa Cu và O là 8:1. Công thức hoá học của oxit này là:

A. CuO.                       B. Cu2O.                                  C. CuO2.                                  D. Cu2O2.

Câu 14: Đốt chấy 3,2g lưu huỳnh  trong một bình chứa 1,12 lít khí O2( đktc). Thể tích khí SO2 thu được là:

A. 4,48lít .                    B. 2,24 lít.                              C. 1,12 lít.                               D. 3,36 lít.

Câu 15: Mỗi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5 m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi có trong không khí. Mỗi người trong một ngày đem cần trung bình một thể tích oxi là: (Giả sử các thể tích khí đo ở đkc và thể tích oxi chiếm 21% thể tích không khí)

A. 0,82 m3 .                 B. 0,91 m3 .                             C. 0,95 m3.                              D. 0,84 m3.

Câu 16: Một oxit của lưu huỳnh có tỉ lệ khối lượng giữa lưu huỳnh và oxi là 2 :3. Công thức hoá học đúng là :

A. S3O2.                                                      B. SO2.                                     

C. SO3.                                                       D. S2O6.

Câu 17: Đốt cháy 2,4g cacbon trong một bình chứa 11,2 lít khí O2( đktc). Thể tích khí CO2( đktc) thu được là:

A. 4,48lít.                    B. 2,24 lít.                               C. 1,12 lít.                               D. 3,36 lít.

Câu 18: Đốt cháy lưu huỳnh trong bình chứa 7 lít khí oxi. Sau phản ứng người ta thu được 4,48 lít khí sunfurơ. Biết các khí ở đkc. Khối lượng lưu huỳnh đã cháy là

A. 6,5 g.                      B. 6,8 g.                                   C. 7g.                                     D. 6.4 g.

Câu 19: Đốt cháy 6,2 g photpho trong bình chứa 6,72 lít khí oxi (đkc) tạo thành điphotpho pentaoxit.

19.1 Chất nào còn dư, chất nào thiếu?

A. Photpho còn dư, oxi thiếu.                                  B. Photpho còn thiếu, oxi dư.

C. Cả hai chất vừa đủ.                                              D. Không xác định được.

19.2 Khối lượng chất tạo thành là bao nhiêu?

A. 15,4 g.                    B. 14,2 g.                                C. 16 g.                                   D. 24,8 g.

Câu 20: Những nguyên tố có oxit ứng với công thức chung M2O3

A. Al, Fe, P.               B. Mg, P, S.                             C. Al, Fe, K.                            D. Na, N, Cu.

Câu 21: Đốt cháy 3,1g photpho trong bình chứa 5g oxi. Sau phản ứng có chất nào còn dư?

A. Oxi.                                                                        B. Photpho.          

C. Hai chất vừa hết .                                                   D. Không xác định được.

II.TỰ LUẬN

—(Nội dung đầy đủ, chi tiết phần tự luận của tài liệu vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là trích đoạn nội dung Nội dung ôn tập từ bài 24 đến bài 26 môn Hóa học 8 năm 2020 trong kì nghỉ dịch Covid 19 Trường THCS Ngô Chí Quốc, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Chúc các em học tập thật tốt!   

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button