Giáo dụcLớp 8

Phân biệt Have to và Must trong Tiếng Anh

Quà Yêu Thương xin giới thiệu đến các em tài liệu Phân biệt Have to và Must trong Tiếng Anh​ nhằm giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em, chúc các em đạt thành tích cao trong học tập.

PHÂN BIỆT HAVE TO VÀ MUST TRONG TIẾNG ANH

A/ Chúng ta dùng MUST và HAVE TO để diễn tả sự cần thiết phải làm một việc gì đó.

Đôi khi ta dùng từ nào cũng được:

Oh, it’s later than I thought. I must/ have to go. (Ồ, đã trễ hơn là tôi tưởng. Tôi phải đi thôi.)

Nhưng có điểm khác nhau giữa MUST và HAVE TO như sau:

  • MUST mang tính chất cá nhân. Ta dùng MUST khi diễn tả cảm giác của cá nhân mình.

“You must do something”: Người nói nhận thấy việc đó là cần thiết

She’s a really nice person. You must meet her. (Cô ấy là một người thật sự tốt. Anh phải gặp cô ấy.)

I haven’t phoned Ann for ages. I must phone her tonight. (Đã lâu rồi tôi không gọi điện thoại cho Ann. Tôi phải gọi cho cô ấy tối nay.)

  • HAVE TO không mang tính chất cá nhân, ta dùng HAVE TO diễn tả hiện thực, không nói về cảm giác của cá nhân mình.

“You have to do something”: là luật lệ hay tình huống thực tế bắt buộc.

You can’t turn right here. You have to turn left. (because of the traffic system) (Anh không thể rẽ phải ở đây. Anh phải rẽ trái. (do luật giao thông))

My eye sight isn’t very good. I have to wear glasses for reading. (Thị lực của tôi không được tốt. Tôi phải đeo kính để đọc sách)

George can’t come out with us this evening. He has to work. (George không thể đi với chúng ta tối nay. Anh ấy phải làm việc.)

Hãy so sánh:

I must get up early tomorrow. There are a lot of things I want to do. (Tôi phải dậy sớm vào sáng mai. Có nhiều việc mà tôi muốn làm.)

I have to get up early tomorrow. I’m going away and my train leaves at 7.30. (Sáng mai tôi phải dậy sớm. Tôi phải đi và chuyến tàu khởi hành lúc 7 giờ 30.)

Nếu bạn không chắc chắn nên dùng từ nào thì thông thường để “an toàn” hơn nên dùng HAVE TO.

B/ Bạn có thể dùng MUST để nói về hiện tại hay tương lai, nhưng MUST không được dùng cho quá khứ:

We must go now. (Chúng ta phải đi bây giờ.)

We must go tomorrow. (Ngày mai chúng ta phải đi.)

  • Bạn có thể dùng HAVE TO cho mọi thì.

I had to go to the hospital. (Tôi đã phải đến bệnh viện.)

Have you ever had to go to hospital? (Bạn đã bao giờ phải đi bệnh viện chưa?)

I might have to go to hospital. (Có lẽ tôi phải đi bệnh viện.)

  • Trong câu nghi vấn và câu phủ định, ta thường dùng do/does/did:

What do I have to do to get a driving license? (không nói “What have I to do?”) (Tôi phải làm gì để có bằng lái xe?)

Why did you have to go to hospital? (Tại sao bạn phải đi bệnh viện?)

Karen doesn’t have to work on Saturdays. (Karen không phải làm việc vào thứ bảy.)

C/ MUSTN’T và DON’T HAVE TO là hoàn toàn khác nhau.

You mustn’t do something: Bạn không được phép làm việc đó (vì vậy bạn đừng làm).

You must keep it a secret. You mustn’t tell anyone. (Bạn phải giữ điều đó bí mật nhé. Bạn không được nói với bất cứ ai.)

I promised I would be on time. I musn’t be late. (Tôi đã hứa là sẽ đúng giờ. Tôi không thể trễ)

You don’t have to do something: Bạn không cần thiết phải làm điều đó (nhưng bạn có thể làm nếu bạn muốn).

You can tell me if you want but you don’t have to tell me. (Bạn có thể kể với tôi nếu bạn muốn nhưng bạn không bắt buộc phải nói với tôi.)

I’m not working tomorrow, so I don’t have to get up early. (Sáng mai tôi không làm việc, vì vậy tôi không phải dậy sớm.)

D/ Bạn có thể dùng HAVE GOT TO thay cho HAVE TO. Vì vậy bạn có thể nói:

I’ve got to work tomorrow/ I have to work tomorrow. (Sáng mai tôi phải làm việc.)

When has Ann got to go?/ When does Ann have to go? (Khi nào Ann sẽ phải đi?)

……..

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Phân biệt Have to và Must trong Tiếng Anh, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Tổng hợp từ vựng Unit 9, 10, 11 Tiếng Anh 8
  • Bài tập ôn tập Unit 9 Tiếng Anh 8 có đáp án số 3

Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button