Giáo dụcLớp 7

Phương pháp giải bài tập chủ đề Đa thức Toán 7

Dưới đây là Phương pháp giải bài tập chủ đề Đa thức Toán 7. Gồm lý thuyết và các bài tập có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em ôn tập nắm vững các kiến thức đã học. Các em xem và tải về ở dưới.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHỦ ĐỀ ĐA THỨC

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

 Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó.

 Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức đó.

 Lưu ý:

– Mỗi đơn thức được coi là một đa thức.

– Số 0 cũng được gọi là đa thức không và không có bậc.

– Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết ta thu gọn đa thức đó.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

 Dạng 1. Nhận biết đa thức

Phương pháp giải: Để nhận biết một biểu thức là đa thức, ta căn cứ vào định nghĩa đa thức.

1A. Biểu thức nào là đa thức trong các biểu thức sau:

a) x2 – 3    

b) x – 2 + (frac{1}{x})

c) x + xy2       

d) xyz – ax2 + b  

đ) (frac{{{x^2} + 2}}{{{a^2} + 1}})( a là hằng số)                     

e) (frac{z}{{{x^2} + 1}} + xz) 

1B. Biểu thức nào không là đa thức trong các biểu thức sau:

a) 3x2 + xy3z – z      

b) xy3 – 4xyz   

c) (frac{{{x^2} + 2y + z}}{{xy}})              

d) 3xyx3z3

đ) (frac{{{x^2} + 2}}{{{a^2} + 1}})( a là hằng số)                                 

e) 1 – (frac{5}{9})x3

2A. Ở Đà Lạt, giá táo là x (đồng/kg) và giá nho là y (đồng/kg). Hãy viết biểu thức biểu thị số tiền khi mua:

a) 5kg táo và 4kg nho.

b) 10 hộp táo và 10 hộp nho, biết mỗi hộp táo có 10kg và mỗi hộp nho có 12kg.

Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có phải, là đa thức không?

2B. Ở một cửa hàng giá một cái bút là x (đồng) và một quyển vở là y (đồng). Hãy viết biểu thức biểu thị số tiền:

a) Bạn An mua 3 cái bút và 5 quyển vở.

b) Bạn An mua 3 hộp bút và 10 tập vở, biết mỗi hộp có 12 cái bút và một tập vở có 10 quyển.

Mỗi biểu thức tìm được ở trên có phải là đa thức không?

Dạng 2. Thư gọn đa thức

Phương pháp giải: Để thu gọn đa thức ta thực hiện hai bước:

Bước 1. Nhóm các đơn thức đồng dạng với nhau;

Bước 2. Cộng trừ các đơn thức đồng dạng trong từng nhóm.

3A. Thu gọn đa thức

a) M = y2 – 2y + (frac{1}{2})y2 + 5y – y2

b) P = (frac{1}{3})x2y + xy2 – xy + (frac{1}{2})xy2– 5xy – (frac{1}{3})x2y

c) Q= 5x2y – 3xy + (frac{1}{2})x2y – xy + 5xy – (frac{1}{3})x + (frac{1}{2}) + (frac{2}{3})x – (frac{1}{4})

……..

—(Để xem tiếp nội dung bài các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Phương pháp giải bài tập chủ đề Đa thức Toán 7. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Phương pháp giải bài tập chủ đề Mặt phẳng toạ độ Toán 7
  • Phương pháp giải bài tập chủ đề Hàm số Toán 7

​Chúc các em học tập tốt !

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button