Giáo dụcLớp 8

Phương pháp phân biệt đơn chất và hợp chất môn Hóa học 8

Bna biên tập Quà Yêu Thương xin cung cấp đến các em học sinh tài liệu Phương pháp phân biệt đơn chất và hợp chất môn Hóa học 8. Tài liệu gồm phần kiến thức cơ bản và các dạng bài tập minh họa có đáp án cụ thể sẽ giúp các em dễ theo dõi, hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học tập hiệu quả.

DẠNG BÀI TẬP PHÂN BIỆT ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT

I. Lý thuyết & phương pháp giải

– Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học.

Thí dụ:

Khí hiđro là đơn chất do được tạo nên từ một nguyên tố hóa học là H.

Một số lưu ý về đơn chất:

+ Thường tên đơn chất trùng với tên nguyên tố.

+ Một số nguyên tố có thể tạo nên 2,3 … dạng đơn chất. Chẳng hạn như từ nguyên tố cacbon tạo nên than (than chì, than muội, than gỗ …) và kim cương.

+ Đơn chất gồm:

Đơn chất kim loại: dẫn điện, dẫn nhiệt, có ánh kim. Trong đơn chất kim loại các nguyên tử xếp khít nhau và theo một trật tự xác định.

Đơn chất phi kim: không dẫn điện, không dẫn nhiệt và không có ánh kim (trừ than chì). Trong đơn chất phi kim các nguyên tử thường liên kết với nhau theo một số nhất định và thường là 2.

– Hợp chất là những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Thí dụ:

Nước (H2O) là hợp chất do được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học là H và O.

Một số lưu ý về hợp chất:

+ Hợp chất gồm:

Hợp chất vô cơ: H2O, NaOH, NaCl, H2SO4….

Hợp chất hữu cơ: CH4 (metan), C12H22O11 (đường), C2H2 (axetilen), C2H4 (etilen)….

+ Trong hợp chất, nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau theo một tỷ lệ và một thứ tự nhất định.

II. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Điền vào chỗ chấm “…” còn thiếu trong các câu sau đây:

“… được phân thành hai loại lớn là đơn chất và hợp chất. … được tạo nên từ một nguyên tố, còn … được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Đơn chất lại chia thành … và …. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với … không có những tính chất này (trừ than chì).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất … và hợp chất…”.

Hướng dẫn giải:

Chất được phân thành hai loại lớn là đơn chất và hợp chất. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.

Đơn chất lại chia thành kim loại và phi kim. Kim loại có ánh kim, dẫn điện và nhiệt, khác với phi kim không có những tính chất này (trừ than chì).

Có hai loại hợp chất là: hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ”.

Ví dụ 2: Em hãy cho biết:

a) Kim loại đồng và sắt được tạo nên từ những nguyên tố nào?

b) Khí nitơ và khí clo được tạo nên từ những nguyên tố nào?

Hướng dẫn giải:

a) Kim loại đồng được tạo nên từ nguyên tố đồng (Cu).

Kim loại sắt được tạo nên từ nguyên tố sắt (Fe).

b) Khí nitơ được tạo nên từ nguyên tố nitơ (N).

Khí clo được tạo nên từ nguyên tố clo (Cl).

Ví dụ 3: Trong số các chất đã cho sau đây, hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất? chất nào là hợp chất?

a) Khí cacbonic tạo nên tử hai nguyên tố C và O.

b) Photpho trắng tạo nên từ nguyên tố P.

c) Axit sunfuric tạo nên từ các nguyên tố H, S và O.

d) Kim loại magie tạo nên từ nguyên tố Mg.

Hướng dẫn giải:

a) Khí cacbonic là hợp chất do tạo nên từ hai nguyên tố hóa học là C và O.

b) Photpho trắng là đơn chất do tạo nên từ một nguyên tố hóa học là P.

c) Axit sunfuric là hợp chất do tạo nên từ ba nguyên tố hóa học là H, S và O.

d) Kim loại magie là đơn chất do tạo nên từ một nguyên tố hóa học là Mg.

III. Bài tập vận dụng

Câu 1: Chất được chia thành hai loại lớn như sau:

A. Đơn chất và hỗn hợp.

B. Đơn chất và hợp chất.

C. Hợp chất và hỗn hợp.

D. Đơn chất, hỗn hợp và hợp chất.

Đáp án

Chọn B.

Chất được chia thành hai loại lớn là đơn chất và hợp chất.

Câu 2: Rượu nguyên chất là một chất lỏng chứa các nguyên tố cacbon, hiđro và oxi. Như vậy rượu nguyên chất phải là

A. Một hỗn hợp.

B. Một hợp chất.

C. Một đơn chất.

D. Một phi kim.

Đáp án

Chọn B

Rượu nguyên chất là một hợp chất do được tạo nên từ 3 nguyên tố là C, H và O.

 

—Để xem tiếp nội dung của tài liệu các em vui lòng xem online hoặc tải về máy—

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung tài liệu Phương pháp phân biệt đơn chất và hợp chất môn Hóa học 8. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các tài liệu cùng chuyên mục:

  • Dạng bài tập xác định khối lượng nguyên tử có đáp án môn Hóa học 8
  • Phương pháp xác định thành phần cấu tạo nguyên tử môn Hóa học 8

Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button