Giáo dụcLớp 6

Soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập tóm tắt – Cánh diều lớp 6

Bài soạn Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập tóm tắt – Cánh diều Ngữ văn 6 nhằm giúp các em nắm được thông tin về sự kiện ra đời bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mời các em cùng tham khảo nhé!

1.1. Bố cục bài học

– Phần in đậm và phần (1).

– Những thông tin trong phần (2).

– Những thông tin trong phần (3).

1.2. Nghệ thuật

– Kết hợp văn bản truyền thông với tranh ảnh để văn bản thông tin sinh động.

– Ngôn ngữ phù hợp với loại văn bản thông tin.

2. Hướng dẫn soạn bài Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập

Câu 1. Văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập thuật lại sự kiện gì, theo trình tự nào?

Gợi ý:

– Văn bản Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập thuật lại sự kiện Bác Hồ soạn thảo và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

– Văn bản được viết theo trình tự thời gian.

Câu 2. Nêu nội dung chính của từng phần trong văn bản.

Gợi ý:

Các nội dung chính của văn bản như sau:

– Phần 1: Bác yêu cầu giao cho Bác cuốn Tuyên ngôn độc lập của Mĩ.

– Phần 2: Quá trình chuẩn bị, hoàn thiện bản Tuyên ngôn độc lập.

– Phần 3: Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu 3. Kẻ bảng vào vở và ghi lại mỗi thông tin cụ thể trong phần 2 của vản bản (tương ứng với từng mốc thời gian) bằng một câu.

Gợi ý:

Mốc thời gian Thông tin cụ thể
22-8-1945 Hồ Chí Minh rời Tân Trào về Hà Nội.
26-8-1945 Chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương Đảng.
27-8-1945 Tiếp các bộ trưởng mới tham gia Chính phủ.
28 và 29-8-1945 Bác làm việc tại 12 Ngô Quyền tập trung soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.
30-8-1945 Góp ý và sửa chữa lần cuối bản Tuyên ngôn Độc lập
31-8-1945 Bổ sung một số điểm vào Tuyên ngôn Độc lập.

Câu 4. Các bức ảnh được đưa ra vào văn bản nhằm mục đích gì?

Gợi ý:

– Các bức ảnh được đưa vào văn bản nhằm minh họa và thu hút người đọc.

Câu 5. Em thấy thông tin nào trong văn bản cần chú ý nhất? Vì sao?

Gợi ý:

– Em thấy thông tin về thời gian trong văn bản là cần phải chú ý nhất. Vì văn bản này cần có những yếu tố thời gian sự kiện chính xác để làm rõ nội dung sự ra đời của bản Tuyên ngôn.

Câu 6. Tờ lịch sau đây nhắc đến sự kiện lịch sử nào và cho em biết những thông tin gì về sự kiện ấy? Cách trình bày thông tin về sự kiện lịch sử ở tờ lịch này có khác gì với văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập”?

Gợi ý:

– Tờ lịch này nhắc tới sự kiện ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1945

– Cách trình bày của tờ lịch khác ở chỗ: Tờ lịch chỉ có thời gian, nội dung tóm tắt của ngày quốc khánh này trong khi văn bản Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập” nêu rõ trình tự các sự việc quá trình, diễn biến lịch sử để bản Tuyên ngôn độc lập ra đời.

Trên đây là bài Soạn văn 6 Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập tóm tắt. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm bài soạn chi tiết Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập.

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button