Giáo dụcLớp 6

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 học kỳ II

Quà Yêu Thương trân trọng giới thiệu đến các em đề cương tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 học kỳ II. Hi vọng đề cương này là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và củng cố nền tảng ngữ pháp căn bản trong quá trình học tập.

TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 6 HỌC KỲ II

 

UNIT 9: THE BODY

1. Hỏi màu sắc:

Câu hỏi

Tr lời

Ví dụ

What color is / are …..?

It is / They are ….

What color is her hair?

– It is black.

What color are her eyes?

– They are brown

 

2. She / He has + cụm danh từ

Ex: She has long black hair.

He has a small nose.

3. She / He is + tính từ

Ex: He is tall and thin. She is light.

 

UNIT 10: STAYING HEALTHY

 

Câu hỏi

Tr lời

Ví dụ

How does he / she feel?

– He/ She is + tính từ

How does she feel?- She is tired.

How do you / they feel?

– I am / They are + tính từ

How do you feel? – I’m thirsty.

What would you / he / she like?

– I / He / She would like + danh từ

What would you like?

– I’d like some orange juice.

What do you want?

– I want …

What do you want?

– I want some milk.

What does he / she want?

He / She wants …

What does she want?

– She wants a hot drink.

Is there any …?

Yes. There is some … No. There isn’t any …

Is there any fruit?

Yes. There is some fruit.

Are there any …?

Yes there are some … No. There aren’t any ….

Are there any noodles?

No. there aren’t any noodles.

 

Note: I’d like …. = I would like….

I want to + động từ

I’d like to + động từ

Trên đây là trích dẫn một phần trong đề cương tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 học kỳ II. Để  xem được trọn bộ đầy đủ, các em vui lòng đăng nhập vào website hoc247.net, chọn Tải về hoặc Xem online. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao trong học tập.

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button